Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "Jules Omdat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Omdat een vriendin van me al eens had gefigureerd en ze het leuk vond en toch niet al te slécht betaald, laat ik me inlijven...Ik mis trouwens een repetitie omdat ik meedoe aan de cinemakwis op TV...vertaalt de Vlaamse August in het begin van deel I. De oorspronkelijke tekst van Pierrot luidt: II (= Jules César) dit que nous sommes des braves

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Karl-Ernst Herrmann heeft deze dimensie van het stuk niet benadrukt, omdat het teveel historisch goed is. Hij doet het wel op het ogenblik dat Titus in een virtuoze aria de eigenlijke boodschap...Vooral dat openstrijken ervaart de toeschouwer als een intrigerend moment, omdat het met zoveel zorg wordt gedaan én omdat het papier een natuurlijke weerstand biedt...Tussen die twee uitersten situeren zich de andere acteurs: Jules Bastin als Publius is sober, Christiane Eda-Pierre is retorisch met grootse gebaren, Stuart Burrows als Titus beweegt zich het meest

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Ik had er vele uren in de kroeg doorgebracht, omdat de docenten niet kwamen opdagen...Oudere acteurs leden daar sterk onder, vooral omdat de wervelkolom zo centraal staat...een gesubsidieerd gezelschap als het Ro-Theater, met zowel acteurs die handelen uit heilige overtuiging als acteurs die bezig zijn omdat ze een contract op zak hebben, is het bijna onmogelijk om tot

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het Landjuweel blijft alle aandacht verdienen, alleen al omdat amateurtoneel herwaardering afdwingt...En niet omdat de problemen erin aangesneden tot het verleden zouden behoren...Omdat voor de enen Hoop wel degelijk een principe is. En voor de anderen niet

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Bij Gerard Mortier is dat antwoord duidelijk: hij heeft zich als taak gesteld Franse opera's te vertonen, omdat zoiets bij de traditie van de Munt hoort...Jules Renard zei terecht: "Het is een gezongen conversatie (...) En dan die opeenvolging van noten...De personages worden dus vaak bevroren, omdat zo onhandige bewegingen uitgesloten worden

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Eerste Bewoner Ze hebben je verjaagd, je van de bank geschopt, omdat je geen reiskaartje had...Eerste Bewoner Ze hebben je gewond, zoals gisteren, toen je smeekte om wat tabak, je kreeg de bank voor jou alleen omdat niemand naast jouw wou gaan zitten...Je gaat naar zangverenigingen, je hebt een god, maar wie ontmoet je, wie ? Eerste Bewoner Ik vergeef je alles, omdat ik alles vergeven kan, je wanorde, je vervloekingen, je heidense waanzin

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
een steegje, afspeelde en gecreëerd werd op 26 juli 1973 in de Jules Lahayestraat 21 te Jette (ook gespeeld in het Patershol te Gent); en ten slotte Nachtelijke Bezoekers (eerste opvoering 14 februari...én Nachtelijke Bezoekers, omdat dit kan beschouwd worden als zijn 'theatertestament' en tevens iets van het apocalyptische wereldbeeld toont dat hij in andere - gepubliceerde - werken, zoals De...Deze man heeft meestal zijn tegenhanger omdat begrippen als 'buiten', 'zoeken', 'onderweg zijn' pas hun ware betekenis krijgen in contrast met hun tegendeel 'binnen', 'vinden', 'thuiskomen': een

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
verhalen, omdat een objectiverend synthese-verslag voorlopig onmogelijk bleek...tellen : enkele teksten van Jules Destrée, Emile Vandervelde en Hendrik De Man; en, in Nederland, van Henriëtte Roland Holst, Herman Gorter en Adema Van Scheltema...Over de toneelauteurs zegt hij: "Dat wij zo weinig toneelschrijvers hebben, dat komt omdat we geen dialoog hebben

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Komt dat ook omdat jullie eigenlijk geen band hebben met die hele vroege periode ? RVV: 'Ik heb daar zelf een heel sterke band mee omdat het Brussels Kamertoneel tegen mij is gesticht, tegen...Omdat we vanuit de speltraining heel interessante dingen met hem deden...Trouwens, een theorie van Botho Strauss is dat de macht van de rede het individu in een nefaste richting van de verbeelding drijft, omdat de motor daarvan de angst is, de existentiële angst van de

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Jules Verne (Oosterpoort Groningen) - Foto's Frank Stratemeyer Franz Marijnen Jules Verne/Pierre Verne, zijn vader/Hetzel, zijn uitgever/Sophie Verne, zijn moeder/Honorine, zijn...Sophie Jules, zeg me na ... Ik beloof ... Jules jr» Ik beloof... Sophie dat ik niet meer zal reizen ... Jules jr...Het regengordijn zakt, We zien Pierre Verne, Sophie en de jonge Jules, Jules krijgt er flink van langs) Pierre Wat moest je op dat schip ? Wat moest je op dat schip ? Jules De Coralie ... een

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Op die benoeming kwam veel kritiek, zowel van de oppositie als van de eigen partij, omdat er grote namen in de running waren voor de directie van dat mammoettheater en Hassemer de voorkeur gaf aan een...Dat we ook in het buitenland worden gelezen komt omdat we hoe langer hoe meer over buitenlands theater schrijven en omdat het Duitse theater nog altijd een exemplarische functie heeft en Theater Heute...de jaren zeventig was onze invloed wel sterker omdat we toen veel steun hebben gegeven aan bepaalde groepen, maar die relatie kan ook uit mekaar groeien zoals nu bijvoorbeeld gebeurt met Peter Stein

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
en veel pijn voelt wanneer de jongens naar een verbeteringsgesticht worden gestuurd omdat ze, om onduidelijke redenen, van iets ergs beschuldigd worden door Anneke...Het is waar dat de dood voor ons vandaag zo onwezenlijk geworden is, dat ze theatraal overkomt; het is waar dat oud worden vandaag vaak beleefd wordt als het spelen van een nieuwe rol, omdat men...Gewoon, omdat het me bijzonder nieuwsgierig maakte wat een regisseur als Rudolf Noelte in dat werk aantrok

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Wij moeten ons geen zorgen maken omdat er culturele trends zijn, maar omdat ze veel te snel worden bedwongen...gaat veel verder, omdat de taal materieel als machtsapparaat gehanteerd wordt, en niet enkel door middel van een vreemd klinkende taal iets over macht vertelt wat iedereen al weet...Nu is daar in se natuurlijk niets op tegen: de problematiek die in Een bruid wordt aangeroerd is tijdloos, omdat (existentiële, relationele, maatschappelijke) conflicten nu eenmaal tijdloos zijn

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Jules en prinses lachen, Jules begint prinses op te vrijen...Jules Omdat ze zich wil verzuipen zeker...Jules Laat ze doen

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
het westen heb ik al dikwijls gemerkt dat regisseurs niet eens een taal bezitten, of weigeren die te hanteren omdat ze zogezegd geniaal zijn...Die werken zijn groot omdat ze een eigen leven hebben, dat moet je opnieuw echt levend Boris Godoenov (Muntschouwburg) -Foto Dieter Neubert Boris Godoenov...uitschiet: het verschijnen van Jules Bastin als aanvoerder van de oproerkraaiers is onvergetelijk sterk

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
Niet uit medelijden, maar omdat daar, tussen rotzooi en theaterwerk van verdacht allooi, ook frisse en/of te weinig gewaardeerde theatermakers te vinden zijn...Regisseurs bij Arca dit jaar (om een of andere reden vind ik de keuze van regisseurs bij Arca belangrijker dan de keuze van de stukken): Marc Lybaert, Jappe Claes, Jules Noyons (NL), Dirk Buyse, Pol Dehert

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Vervolgens schafte hij zich een lange zwarte overjas aan en, omdat hij vroegtijdig kaal was, een pruikje met stekelhaar...Misschien is de verrassing van die plastische theaterbeelden weg omdat ik het spektakel niet voor de eerste keer zie...Omdat ze zo graag dansen, willen ze alles doen om te blijven optreden-ze zijn zelfs bereid om tegen hun lichaam te liegen

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
omdat de aan Pirandello zo eigen verstrengeling van toneel- en "echte" realiteit hier op bijzonder subtiele en complexe wijze werd uitgeschreven...Op dit ogenblik is er niet een gezelschap dat een repertoire kan spelen omdat ze allemaal veel te klein zijn". Jan Decleir in een interview met Marc Kooien, Jan Decleir: leeuw in wolvevacht...Omdat professionele kunst arbeidsintensief is en blijft

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
Steve Kemp: "Die samenwerking met Marijnen is zo goed meegevallen dat ik daarna al zijn produkties in Rotterdam belicht heb; en later ook het Jules Verne-project, Ik, Jan Cremer en Ithaka bij de...Die twee kenden elkaar goed, omdat in die tijd vele Broadway-shows naar West End kwamen...Dit is des te vreemder omdat dit type licht vaak in de filmstudio wordt gebruikt om daglicht te creëren in een studio of om op locaties voor voldoende extra-licht te zorgen

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Krijgt de dans subsidie, dan is het omdat hij deel uitmaakt van het pakket opera, en nog steeds niet zonder meer om zichzelf...Al deze gedachten kwamen op mij af en ik was in zekere zin treurig, omdat hij met dat amalgaam op het juiste moment kwam om de zaal te doen recht veren...Maurice Huisman - Maurice Béjart-Jules Ver-beeck (public relations), hoe dat trio het binnenskamers deed, weet ik niet; naar buiten toe kwamen ze over als drie trekpaarden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK