Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


860 document(en) met "Mensen" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
dat, op het historische moment van zijn ontwikkeling, de mensen die dit theater maakten ten minste geloofden in wat ze deden

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Stelde ik een of andere beweging voor, zei Cairo, 'dat doe ik niet, dat is tegen mijn neger zijn'. (Lacht). Op zich vond ik dat niet erg, maar alle mensen uit die produktie, de twee muzikanten en de...Welfare State werkt met straattoneel, processies, rituelen en gigantische shows (voor 10.000 en meer mensen), met de klemtoon op het scheppen van een voor het hedendaagse Groot-Brittannië relevante...De performers van de Engelse groep zijn duidelijk geen acteurs maar mensen met vooral beeldende interesse

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Het oordeel van mensen uit conventionele middens heb ik te lang laten doorwegen...Het werd me meer en meer onmogelijk toneel te maken met andere mensen...Ik wou het elan van de revolutie meemaken, het elan van de nieuwe mens, de nieuwe organisaties van mensen die honderden jaren plat hebben gelegen en uitgezogen zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Hij poneert personages, met tekst beladen mensen, die van het begin tot het einde van de voorstelling nauwelijks ontwikkeld worden en enkel in de laatste scène omkantelen

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
De acteurs zijn duidelijk niet gekleed als mensen van onze tijd...Juist die kwetsbaarheid maakt het fascinerend en spannend om naar de mensen op de scène te kijken...Het zijn ook mensen waar men naar kijkt, geen 'acteurs' (een ras dat zelfs op de tram als artiest-zijnde herkend wordt). De acteurs bij Gosch zien er gewoon uit

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
18 Goethe 'Bij het horen van de naam Goethe denken veel mensen eerder aan 'n bestoven foliant, of liever aan een onafzienbare rij van bestoven folianten, dan aan 'n schrijver

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Deze mensen staan op het toneel...Hij heeft duidelijk een zeer goed contact met zijn mensen en slaagt erin om een stijl uit te bouwen die een uitgepuurd realisme is. Hier geen Amerikaanse Stanislavski, maar een soepele stijl waarin...mensen"! (Willem Van Toorn, 12 maart 1983). De appreciatie bleek hier niet minder

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Energie die we gekregen hebben van mensen op die lange weg, en waardoor we zelf energie hebben kunnen meedelen...méér onder de mensen komen, ander pu- bliek aantrekken, de mogelijkheid om met eigen infrastructuur op vele en voor theater ongewone plaatsen te komen...de mensenbeen geweten schoppen" (H. Uitterlinden). In wezen blijft theater daarbij een middel, "een middel om te communiceren met mensen over bepaalde onderwerpen" (Ch

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Toch laat de werkwijze van de Nieuwe Scène het tegendeel vermoeden, zij impliceert de opvatting dat de Nieuwe Scène is wat ze was, ook zonder dezelfde mensen...Nochtans gaat de handeling over honger en over de gedragingen van mensen die creperen van de honger door de oorlog

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Een paar mensen vertrekken naar Antwerpen om er met Tone Brulin TIE 3 op te richten...De carrière van de studenten ligt te veel in handen van mensen die ook de arbeidsmarkt in handen hebben...Dirk Celis zei bijvoorbeeld: 'Ik speel niet meer mee, ik neem ontslag', waarop vijf minuten stilte volgde met als gevolg dat de mensen opstapten

Nr. 3, Juni 1983 • Jan Fabre: Het is theater zoals te...
les autres hommes suivent a une distance Een kleine jongen He was wearing his father's overcoat Er waren veel mensen op de koffie Ich habe fünf Brötchen gegessen und

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
De onderlinge communicatie tussen de mensen is de kracht van de voorstelling...Door zichzelf voordurend zwak en kwetsbaar op te stellen, zoeken de mensen constant een verdediging tegenover het publiek en tegenover zichzelf...Iedereen heeft die agressiviteit in zich, maar de meeste mensen zijn er bang voor

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Men heeft zich van Grotowski afgekeerd, toen kwamen andere mensen naar voor...Misschien is dat te gemakkelijk gezegd, te zwaar ook, maar mensen die scripts op tafel gooien en zeggen, voilà, daar is je voorstelling en de rest bijna overtollig vinden... Het gaat niet meer om het...Theater is voor mij ruimte en tijd in elkaar laten vloeien, sprongen maken, anachronismen gebruiken, tegenstellingen uitspelen, wishful thinking, mensen laten zien zoals je zelf één zou willen zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Het heeft mij altijd al geïnteresseerd hoe mensen, die om politieke redenen hun land moeten verlaten, zich elders uit de slag trekken

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Ik herken mensen die het onmogelijke dromen, die van mensen houden, die onzeker zijn, verlangen, hopen en wanhopen...Specialisten, die alles wéten, moeten ongelukkige mensen zijn... Great lovers Als ik naar toneel ga, installeer ik me in mijn fauteuil, trek mijn fantasiepantoffels aan, neem de poes

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Waar haalt het Kaaitheater al die jonge mensen vandaan...Je komt steeds dezelfde mensen tegen...Tim Miller, Jan Fabre, Anne Teresa De Keersmaeker,... Die mensen moeten oppassen zich niet over het paard te laten tillen

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
niet daarom Der Menschenfeind, de meest affe-verhalende voorstelling, voor vele mensen het hoogtepunt van Kaaitheater 83 ?) Daar waar Asch nog een gefragmenteerd verhaal bevatte, is het narratieve

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Niet het ronde, gepolijste, afgeborstelde en genuanceerde karakter (maar de steeds zo doorzichtige rol). Wel een schijnbaar vlak karakter, uitgezuiverd, geabstraheerd haast, zoals mensen in 't café op...Ik zie mensen acteren, zonder pathetiek of enige verhevenheid, simpel en vooral: kwetsbaar

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Het levert zo sterk een beeld op van 'pauze' dat verschillende mensen het voor bekeken achten en naar het foyer stappen...De kapitale vraag is of machteloze mensen belachelijk horen te zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ik herken mensen die het onmogelijke dromen, die van mensen houden, die onzeker zijn, verlangen, hopen en wanhopen...Specialisten, die alles wéten, moeten ongelukkige mensen zijn... Great lovers Als ik naar toneel ga, installeer ik me in mijn fauteuil, trek mijn fantasiepantoffels aan, neem de poes...zo'n festival moeten de mensen dingen zien waarbij ze hun boeken verbranden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK