Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Letterkunde"Nr. 17, Maart 1987 • Tonny Holtrust • Garcia Lorca, met pen en potlood
Spaanse Letterkunde, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1981, p.430 en 431

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
historisch overzicht van het cursusprogramma (1) kun je de evolutie van de toneelopvattingen aflezen: het oorspronkelijke curriculum (declamatie, letterkunde, toneelgeschiedenis) werd aangevuld met nieuwe...staan daarom ook zo op vakken als toneelgeschiedenis, geschiedenis van het spel, letterkunde, kunstgeschiedenis...Van Laethem (letterkunde); Dirk Buy se en Ronnie Commissaris (gastregie en projecten). Lesuren: ca

Nr. 18, Juni 1987 • (advertentie)
Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse Letterkunde) Jaarabonnement 750 fr

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Bevordering van de Nederlandse Letterkunde in België

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
het geval van de Afdeling Theater zijn dat zeven Werkgroepen: Toneel (14 leden), Werkplaatsen (7), Mime (7), Jeugdtheater (8), Poppentheater (6), Dramatische Letterkunde (4), Reis-en Studiebeurzen

Nr. 35, September 1991 • Sam Bogaerts • Geld, folklore & talent
Geen Engelsman die erover denkt de Zuidafrikaanse schrijfster Nadine Gordimer en de Australische romancier Patrick White uit te sluiten van de Angelsaksische letterkunde

Nr. 64, Juni 1998 • Personalia
Ludo Verbeeck is Hoogleraar Emeritus aan de KU Leuven, waar hij Duitse Letterkunde doceerde en tot 1990 aan het hoofd stond van de opleiding theaterwetenschap

Nr. 64, Juni 1998 • Steven Heene • Een schokkende sint-vitusdans
Nietzsche, die in 1872, het publicatiejaar van zijn eerste boek, al drie jaar hoogleraar klassieke talen- en letterkunde was aan de universiteit van Bazel, zag in de spanning tussen deze twee goden de

Nr. 72, Juni 2000 • Personalia
Steven Engels studeerde Romaanse Taal- en Letterkunde en Wijsbegeerte te Leuven

Nr. 91, April 2004 • Geert Sels • Het verleden tot leven gebracht: Twee nieuwelingen...
De tweede is Andrew Todd, een generatie jonger, zowel opgeleid in de Engelse letterkunde als in architectuur (hij werkte enkele jaren voor Jean Nouvel). Ze smokkelen preciese berekeningen en


Development and design by LETTERWERK