Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "Jules Dan" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
VIERDE WEEK : We mogen meer doen dan alleen maar circushulpjes spelen...Jonge mensen worden door het onderwerp duidelijk minder aangesproken dan de oudere generaties, die zich de feiten herinneren en verbaasd staan van de fysieke gelijkenis die de acteurs in hun...vertaalt de Vlaamse August in het begin van deel I. De oorspronkelijke tekst van Pierrot luidt: II (= Jules César) dit que nous sommes des braves

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Als het hele verhaal erover gaat dat er geen harmonie is tussen de mensen, dan drukken al deze lichamen dat op elk ogenblik uit door te appeleren aan andere conventies...Ik schreef uit Berlijn terug of ik ook niet de regie mocht verzorgen en daar ging Mortier onmiddellijk op in. We hebben de voorstelling dan rustig voorbereid...Ik heb die dan ook gebruikt wanneer Sextus en zijn vriend over de hemel zingen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Hier wordt zoveel nagedacht over wat zou mogen en over wat het zou kunnen betekenen, dat wordt dan nog eens overwogen en in de groep besproken, en tegen de tijd dat ze het moeten doen, is het dood...Die epigonen hebben dan les gehad van iemand die het geleerd heeft op een stage in Sao Paolo, waar de lesgever het dan weer had van iemand die tenslotte toch nog in Polen geweest is. Amerikanen waren...Daar kwam eerst een afbouw en dan een opbouw aan te pas die je buiten de context van het theater al heel gauw als misdadig zou beschouwen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
hun versie van August, August, August zien we echte circusacrobaten, een veelkoppig orkest en meer dan 40 mensen op scène...En het koor, nu eens soldaten, dan weer de hofhouding, dan weer het kleine volk in deze operette, vitaal, beweeglijk, alsof die mensen nog nooit wat anders gedaan hebben, terwijl er een paar studenten...Met een kunstgreep stopt het dan toch: de acteurs, in protserige theaterkostuums, groeten aan de andere kant een denkbeeldig publiek en komen dan traag dichterbij

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Blijft dan niet veel anders dan een halve mislukking als Pelléas et Mélisande over...Jules Renard zei terecht: "Het is een gezongen conversatie (...) En dan die opeenvolging van noten...Een paar keer komt Delvaux daarvan los, en dan scoort hij precies zijn grootste successen

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Jules Lahayestraat 21 te Jette, Patershot te Gent) Tekst: Gebaseerd op scènes uit '"Arme Mensen" en" De eerlijke dief' van F.M...Wat kun jij daar ook van weten, mijn hartje, en als je het wist, wanneer je begreep waarom ik van je moest houden, dan zou je heel anders praten...Toen ik hem voor mijn deur vond als een mishandelde hond, dan was ik goed genoeg om hem op te nemen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
een steegje, afspeelde en gecreëerd werd op 26 juli 1973 in de Jules Lahayestraat 21 te Jette (ook gespeeld in het Patershol te Gent); en ten slotte Nachtelijke Bezoekers (eerste opvoering 14 februari...Je kon hem niet overtuigen dat negatieve kritiek beter was dan 'doodzwijgen'. Het kwetste hem zéér zéér diep...Maar zelfs wanneer het klimaat en de hem omringende figuren optimaal waren geweest, dan nog zou Verminnen zeer waarschijnlijk zijn eigen-grillige-reis-zonder-bestemming gemaakt hebben

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
De cultuur van de socialisten Men vraagt zich hierbij dan ook af of zich in een dergelijke monopoliesituatie niet zoiets als 'een socialistisch cultuurbeleid' heeft kunnen vestigen en...Getuige Heeft Antwerpen dan het theater dat het verdient ? Is er iets mis met het Antwerpse publiek...de wereld, dan kunnen we alleen maar weigeren te geloven dat dit culturele klimaat eens j en voor altijd gefixeerd zou zijn

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Na Thyestes van Hugo Claus ben ik met Toneel Vandaag gestopt bij gebrek aan geld, en ondertussen kwam dan van katholieke zijde het Brussels Kamertoneel te voorschijn met Johan Van der Bracht en Hugo...Dat 'antiburgerlijke' en 'maatschappijkritische' van Toneel Vandaag zal je dan ook wel terugvinden in de opties van het BKT...En misschien zullen ze dan binnen 10 jaar zeggen, 'da's weggegooid geld, hier is een theater'. We kunnen daar niet blijven op wachten

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
bitterder dan de dood ... de vrouw, die een valstrik is ... Grauben was een lieve blonde deerne ... (Pierre Veme gooit Jules op het bureau neer) Pierre Wat moest je op dat schip ? Caroline Jules...bitterder dan de dood: de vrouw ... een valstrik ... wier hart een net is ... wier handen boeien zijn ... Grauben was een lieve blonde deerne (Pierre Veme gooit Jules jr...Sophie Jules, zeg me na ... Ik beloof ... Jules jr» Ik beloof... Sophie dat ik niet meer zal reizen ... Jules jr

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Heribert Sasse is evenwel geen onbekende voor Franz Marijnen, want hij was een meer dan aandachtig toeschouwer op de première van het Jules-Verneproject (zie p. 30) deze zomer in Groningen...Wij vormen inderdaad een kleine redactie, dat verplicht ons hard te werken, maar we hebben wel meer dan honderd medewerkers...Wanneer ze dan op de koop toe dezelfde stukken willen spelen als de grote gezelschappen, dan kan men zelfs niet meer spreken van concurrentie, de financiële discrepantie is al te opvallend

Nr. 8, September 1984 • Inhoudstafel
Een groots opgezet spektakel met meer dan 200 deelnemers dat ook in Turnhout te gast was...Niet zo in Turnhout, waar de geplande voorstellingenreeks van het Jules Verne project ei zo na in rook opging...Na tussenkomst van een pharmaceuticabedrijf steeg de luchtballon dan toch op en kon de reis beginnen langs donkere gangetjes, onder de zeespiegel, in holen en spelonken en nog meer moois

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Volgen dan een paar moorden, een straf voor Irina (dat blijkt dan een nieuwe verkrachting, ditmaal van de wettelijke echtgenote, met een nieuwe telg voor het geslacht als gevolg...Met interesse én verwachtingen ga je dan ook kijken naar voorstellingen die de dood en/of het sterven als onderwerp hebben en met een schok moetje dan vaststellen dat in die voorstellingen hetzelfde...Misschien wel, maar dan hoop ik alleen dat meer acteurs en theatermakers "sadisten/ masochisten" worden, dan zouden er meer interessante voorstellingen te zien zijn in België

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Dat procédé ontneemt de vrouwelijke rol enige diepgang, illustreert anderzijds haar beperking tot - dan nog voor de dichter vaak storende - fysieke aanwezigheid...Maar dat laatste lijkt me nu voor het gezelschap meer een remmende dan een stimulerende factor te zijn...Klaus Michael Grüber heeft in zijn König Lear-enscenering duidelijk andere klemtonen gelegd dan Bergman en vooral vanuit een strakke dramaturgische analyse de verschillende personages geprofileerd

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Jules Dan gaan we toch...Daar heb je Jules en de prinses, zeggen ze dan...Jules Waar dan

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Dan blijven er nog twee grote koorscènes over: de scène bij de kathedraal - die zich bij ons in de sneeuw afspeelt - en dan de zogenaamde revolutie-scène...De vraag is dan of Van Dam deze interpretatie aanvaarden wil...De Tsaar is dood en dan ontketent het volk een revolutie

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
Regisseurs bij Arca dit jaar (om een of andere reden vind ik de keuze van regisseurs bij Arca belangrijker dan de keuze van de stukken): Marc Lybaert, Jappe Claes, Jules Noyons (NL), Dirk Buyse, Pol Dehert...overigens vindt u de mooie tekst van Le diable au corps in deze Etcetera). Het Brussels Kamertoneel (BKT) krijgt iets meer dan een miljoen fr...Als u eens een kijkje nam, dan is er tenminste wat publiek

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Het obscene liedje van de gehangene Als ik werk van Kantor zie, dan word ik zeer diep aangesproken...en dat er geen andere spoken bestaan dan de vuil microben / die ons duistere ziekten zenden en ons weg willen maaien gelijk strontvliegen, / en geen ander dwaallicht dan dat der droevigste onwetendheid...Als toeschouwer word je dan ook uitsluitend overgeleverd aan Roobjees taalambachtelijkheid

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Dat het, integendeel, meer zou zijn dan een historische reflex, dan een onderdanig toegeven aan de ideologie van het genie, heeft men hier niet duidelijk kunnen maken...De tekst zou dan ook als gewet staal moeten klinken: doelgericht, trefzeker, of het nu om te zalven dan wel om te slaan is. Daar slaagt het Théâtre des Amandiers, in een regie van Patrice...Dan kan de toeschouwer zijn eigen belevenis opbouwen, door zijn blik te richten waar hij wil, en te kiezen, nu links dan rechts

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
Aan Johan Thielemans en Marianne Van Kerkhoven legde Kemp uit wat zijn taak bij een voorstelling is. Hij beslist wat de toeschouwers al dan niet zien...het tweede bedrijf is er een zonsondergang: je moet dat sneller laten verlopen dan in de natuur, maar toch mag het niet abrupt lijken; bovendien moesten de verschillende acteurs ook nog voldoende...Soms heeft de ontwerper een heel precies beeld voor ogen, dat ik dan stipt moet volgen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK