Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


177 document(en) met "Lot" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Deze had in een aangrijpend boek (9) het lot verteld van de stam, de Iks, die liever stierven dan zich te laten inlijven in de Westerse maatschappij

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Een gelukkige uitzondering is het merkwaardige lot dat de figuur van Sosias, hof-filosoof van Amphitryon, is beschoren

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Deze goedkope kale motelkamer heeft net als Eddie en May's relatie al veel ("Lot o'mi-les") te lijden gehad en biedt geen soelaas

Nr. 13, April 1986 • Willy Thomas, Guy Dermul • FRANS FRANZ
Frans O lot van al die sterveling is, heeft hij geluk, een schaduw kan 't verstoren

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
een goed-bedoelende ambassadeur John G. Dean, maar ook Sihanouks vriend Zhou Enlai en zijn gevreesde vijand de Vietnamese generaal Gi-ap). Kortom: een overdaad aan grillige wendingen van het lot, vertaald

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Tot binnenkort, vriend... de bittere pijn, de treurnis,... het verdriet zullen thans mijn lot zijn... tot mijn dood die ik zeer binnenkort wens... En de Ene wachtte...Beter dan een naam, ik laat hen een begrip na... een enigmatisch begrip......het lot van de mensheid zal de eeuwige zoektocht zijn naar de betekenis van het begrip

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
Voor het ene gezelschap is dit een betreurenswaardig lot, voor het andere een ironische grap

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Het is het lot van de kunstenaar die, al of niet vrijwillig, in ballingschap speelt

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Je zal je lot niet ontkomen...Hij luisterde met tranen in de ogen hoe een beroemde schrijver het ellendige lot bezong van het volk...Maar de arbeiders zijn in stilte jaloers op de leerkrachten en de leerkrachten staan onverschillig tegenover het lot van de arbeiders

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
Le bouffon probeert de arbeider Giorgio aan zijn lot te ontsnappen door zich de waarden van de kleinburger eigen te maken

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Op die manier zijn de reine acteurs in deze Hamlet uitsluitend artistieke creaturen, nooit "mensen van vlees en bloed". Ze kennen hun lot en ze kiezen ervoor...Een probleem kun je oplossen, dat wil zeggen: je kan voort met de illusie je lot in eigen handen te houden, zelfs al is het spel, het geveinsde, je levenshouding geworden

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
lot

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Misschien ligt dit fragment, deze "passage" door het hoofd van Bernhard en Lamers ten grondslag aan de eenzame acteur, aan zijn lot overgelaten, de Hamlet op zoek naar Shakespeare, de recitant op zoek

Nr. 17, Maart 1987 • Tonny Holtrust • Garcia Lorca, met pen en potlood
Lorca over "Zonder titel" In een interview na de première van Yerma (1934) deelt Lorca mee: "Ik wil de trilogie afmaken van Bloedbruiloft y Yerma en Het drama van de dochters van Lot

Nr. 17, Maart 1987 • Drie oud-leerlingen blikken terug
Ik had het gevoel aan mijn lot overgelaten te worden, je moest zelf ploeteren, steeds jezelf bewijzen, maar kreeg daarbij geen begeleiding, geen feedback

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
het lot van de zusjes die verstenen: zij worden niet betoverd door een Fee, maar "verharden" zelf tot "onwrikbare" personen

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Zijn profetie "Je naam voorspelt je lot: 'penthos' betekent rouw" fluit hij als deuntje voor zich uit...Dat hij zich door Dionysos laat overhalen om de bacchanten in vrouwenkleren te gaan begluren, zodoende zijn lot bezegelend, maakt hem bovendien tot opportunist, bereid verregaande compromissen te...De oorspronkelijke slotverzen, waarin het koor waarschuwt voor het (nood)lot dat ieder moment kan toeslaan en niemand, zelfs geen koning, ontziet, werd hier naar voren geplaatst waardoor de universele

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De Ghelderode doet zijn best om het stuk alsnog te laten opvoeren of publiceren maar het lot (of wie...over "het toneel vroeger" vertelden, komt een wankele reconstructie tot stand, een gissend portret; opnieuw die confrontatie met het onvermijdelijke lot dat de acteur met zijn vluchtige kunst in de

Nr. 18, Juni 1987 • Pauline Mol • DAG MONSTER
actrice 1 Langzaam begreep het meisje dat ze haar lot niet kon ontlopen...mijn lot meisje maar ik weet het en jij weet het ook: ik wil mijn vader zien maar ik wil jou ook niet dood monster wat je ook doet het is goed (Hij doet haar

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
gedoe gadeslaat, af en toe voor afkoeling zorgt met een helse windmachi-ne en uiteindelijk de twee aan hun lot overlaat


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK