Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "Lacan" • Resultaten 21 tot 35 worden getoondNr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Het zijn niet alleen Hegel en Freud die in hun theorieen gebruik hebben gemaakt van Oedipus en Antigone: Hölderlin, Nietzsche, Heidegger, Jaspers, Lacan, Derrida, Lyotard,... Het is een indrukwekkende

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
Hertmans laat zijn Antigone op de divan van Lacan plaatsnemen, maar hij weet zeer goed dat ook die analyse, die therapie de ware gruwel - le Réel - slechts omcirkelt en connoteert, maar nooit...Omdat Hertmans zelf graag naar de psychoanalyse van Jacques Lacan verwijst, kan ik het mij permitteren om ook iets over die wet/Wet - niet de publicaties in het Staatsblad, maar iets funda-mentelers...La Loi' is voor Lacan het incestverbod, een regel die ook voor Sigmund Freud al besloten lag in de stichtingsakte van de samenleving

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
ontwikkelingen binnen de moderne linguïstiek, filosofie en psychoanalyse (Barthes, Kristeva, Derrida, Lacan,...). Aan die poëzie kent hij daarom sterkere 'waarheidsaanspraken' (p. 261) toe

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Met het begrippenpaar semiotisch en symbolisch, analoog maar niet volledig identiek met het imaginaire en symbolische bij Lacan, maakt ze een onderscheid tussen twee verschillende componenten van de

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
denkers als Foucault, Derrida, Lyotard, Deleuze, Lacan staat het begrip 'theatraliteit' in het teken van een kritiek van de mimesis en de representatie,17 en bijgevolg ook van de tegenstellingen subject

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
de ogen van iemand als Lacan is het subject niet een eenheid, maar een tekort; een wezen dat vervreemd en gebroken is en dat nooit met zichzelf samenvalt

Nr. 93, Januari 2004 • Elke Van Campenhout • De autobiografie en de kunst van het...
Lacan is bijvoorbeeld altijd heel geïnteresseerd geweest in alliteraties, metaforen, metonymieën, lapsussen, woordspelletjes...zijn werk kondigt Roussel Lacan feitelijk al aan...Sjef Houppermans, Raymond Roussel, Ecriture et désir, Librairie José Corti, Paris 1985, p. 189 3 John Rajchman, Trutli and Eros (Foucault, Lacan and the Question of Ethics), Routledge, London

Nr. 94, December 2004 • Bojana Cvejić • Curator meets artist
Maar door zichzelf in het verhaal te betrekken, leent Pez iets uit de zen-frase: 'om een bloem te schilderen moet je de bloem worden'. Dit herinnert aan de bekende Chinese parabel die Lacan gebruikt

Nr. 97, Juni 2005 • Jeroen Versteele • Het cynisme voorbij
Jacques Lacan beschrijft een interessante relatie tussen taal en de ervaring van een psychose

Nr. 99, December 2005 • Fin Novembre • Journal: A l'œil nu #4 Leuven
JACQUES LACAN, Le séminaire, Livre XI, Seuil, 1973

Nr. 103, September 2006 • Anne Dekerk • Porno-drama: scènes voor pornografie
Met zijn provocatieve uitspraak ‘Il n’y a pas de rapport sexuel’ tracht Jacques Lacan het inherente falen van de seksuele relatie te duiden...Veel auteurs hebben vanuit verschillende perspectieven en op verschillende wijzen de functie van dit ‘reële object’ (de oorzaak van het verlangen) omschreven: object a (J. Lacan), abjecte

Nr. 103, September 2006 • (Cover) • (Inhoud)
26 Porno-drama: scènes voor pornografie – Anne Dekerk stippelt een grillig parcours uit langsheen de pornotheorieën van Lacan, Baudrillard en Žižek

Nr. 105, Februari 2007 • Anne Dekerk • Lexicon
De möbius strip wordt onder andere door Franse denkers als Jacques Lacan en Gilles Deleuze aangewend als topologische metafoor

Nr. 107, Juni 2007 • Mia Vaerman • Het onbewuste is opgebouwd uit beelden
Lacan zei ooit – het zijn beroemde en vaak geciteerde woorden – dat ‘l’inconscient est structuré comme un langage’. Het onbewuste is gestructureerd als een taal

Nr. 108, September 2007 • Anne Dekerk • pre|cursor, over invocationele media
Het ‘ik’ ontstaat via het oor en niet zozeer via het oog (zoals in het spiegelstadium van Jacques Lacan). 'Mensen komen voort uit psycho-akoestische resonanties


Development and design by LETTERWERK