Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


91 document(en) met "Sierens' Niet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Epigonenteater ZLV Antwerpen Reeds gewond en het is niet eens oorlog Aan het rijtje jonge regisseurs dat zich de afgelopen twee jaar met wisselend succes liet opmerken - Arne Sierens...Man Zoveel wat ik je nog wilde zeggen Vrouw We zijn bang voor wie het laatste woord heeft Man Ik wil het niet zijn Vrouw Ik ook niet (pauze) Vrouw...Wanhoop, walging, verveling... het zijn niet de minste thema's. Mits intelligent, veelzijdig of niet te nadrukkelijk behandeld zijn het fascinerende onderwerpen

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
De titel die samensteller Jaak Van Schoor aan het cahier meegaf Theater in Vlaanderen 1982, dekt niet echt de lading en wel om twee redenen: ten eerste wordt dat Vlaanderen, dat al zo klein is, hier...Ik kan niet zoveel doen met een artikel (Jo Van Damme) waarin nog maar eens het belang van Fo en Mistero Buffo bevestigd wordt en waarin Arturo Corso met de motivatie van zijn remake van Buffo ons...Yangnummer 109, p. 60), dan komen deze woorden als blufferig en ondoordacht over: de geschiedenis herhaalt zich niet; de realiteit is niet eenduidig

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het is het meest onderschatte stuk en er zitten emoties in die men niet durft tonen in Jan Decorte-theater omdat ze niet in fashion zijn...Het kindertheater wordt stiefmoederlijk behandeld maar doen de groepen dat zichzelf niet aan ? Brialmont en KJT hebben de structuur van grote theaters en vervallen in goedkope, gemakkelijke dingen...Ook dat ging niet door en Lauwaert schreef zelf een tekst die niet bruikbaar bleek

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
De personages trekken het gebeuren niet naar zich toe, zijn sterk versoberd tegenover de eerste versie en niet karikaturaal meer...Sierens schreef Rode Oogst als een allegorisch stuk vol archetypische verwijzingen...Sierens toont zich daarbij een Einzel-ganger die goed op weg lijkt om een eigen regiestijl te ontwikkelen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Dat gaat ook altijd gepaard met officiële kloterij, zittingen met ministers erbij; ik schuw die mensen en heb dus zeker niet aangedrongen om van die twintig jaar iets te maken...het aantal medewerkers dat hier de laatste tien jaar gepasseerd is. Is het niet een enorm nadeel om niet over een kleine vaste kern te kunnen beschikken ? RVV: "Dat was ook de bedoeling, maar...Maar dat samen schrijven lukte niet, werd niet goed genoeg gevonden en daarom na een jaar afgevoerd

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Een troep die niet op zijn doctrine vastgelijmd bleef, die haar artistieke credo niet heeft opgevat als een dwingend dekreet voor het 'andere' theater...niet zo zijn dat drie opvoeringen een maximum zijn in dit nochtans niet met theater verwend gebied...leidt niet tot een eenduidige, banale verdediging van seksualiteit of levensinstinct in enge Freudiaanse zin, Niet alleen heeft iedereen daarover in de laatste decennia, in het theater en daarbuiten

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Niet zo subtiel als bij Brecht, vermits een eenduidig esthetisch-ideologisch kader ontbreekt, maar met ruwweg een parallel effect : het gebeuren wordt als een historische ontwikkeling getoond, en niet...Van zijn kant laat het HTP in een persmededeling weten dat het uit "het vacuüm van de marge wil" met "een niet mis te verstane en niet weg te cijferen middelgrote voorstelling". Die zal Kleur is alles...tegenstelling tot zovele andere markante regisseurs 'doet' Noelte nooit iets met een werk; hij vormt het niet om, hij zet het niet naar zijn hand, hij vervormt het niet zodat het in zijn eigen

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Oscar Wilde, zelf natuurlijk niet vrij van ironie, heeft eens gezegd: de grootste fout die een kunstenaar kan maken is ernstig te zijn, en de op een na grootste fout die hij kan maken is niet ernstig...Deze opvoering is niet ritueel genoeg of niet realistisch genoeg; ze blijft zowat tastend tussen die twee opties hangen...Bernadette Cornelissen (de stichters van Teater Tentakel). De daaropvolgende produktie "Sollicitaties" van Rolf Schneider kon eveneens niet doorgaan wegens geldtekort... Gelieve mijn naam dus niet te verbinden

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Bernard Dort zoekt een sociologische verklaring in de diversificatie van het publiek dat zich niet meer tevreden stelde met het conventionele toneelbeeld...Arne Sierens: "Wij behoren tot de 'lost generation'. Mensen als Ivo Van Hove, Jan Fabre, René Van Gijsegem, ikzelf, kunnen niet in het bestel terecht, want dat zit vol...En dan Niemand is tevreden met de school: de studenten niet, sommige docenten niet, de professionele wereld heeft het vonnis al lang geleden getekend

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Het is niet zo dat we niet over de voorstellingen van de grote theaters zouden gesproken hebben...debuut van Anne Sierens De soldaat-facteur en Rachel...Met zulke mensen wens ik niet te werken". Luc Perceval in interview met Dirk Van den Eeden, "De Blauwe Maandag Compagnie maakt van toneel weer een belevenis" in Intermediair 21/03/87

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Maar het grote publiek, dat haalt het er toch niet uit, want dat heeft afluistersituaties die de vergelijking niet kunnen doorstaan met wat wij in de studio hebben...De programma's als dusdanig, daar wordt niet meer over gesproken, die worden niet meer beoordeeld...Je moet een breed publiek in gedachten nemen en dan moet je ze het niet te gemakkelijk maken, want dat is helemaal niet nodig

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
naar een toekomst groeien (Wolf en De Vlaminck). Willy Thomas zelf zegt dat Duiven en Schoenen gaat over "hoe dingen hun gang gaan": mensen bepalen hun lot niet zelf, ook niet als toneelpersonages, het...Groot is de ontgoocheling dan als men merkt dat Tanghe die ultieme uitdaging niet aangaat, en het einde met een onduidelijke en onovertuigende ellips afdoet; de muziek van Umberto Tozzi kan niet...Niet dat er in deze Scribe/Claus echt gaten vallen, maar de voorstelling maakt toch niet helemaal duidelijk waartoe de confrontatie van de drie teksten moet leiden

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck • Stekelbees (en) festival
Het is niet uitgesloten dat ook het danstheater geïntegreerd wordt of dat ooit iets gemaakt wordt wat de lach in het brandpunt plaatst... Van de in totaal 6 startopdrachten zullen er 3 worden...neer op de vraag naar het waarom van plichten en of je er al dan niet spijt van moet hebben wanneer je ze niet voldoet...De eigenheid van het kindertheater wordt echter niet langer uitgemaakt door het al dan niet aanwezig zijn van zgn

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
Overheid en theaters investeren niet, omdat er geen kwaliteit is. En er is geen kwaliteit omdat er niet geïnvesteerd wordt, zeggen de auteurs...De maatregel is misschien een haalbare kaart voor de grote theaters, maar niet voor het experimentele theater...De brouwsels van de jongste auteurslichting zijn veel interessanter: Roofthooft, Pourveur, Thomas, De Pauw, Sierens, Perceval, Joosten, Decorte... maar dat blijkt helaas niet uit de creatiepremies

Nr. 29, Maart 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Willy Thomas, een Arne Sierens, een Paul Pourveur en nog een paar anderen mee begaan zullen blijken...Even tekenend daarbij is, dat het mis gaat zodra deze nieuwe toneelschrijversgeneratie, die ook 'vanuit het toneel' en niet 'er tegenaan' schrijft, zich van haar individuele bekommernissen of haar...en later - op een enkele 'lucky strike' na -niet verder kwam dan een aaneenschakeling van modieuze citaten op een achtergrond van een door de vlakheid van het traditionele burgerlijke theater bepaalde

Nr. 29, Maart 1990 • (advertentie)
OUD HUIS STEKELBEES 'Mouchette' Het verhaal van een bizarre liefde, geschreven door Arne Sierens, geregisseerd door Johan Dehollander, gespeeld door Goeie Derick en Mark Verstraete...NIEUW WEST 'Pygmalion' Kitsch, decadentie & ironie, niet geschreven door Bernard Shaw, maar door De Graaf & Boutkan van Nieuw West, een heerlijke voorstelling' (NRC) Van wo 9 tot za 12 mei

Nr. 30, Juni 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Angst van een middenstanders-establishment, dat onze (grote) schouwburgen beheert, zijn uitstervend publiek en zichzelf niet voor het hoofd wil stoten en artistiek-politieke onmondigheid van een...En als het niet deugt is zo'n proza door zijn onbelangrijkheid meestal evenmin een goede voedingsbodem voor beklijvend theater...maar daarom niet minder verscheurd mensbeeld, een hersteld maar daarom niet geruststellender wereldbeeld te tonen

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Dit pleidooi voor grootschaligheid en prestige mag niet begrepen mag worden als een elitaire reflex...Niet het voortbestaan van Vooruit als zodanig wordt bedreigd, aldus Temmerman, maar wel het artistieke beleid...Opdat de sponsors de onafhankelijkheid van het beleid niet zouden bedreigen, mag hun inbreng een bepaald percentage niet overschrijden, zegt Ley-sen

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
een klein gebied en niet los te laten voordat de pijn verdreven is. Toch mag de mens, die in essentie een punt is, niet in de circulaire draaikolk komen van weer andere, omsingelende punten...De Tijd Antwerpen Casanova Ik schrijf niet graag over dingen die me absoluut niet raken...Voor hem is "het voelen van de lucht tussen je vingers en in je oksel" essentieel; het is belangrijk een poosje niet te denken, niet te begrijpen, en zich open te stellen voor datgene wat je van de

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
Theo de Jong, Toneel Theatraal, 1985) 'Ik denk dat je het vak niet leert,... een auteur moet een bedding vinden in een groep theatermakers, wil hij leren wat de mogelijkheden van toneel zijn...De niet geselecteerde teksten worden teruggestuurd met 'detailed and posi-tive reports'. Enige voorwaarde: het stuk mag nog niet in productie genomen zijn...Bij de door het VTI geïnterviewde schrijvers (Arne Sierens, Willy Thomas, Johan Boonen, Tone Brulin...) niet of nauwelijks


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK