Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "actualisering" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De actualisering van een klassieker wordt verkeerd begrepen wanneer dat het herschrijven van een scenario inhoudt i.p.v

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
voorwaarde èn gevolg van elke actualisering; en elke poging tot actualiseren of ontmythologiseren vaneen klassiek stuk impliceert een nieuwe mythologisering, omdat uitgegaan wordt van de negentiende-eeuwse

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
naar de actualisering stel ik eerst voor de tijdperken van deze eeuw in het drama in te bouwen

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
De actualisering - volgende stelling - is wel van een andere aard dan de meeste Goethe-interpretaties: Decorte actualiseert of, beter, bewerkt (dit is essentiëler en correcter) geen tekst van Goethe

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
hun rol in. Geen oeverloze interpretatie van een al dan niet autobiografisch Wilde-stuk, geen reconstructie noch een adaptatie of actualisering van een society-komedie

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
probeerden elk die figuur persoonlijk te vertalen, een persoonlijke actualisering met raakpunten en overeenkomsten met die figuur

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De sporadische kritiek op het fenomeen 'huisporno', via het tonen van een opdringerig videofilmpje, was daarbij echter een al te expliciete actualisering

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
het herdenken van het theaterdecreet: 'Elk voorstel dat kan leiden tot een aanpassing, actualisering of herziening van het huidige toneellandschap- en beleid is welkom...Maar de woorden 'aanpassing, actualisering, herziening' laten vermoeden dat er aan het decreet wel gedokterd zal worden, maar dat dit (nog) niet het startpunt betekent van een fundamentele discussie

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Een radicale ingreep en een prompte actualisering zijn, gezien de complexiteit der omstandigheden, zowel onmogelijk als onrealistisch

Nr. 15, September 1986 • Marianne Van Kerkhoven • De hofnar van de republiek
Met Coluche verdwijnt de man die aan het oeroude beroep van hofnar zijn meest authentieke actualisering wist te geven

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het imago van dit mannetje (Jef: "dat brave ventje dat compassie opwekt en een beetje kan toveren") bleek een bijzonder authentieke hercreatie én actualisering van de essentie van de clownsziel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
stemtraining, pantomime-oefeningen,...), op de adaptatie en actualisering van het klassieke repertoire en op de overdracht van een hedendaags bewustzijn voor een nieuw te vormen publiek

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Maar de bewerking blijft onduidelijk in haar actualisering: speelt het stuk zich in Rusland af of bij ons...zwervende pelgrim) laten wel het verlangen naar actualisering doorschemeren

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • WOYZECK
Dehert legt zo het accent op de actualisering van Woyzecks maatschappelijke positie: de soldaat-verschoppeling wordt wat vandaag in het sociaal jargon de dakloze heet, zeg maar de straathond die een

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
Zeker, het overnemen van de grote structuren door artistieke krachten uit het huidige middenveld, zou zijn voordelen hebben: verjonging van de gezelschappen, actualisering van de vormgeving...deel uitmaken van de globale discussie over de actualisering van het theaterveld, die vandaag aan de orde is. Er blijven nog vele facetten onbesproken, zoals b.v

Nr. 29, Maart 1990 • Mieke Kolk • MOZART
Peter Sellars, ten slotte, pleegt een actualisering, een herschrijving, in de beste Brechtiaanse traditie, maar dan gelukkig, veertig jaar later, opener, speelser en zonder Brechts vrouwenhaat

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
Zijn ensceneringen vormen geen actualisering of modernisering van de klassieke literatuur, integendeel zelfs, maar hoeven evenmin iets aan actualiteitswaarde in te boeten

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
Vragen naar de vertaling of een mogelijke bewerking, vragen naar de historische context of actualisering van de fabel, vragen naar de verhouding tot de traditie en de canon,... Vragen en antwoorden

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Er is geen sprake van actualisering van het gegeven

Nr. 34, Juni 1991 • Johan Thielemans • Peter Sellars' Klinghoffer
Mozart-actualisering


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK