Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


80 document(en) met "Marianne Het kind" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
manipuleert; Jasons sadisme; Medea's 'verziekte liefde' voor hem en haar kind (een variatie op het ' Liebestod '-thema). Bovendien straalt het stuk levensmoeheid uit...Tabori vervangt ook de twee zoontjes uit het origineel door een gehandicapt kind...Ik zeg dit niet omdat ik een boekhoudersziel heb, maar omdat de kunstenaars moeten beseffen dat het budget het beleid bepaalt en het geld het repertoire samenstelt

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Nest (1974) op het scherm; het gezelschap van Yvonne Lex waagde zich aan Wie zijn gat verbrandt..., een latere versie van Männersache (1970); het Fakkeltheater en het NTG speelden beide Mensch Meier (1977...zal Kurt, wiens vrouw en kind het slachtoffer werden van de milieuvervuiling (sluikstortingen) van het bedrijf waar Kurt werkt, naar de vakbond stappen: het maatschappelijk conflict wordt niet meer...theater meer maken; waar het risico ophoudt, houdt het theater op en dat is wat Jean-Pierre de Decker hier liet gebeuren : weten dat het gemakkelijk herkenbare naturalisme geen oplossing meer biedt en het

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Dat klinkt tot aan de zeer pathetische slotmonoloog (het uitsteken van de ogen), daar laten de personages het afweten en moet de toeschouwer / het koor het verder zien te klaren...De waarheid kwam aan het licht, de acteurs worden nu toeschouwers, en ook het decor wordt afgepeld: achter het blauw, het wit; daarachter de blote houtskleur, en achter de ramen, de Leuvense skyline...Op het einde van het eerste deel verschijnt er een kind op het toneel

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het speelvlak wordt ingedeeld in een voorplan - in het rood van het conventionele operagebouw - waarmee de luxe en het bladgoud van de zaal gaat behoren tot het domein van de wens -; dat voorplan...Deze ontmoeting fungeert als sleutel voor het karakter van Katia: hier heeft ze als kind het radicaal andere ervaren, en ze blijft haar leven lang naar deze dimensie verlangen...Er wordt één keer tegen het eigen schema gezondigd: wanneer op het einde het koor verschijnt staat dit buiten het achterste kader (Sireuil heeft in het laatste bedrijf de kaders verdubbeld), dat

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Hij kijkt dus niet over zijn schouder om te zien wat verantwoordelijke mensen erover denken, hij schakelt het Uber-Ich uit, en gaat spelen als een kind...Het onderwerp zelf zit vol van een kinderlijk plezier in het manipuleren van het gekende...het eerste tafereel van het Rotterdamse deel schiet het jongetje een poolbeer neer: "zoals Parsifal de zwaan", zegt Wilson

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een kind dat zijn wereld ontdekt (hoewel, een kind doet dat veel origineler en intenser). Men bouwt af tot simpele dingen (spelen met voeten, stemgeluiden) maar het blijft lawaai, geruis...Wilson, in het programmaboek van het Keulse deel van het project: "Het belangrijkste is, dat iets niet opnieuw en opnieuw gebeurt, maar dat het wellicht één keer plaats heeft als een uniek voorval...het vierde bedrijf ziet men een loopbrug die naar een podium op het proscenium leidt : een schikking die reminiscenties oproept aan het Japanse toneel (een element dat, vanzelfsprekend, in het luik

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
het tuinhuis Over moeders, dochters, spiegels, eenzaamheid en pijn Toen ik Jane Bowles* In het Tuinhuis zag, gespeeld door Globe in een regie van Gerardjan Rijnders, leek het...Aan het einde van het stuk is niks van deze 'grote geheimen' opgelost...én het harde blauw/gele Hopperiaanse licht waarmee hij de scènes overgiet, scheppen een afstand die echter volledig gerechtvaardigd is: vormelijk door het afwijzen van het melodrama in de structuur

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Grips verloste het kind van het betuttelende sprookjestoneel en plaatste het met humor en speelsheid terug in de wereld...Vooral wat het repertoire betreft heeft het bij ons een belangrijke invloed gehad op de werking zowel van het KJT (Antwerpen) als van Jeugd en Theater (Brussel), het huidige Brialmonttheater...nauwe band met de politieke beweging buiten het theater evolueerde Grips van een 'anti-autoritaire' naar een 'socialistische' aanpak van het kind en de opvoeding

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Het decor is eenvoudig en functioneel, maar het geheel zit verpakt in zwarte doeken, het 'signaal' uit de jaren vijftig dat het om 'ernstig toneel' ging: het was het kenmerk van Fred Engelen, die dat...Marianne Van Kerkhoven Molissa Fenley New York Eureka Op straat word je gelokt door een fijne affiche, al weet je wel beter, want het zou niet het eerste dansspektakel zijn...Anne Ubersfeld somt alle pleziertjes op: het plezier van het kind dat luistert naar het verhaal; het plezier van het begrijpen ; het plezier van de reiziger die meegaat met een ander personage; het

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Het opgewonden geratel van het begin raakt evenmin als de beheerste conférence in het midden, evenmin als de stille "monologue intérieur" van het slot...Patrice Chéreau, die het stuk koos voor zijn debuut als artistiek directeur van het Théâtre des Amandiers, vervolledigt het beeld: "Het is niet simpelweg een stuk over racisme...Het resultaat was hier van ongelijke kwaliteit : in het eerste bedrijf leek de boeg van het schip veel meer op een fonteinsculptuur; de enorme bomen in het tweede bedrijf zagen er onovertuigend en

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Een deel van het theaterlijke erfgoed dreigt verstoken te blijven van erfgenamen, besluit Marianne Van Kerkhoven, na een gesprek met Luc Philips...Vanuit deze visie is het niet verwonderlijk dat Philips nogal van leer trekt tegen de verloedering van het acteursvak, als negatief bijverschijnsel van het theaterdecreet, waardoor het ambtenarisme...Zo van: 'als ik het niet kan, dan zal ik maar niets doen, want dan kan ik niets misdoen'. Het is natuurlijk het recht van de regisseur om te vragen : 'kijk, ik zou het graag zò willen; laat de

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Ik heb bijvoorbeeld Vor dem Ruhestand gelezen, nog voor het gedrukt was, een prachtig stuk, maar het zou niet in mijn hoofd opkomen om dat in Vlaanderen te spelen, want het gaat over een typisch...Het belangrijkste vandaag is het professionele gehalte van het werk, dat is de conditio sine qua non om tot kwaliteit te komen...Zo verbaast het me bijvoorbeeld dat er in de KNS geen permanente regie-assistentie is. Nochtans is dat in het produktieverloop allernoodzakelijkst

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Maguy Marin en Ballet Opéra de Lyon
hakt één van de stiefzusters haar grote teen af om het schoentje te kunnen aantrekken; worden de booswichten aan het einde van het verhaal door vogels de ogen uitgepikt enz...Zelfs de strikte ballethiërarchie wordt niet in vraag gesteld: vijf minuten voor het einde, niet meer wetend wat nog te doen met de muziek, begint Maguy Marin reeds de balletpiramide voor het groeten...op te bouwen; zeer plat, maar het publiek (in de voorstelling die ik zag hoofdzakelijk bestaande uit Franstalige "balletkinderen" en hun ouders) vond het prachtig

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Veel van wat hier getoond wordt, lijkt op een Oidipoes-opvoe-ring in een gruwelijke kinderkamer (de poort van het paleis lijkt trouwens door een kind getekend). Wordt dit dan geen goedkope, triviale...De eenvoud, het zoete van het geluid, het onwezenlijke karakter van het spreken buigen de vertoning om in een doordringend ritueel...Het koor zal alle vormen van spreken aanwenden, het zal heus zingen en het zal, bij de vreugdedans, uitgelaten roepen en tieren

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Niet in het minst omdat het muzikaal allemaal heel boeiend is: in het eerste deel gebruikt Berio de grote massa's van het koor en het orkest: men zwelgt in de klanken...Het is niet onze wens dit materiaal als bezit te verwerven, maar wel de mogelijkheid te creëren om het door te nemen, het eventueel te fotocopiëren en te verwerken in het kader van dit historisch...De bijdrage van Marianne Van Kerkhoven overstijgt het occasionele belang van dit lustrumboek, het is een uitnodiging tot het schrijven van een geschiedenis van het Vlaamse repertoiretheater

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Een gesprek met Marianne Van Kerkhoven en Pol Arias, op de punt van het mes...Het argument voor de Raad van Advies, of het Rekenhof, of gewoon de overheid, had kunnen zijn dat het Brialmonttheater van zijn 4 tot 4,5 miljoen inkomsten, die het maakte per seizoen, teruggevallen...Marianne Van Kerkhoven Pol Arias Onder het interview in Etcetera 13 met Karst Woudstra, ontbraken de namen van de interviewers, nl

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De reisgids (NTG) - Foto Luk Monsaert Het stuk is fascinerend omdat het gaat over het pijnlijke bewustzijn van het verlies...Het stuk is een onderzoek naar de diepere structuren van het menselijk gedrag in de liefde en in het acteren, waarbij de worsteling van het zoeken naar de waarheid steeds aanwezig blijft...Dat het publiek zo'n centrale plaats in het boek toegemeten krijgt, past bij het imago van het MMT ("toneel van, voor en over het volk") maar zowel opgevrijd te worden door de politici aan het begin

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
Zo komt het dat het licht bij een regisseur als Trevor Nunn altijd interessant is, of hij nu een Shakespeare doet in zijn eigen Royal Shakespeare Company, ofwel of hij in West End het spectaculaire...zijlicht heb ik hier vaak drie mogelijkheden wat de hoogte betreft, terwijl dat in Engeland meestal niet het geval is. Er is ook een groot verschil te merken bij het timen van het licht...Deze flexibiliteit is in het computerprogramma ingebouwd: het is niet bindend, je kan instructies overslaan of alles vlugger laten verlopen en in het ergste geval kan je het opnieuw manueel doen

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Het bestaan ervan wordt in hoge mate bestendigd door een algemeen verspreide mentaliteit waarin het kind niet au sérieux wordt genomen, waarin het maatschappelijk eigenlijk van geen tel is. Het kind...Kind zijn is een soort ziekte, een overgangsstadium dat voorbij is wanneer het laatste greintje kinderlijkheid verbannen is, wanneer het kind "aangepast" is om zijn plaats in het produktiepro-ces...heeft het kind hoegenaamd geen last) ligt het binnen de mogelijkheden van het kindertheater om zich tot een artistieke avant-garde te ontwikkelen, ware het niet dat die kwalijke artistieke en

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Het kind loopt de slaapkamer in. Vijfde scène: Het vertrek Marianne gaat naar de slaapkamer...Marianne Je kunt het kind in het weekend komen halen om met hem naar de dierentuin, of het historisch museum te gaan...Masturberen dat het niet meer netjes is! Marianne Schreeuw niet zo, het kind slaapt


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK