Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


41 document(en) met "Jules Dat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Bij dit kolossaal spektakel, dat tweemaal zoveel moeite vergt als een stuk van normale duur, is amper meer tijd voorzien...Het clownsmasker wordt afgelegd om, zoals in de klassieke film van Fellini, het triest-tragische ware gezicht te tonen dat eronder schuilt...Het gevloek is niet van de lucht te krijgen en op het ogenblik dat het publiek moet binnenkomen repeteren we in razend tempo het groetencere-monieel

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De conventie van de opera suggereert dat iedereen zich verzoent en deelt in dezelfde vreugde, maar dat maakt de opera zo ongeloofwaardig als alle melodrama's uit Hollywood met het obligate happy end...De voorbereiding - dat wil zeggen de tijd dat ik er geregeld over nadacht naast mijn andere bezigheden - heeft zowat een jaar geduurd...Ik zag bijvoorbeeld dat een klein muurtje, dat met fluweel bedekt is, de rand van de scène van de zaal scheidt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Hier wordt zoveel nagedacht over wat zou mogen en over wat het zou kunnen betekenen, dat wordt dan nog eens overwogen en in de groep besproken, en tegen de tijd dat ze het moeten doen, is het dood...Acteurs die de opdracht hadden op een nacht een acteur zo te verrassen dat zijn reactie voor mij een sleutel kon zijn voor de scène, Dat wil zeggen dat je op dat moment acteurs hebt die niet uit de...Het restbedrag dat aan cultuur besteed wordt, is steeds kleiner en dat precies op een ogenblik dat we met het Ro-Theater onze troep verder moeten uitbouwen, maar je krijgt alleen te horen: inleveren

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een kind dat zijn wereld ontdekt (hoewel, een kind doet dat veel origineler en intenser). Men bouwt af tot simpele dingen (spelen met voeten, stemgeluiden) maar het blijft lawaai, geruis...Een gezelschap, dat onder leiding van een regisseur dat prachtige eindmoment kan realiseren met het tergend traag neerzakkende doek, moet van zichzelf eisen dat de rest van de vertoning op datzelfde...Het Provinciaal Museum kondigt met gepaste trots aan dat de Vrienden uitgenodigd worden door Bordeaux (Sigma) en Eindhoven (Het Apollohuis). Dat bevestigt dat deze tentoonstelling op tijd komt en dat

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Ik kan begrijpen dat Debussy alle 'drie puntjes' met iets wilde opvullen, maar geen mens kan mij aanpraten dat de woorden zelf ook maar op één noot muziek zitten te wachten...De anderen, wie dat ook mogen zijn, weten dat, en besluiten om zo een vrouw voor zijn voeten te werpen...Geen wonder dat Mélisande daarna dood gaat, zonder dat bij het publiek de adem stokt

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Hij had mogen schreeuwen die ellendeling, een schandaal was het toch al, maar er kwam nog bij, dat hij god weet hoe lucht had gekregen van onze vriendschap en zulke praatjes was gaan rondstrooien dat...En iedereen komt voorbij en zegt: is dat die vriend van die heer die hier woont, is dat geen schande, is dat niet onmenselijk...Zelf zie ik heus wei in dat ik diep gezonken ben en wat het verschrikkelijkste is: mijn zelfrespekt ben ik verloren, maar ach, het moest zeker zo zijn, dat was mijn lot en het lot ontloop je niet, dat

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
het seizoen 1968-69 werkte Verminnen als schrijver mee aan een improvisatieproject dat Eva Bal in het BKT realiseerde onder de titel Hak iedere dag een boompje om en dat bestond uit een collage van...Het is niet te verwonderen dat die ophoudt met schrijven, dat die zelfs zwijgt over zijn verbittering en zijn ontgoocheling alleen maar opdrinkt...Het is niet te verwonderen dat die met zijn handen gaat werken en alleen maar kilometers en kilometers gaat stappen door de natuur... Bert Verminnen is dood nu

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Maar dé stad - op cultureel vlak bekeken - wie is dat dan ? Is dat het college, dus de verantwoordelijke, in dit geval de burgemeester zelf...Men neemt mij dat kwalijk, als ik dat zeg, maar ons publiek is er een van welgezeten middenstanders en dat gaat over van ouders op kinderen...Over de toneelauteurs zegt hij: "Dat wij zo weinig toneelschrijvers hebben, dat komt omdat we geen dialoog hebben

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Dat schimmige, maakt dat precies niet dat die zoektocht van het BKT naar een eigen ruimte, een eigen publiek in het Brusselse en Brabantse nogal moeilijk verloopt: er ontbreekt een duidelijk gezicht...het aantal medewerkers dat hier de laatste tien jaar gepasseerd is. Is het niet een enorm nadeel om niet over een kleine vaste kern te kunnen beschikken ? RVV: "Dat was ook de bedoeling, maar...Daar heb ik voor mijzelf de ontdekking gedaan dat theater van alle vormen van drama, de meest poëtische is. En dat betekent dat in theater de meeste ruimte kan gegeven worden aan associatie en

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Sophie Jules, zeg me na ... Ik beloof ... Jules jr» Ik beloof... Sophie dat ik niet meer zal reizen ... Jules jr...Het regengordijn zakt, We zien Pierre Verne, Sophie en de jonge Jules, Jules krijgt er flink van langs) Pierre Wat moest je op dat schip ? Wat moest je op dat schip ? Jules De Coralie ... een...Zeg het niet, Jules ! Zeg het niet ! Grauben Dat hoor je allemaal in de kleine schelp, Caroline Stel je nou eens voor wat je allemaal kunt horen in de grote, Jules

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
De naam komt van een toeschouwersorganisatie, opgericht in 1889 al, met als doel kunst voor het volk te brengen, maar dat moest dan wel theater zijn dat "de werkelijkheid zou tonen zoals ze is en naar...Tot nog toe kregen zij verbod van hun regering om in West-Berlijn te gaan regisseren, dat verbod geldt niet voor andere West-duitse steden...De meeste gesubsidieerde West-Berlijnse theaters zijn privé-theaters, dat houdt in dat de cultuursenaat niet kan tussenbeide komen wat artistieke werking en benoemingen betreft en dat de inkomsten

Nr. 8, September 1984 • Inhoudstafel
Laten we dat onderzoeken, zegt Don Alfonso, en wedden dat het niet waar is. Dat is het simpele verhaal van Cosi fan Tutte, een opera van het duo Mozart-da Ponte, door de tandem Munt-Schaubühne tot een...Niet zo in Turnhout, waar de geplande voorstellingenreeks van het Jules Verne project ei zo na in rook opging...Dat was voor wat was, Nu voor wat komen zal

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Het is waar dat de dood voor ons vandaag zo onwezenlijk geworden is, dat ze theatraal overkomt; het is waar dat oud worden vandaag vaak beleefd wordt als het spelen van een nieuwe rol, omdat men...Wanneer men een 18de-eeuws stuk opvoert betekent dat niet dat men de 18de-eeuwse kostuums moet reconstrueren maar dat men kostuums op de scène moet brengen die voor het publiek de 18de eeuw...Het is Jan Fabre's grote kracht dat hij juist "die dingen" toont waar P. Teugels zo tegen gekant is. Is het niet mooi dat jonge mensen zo door de scène gepassionneerd zijn dat ze er "blauwe plekken

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Dat is het soort toneelstuk dat deze Hora Est had kunnen zijn, maar uit de vergelijking blijkt alleen hoe sterk het nog tekort schiet: het klinkt oubollig realistisch, daar waar Tilly constant de...individu dat gewurgd wordt door burgerlijke en paradoxale normen waarnaar men zich dwingt te leven of omwille waarvan men zich, zoals Andrea, dat leven beneemt...; om dat alles ook aangrijpend en ontroerend...Vader Pattini, gespeeld door Mandus De Vos, werd immers zo zwak geprofileerd, dat het jammerlijk, maar absoluut niet verwonderlijk genoemd kan worden dat het imago van de kleinzielige clowneske

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Prinses Nee, Jules, dat kunnen we niet doen... (Hij gaat door- tegen helpster) Hij kan niet van mijn lijf blijven...Jules Dat zie je toch...Moeder met haar hoofd in de emmer) Jules Dat is niet om aan te zien

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Ik heb dat eens geprobeerd met Herr Puntila und sein Knecht Matti, maar dat gaat niet, dat is te mechanisch...Er wordt wel eens gezegd dat hij een Westduits auteur geworden is en ik vrees dat het zo is. Ik hou niet van die stukken die zo algemeen zijn dat ze ook in de vrije wereld...Ik heb gemerkt dat Moessorgski een grote begaafdheid als schrijver had: dat bleek uit het libretto dat hijzelf geschreven heeft

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
Maar aangezien enkel het NTG voor het voorbije jaar een gunstig advies meekreeg van de Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT), wordt het nu écht tijd dat men zich daarover eens bezint...Het is wellicht overdreven om te zeggen dat alle (theater-)heil van gezelschappen komt die in deze onduidelijke categorie samengepakt zitten...beloofd, en via de Nationale Loterij zou 4 miljoen komen!?, maar dat laatste staat niet op papier

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Je kan net zo goed concluderen dat The Crucible een gedateerd, onspeelbaar geworden stuk is, als dat je vaststelt dat de ijzer-sterke structuur van Millers tekst aan Lecomptes iconoclasme weerstaat...Dat het soms te letterlijk uitbeelden van de tekst mij stoorde, dat de sfeer nog demonischer en indringender kon zijn, dat de zeer mooie ruimte van de "Usine a vapeur" in Mechelen nog beter...Misschien was het dit laatste dat er borg voor stond dat Van Loggems adaptatie, die door het NTG gebruikt werd, textueel in grote mate trouw bleef aan het boek, ook aan geest en stijl ervan

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
dat er de laatste tien jaar een enorme vooruitgang op dat terrein geboekt is en dat de cliché-beoordelingen ("een goede zegging", "mooie decors", "prachtig stuk") thans vermeden worden...Het lijkt erop dat Strauss voor het eerstgenoemde stuk nog een merkwaardig paar bedacht had, maar dat hun verhaal zo interessant was, dat hij het liet uitgroeien tot een zelfstandig stuk...Men kan alleen maar hopen dat men in het NTG nu eindelijk door heeft dat men haar al die jaren wat te veel in de schaduw heeft laten staan van collega's met minder talent

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
Steve Kemp: "Die samenwerking met Marijnen is zo goed meegevallen dat ik daarna al zijn produkties in Rotterdam belicht heb; en later ook het Jules Verne-project, Ik, Jan Cremer en Ithaka bij de...Vaak wil de regisseur een bepaald effect dat onmogelijk is met het materiaal dat de ontwerper voor het decor gebruikt heeft...Ik denk dat dat fout is: hoe ouder ik word, hoe minder plannen ik maak


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK