Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Ik-figuur Knowhow"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Ik-figuur Waar ? In welke winkel ? Secretaresse Raadpleeg een psychiater en bestudeer het standaardwerk van Carnegy: "How to be succesful in business" Ik-figuur Knowhow ! Secretaresse Nuttige wenken...Oude vrouw Hou jij misschien van rotzooi ? Ik-figuur Ik heb honger ! Oude vrouw Geen werk, geen geld, geen eten, geen vuur ! Ik-fïguur ik kan toch gaan schooien ? Oude man Ik laat...Oude vrouw (heft haar rok op en gaat in bed liggen) Eerst geven, dan krijgen ! Ik-figuur (pleegt geweld op haar) Ik zal je alles geven, het beste wat ik heb, tot ik niet

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Toen ik afstudeerde in Utrecht wist ik dat dit kon...Ik ben ervan overtuigd dat het prettig is om jongeren die al die instellingen ondersteboven hebben gelopen ook als theaterpubliek te hebben...Een "ervaringsacademie", zo noem ik datgene waar ik van droom

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Ik geef onmiddellijk toe dat ik bij een eerste lezing onder de indruk was...Maar nu ik wat meer afstand heb, vind ik de zienswijze van Swyzen te eenzijdig en te radicaal...heimattheater', 'reactionair' of 'anekdotisch'. Ik weet het wel, ik heb bij mijn bespreking van het werk van Jan Geers ook etiketten gebruikt, maar dat was een geval van heirkracht, omdat ik anders

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Een aaneenschakeling van coproducties, waarin de genregebonden knowhow van de steeds wisselende partners gecombineerd wordt met de specifieke knowhow van het jeugdtheater, lijkt hier de meest...Omdat ik hoop dat er de komende jaren nog veel geploegd, gezaaid en geoogst mag worden pleit ik voor een actief beleid ten voordele van meerdere sterke broedplaatsen met optionele megafoonfunctie, die...Nieuw-poort-theater Gent, CC Tongeren, CC Diksmuide, PSK Brussel IK HEB DE KONING VAN ENGELAND van Bohumil Hrabal regie Stef De Paepe door Koen De Sutter van 16 t/m 26 februari

Nr. 75, Maart 2001 • Dirk Pauwels • Het theater als artistieke pleister op de...
de begeleidende teksten moeten voor alles ‘wervend’ zijn en de foto’s ‘tot de verbeelding spreken’. Laat ik het publiek dus vooral niet horen klagen: het theater en de podiumkunsten...Als dat geen voorpagina oplevert dan weet ik het ook niet meer...Ten slotte nog een paar tips en goede raad voor alle goedmenende collega’s die het helaas niet zo goed doen als wij – en dat moet toch kunnen in een vakblad als dit: het belangrijkste dat ik kan

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Harry Cole: 'Ik gebruik alleen effecten als...
Bij de eerste lezing, wanneer de tekst vorm krijgt door de stemmen van de acteurs, ga ik na of ik mij in die visie kan vinden...Ik wil het concept van de regisseur ondersteunen, tenzij ik echt vind dat zijn idee van het lichtontwerp niet bijdraagt tot de sfeer van de productie...Ik gebruik graag andere armaturen, niet-alledaagse theaterspots (bouwlampen of filmspots, bijvoorbeeld). Voor Niet alle Marokkanen zijn dieven heb ik bijvoorbeeld 'eyeblinders' gebruikt, die uit de

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Luk Perceval en Mark Van Denesse: 'Voor...
Vandaag, op de eerste repetitie met licht, probeerde ik een aan- tal dingen waarvan ik dacht dat ze zouden kunnen werken...Ik vind niet dat licht er alleen maar is om acteurs een goed gevoel te geven of om de acteurs 'goed te laten zien'. Ik zie soms regisseurs die roepen: meer licht, want ik zie mijn acteurs niet...perceval: Nee, als ik als lichtontwerper meewerk aan een andere productie, kom ik er pas in een heel laat stadium aan te pas

Nr. 79, December 2001 • Clara Van den Broek • Lorent Wanson: 'De notie sociaal-artistiek getuigt van...
Indien ik er zelf over wil praten, moet ik systemen gebruiken die moeilijk kunnen getuigen van de werkelijke ervaring van dat soort leven...Ik doe dat omdat ik nood heb aan dat contact met de realiteit...Ik heb het geluk gehad dat ik op bepaalde momenten in mijn leven arbeiders heb ontmoet die in vakbondsacties verwikkeld zaten

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
De moslim beseft dat zijn leefwereld geen harmonisch geheel meer is en geen bescherming meer biedt aan het collectieve en individuele 'ik', aangezien deze ruimte hem niet meer toebehoort en hij hem...Projecten onder leiding van professionele theatermakers bieden, naast het zicht op werk, ook het voordeel dat de kwaliteit verhoogt, dat de jongeren professionele knowhow opdoen, dat ze met Fransen...de toneelbewerking van Djabali en Kheder wordt het accent sterk gelegd op een vraagstelling naar het waarom van het machtsverlangen en naar de subjectieve ervaring van het 'ik'. Door zijn intrinsiek

Nr. 86, April 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Wie niet getroffen wordt kan niks maken:...
Als ik nu drie maanden niet werk, is dat niet omdat ik daarvoor gekozen heb, maar omdat ik het als freelancer niet bij mekaar kreeg...Spijtig genoeg kan ik geen partituren lezen en is mijn omgang met muziek dus zuiver intuïtief; als ik verder wil gaan op dat pad stuit ik op mijn eigen beperkingen...Ik kijk wel heel graag naar masterclasses op TV; daar hoor ik eigenlijk nooit iets zeggen dat ik niet begrijp, daar gaat het om essentiële dingen zoals een stilte durven maken, samen vertrekken, iets

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
Daarnaast is het de taak van de structureel gesubsidieerde kunsteducatieve organisaties om een kader en de nodige knowhow te bieden aan de mensen die het in de...ETCETERA: Ik denk dat nogal wat mensen behoefte hebben aan een kader (historisch, cultuurfilosofisch...) van waaruit ze aan diverse artistieke activiteiten kunnen deelnemen...Dan blijven we afhankelijk van de goodwill van het onderwijs om de knowhow uit de culturele sector al dan niet binnen te halen

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
De uittekening van een aantal mogelijke trajecten voor diverse doelgroepen en individuen - en het situeren van de eigen werking in dat geheel - zie ik op de eerste plaats als een denkoefening...Over de ontwikkelingsdoelen en eindtermen muzische vorming, die tussen 1997 en 2002 ingevoerd werden in het leerplichtonderwijs, leest u meer in Etcetera 87, p. 50-55 5 Blijf staan, ik neem...Een portret van 10 jaar BRONKS, 2002, p.91-92 6 Blijf staan, ik neem een foto

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
Het gaat over een subtiele invulling, maar ik denk dat het zich zo op de juiste manier weet te verhouden tegenover de decretale term...Patrick Sterckx, WP Zimmer). ¶ ‘Enerzijds wil ik me richten op de jong afgestudeerden theater en dans...die mate zelfs dat ik bijna in een positie kom waarin ik denk: blijft er eigenlijk nog wel ruimte voor artiesten die zich niet geroepen voelen om zich over maatschappelijke thema’s te buigen

Nr. 106, April 2007 • Ive Stevenheydens • Meeting Points 5
Allicht zal ik ginds nieuwe dingen presenteren die verrassend en misschien zelfs schokkend zijn, want ik wil alternatieven tonen voor het behoorlijk vastgeroeste en oubollige theater in die regio...Ik huiver soms van het feit dat startende artiesten in Europa erg gehyped worden, zelfs bij de ‘grote’ instituten, om vervolgens weer uitgespuwd te worden...Ik zag recent bijvoorbeeld een fantastische video van een kunstenares uit Ivoorkust – ik wil haar naam liever niet vermelden

Nr. 106, April 2007 • Lieve Dierckx • Allemaal samen: mag ballet ook dans zijn?
Toch wil ik die meegeven voor wat ze waard is en ze bovendien koppelen aan wat Rudi Laermans en Pascal Gielen eerder al besloten toen ze de rol van reflectie en kritiek over dans in Vlaanderen onder...Een constructieve uitwisseling van knowhow in verband met publieksparticipatie kan de nood aan publieksverbreding voor hedendaagse dans wellicht alleen maar ten goede komen...Bij hem vind ik een tweede grond van verzoening, die net het tijdloze is. Een verklaring: het onderbreken of ontbreken van beweging, het toevoegen van niet-kinetische elementen in hedendaagse dans en


Development and design by LETTERWERK