Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


672 document(en) met "beeld" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De acteur bepaalt mee het 'beeld'. Van Hove en Versweyveld hebben met Als in de oorlog nog niet aangetoond dat Geruchten geen toevalstreffer was...Het decor dat het beeld van een stadsjungle oproept, is een geschikt kader voor het dreigende, beangstigende en onwezenlijke spel...De zes acteurs hebben het echter niet gemakkelijk om gedurende meer dan een uur, met als houvast slechts een klein brokje dialoog of enkele flarden muziek, het gecreëerde beeld zuiver te houden

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
beeld van de socio-culturele en juridische positie van de vrouw in de 15de en 16de eeuw, heksengeloof en de vrouwelijke schrijvers

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
het donker ziet het misschien vreemde gedaantes en schaduwen zoals Richard de geesten van zijn slachtoffers ; op de witte wanden kan het zijn beeld van het stuk projecteren

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
De dualiteit van het inhoudelijke en het uiterlijke en de persoonlijke verbondenheid met het gebeuren maken een beeld dat je ogen streelt én schuurt...Het 'beeld' bij Pina Bausch is steeds meer dan dat wat men ziet

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Leonore Met zijn welluidende klachten, zijn opwindend verdriet, zijn zalige droefgeestigheid, verheerlijkt hij in al zijn rijmen een enkel beeld...Met brede vleugels zweefde het beeld van de dood me voor ogen, dekte het uitzicht af op de altijd nieuwe wereld...Tasso Er zweeft me geen onbestemd, onstoffelijk beeld voor ogen, dat de ziel overschitterend zou naderen, zich dan weer onttrekken

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Pas dan heb ik het beeld van de scène ontworpen

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
En vooral één beeld, en één geluid: het ruisen van de rok van de waanzinnige Ophelia, die in het duister ronddanst...Een tweede beeld dat nazinderen blijft sluit de voorstelling af: Marie, het slachtoffer van een mannenmaatschappij, zit in een lichtcirkel, omringd door een heuvel/loopgracht die de ganse scène...Honderden' mannen komen van hier op haar toegekropen: een pakkend beeld van de blinde begeerte, dat evengoed archetypisch als biologisch (spermatozoa op weg naar de eicel) kan geïnterpreteerd worden

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De vijf voorgaande vaststellingen geven niet alleen een beeld van het theateraanbod van de nieuwe centra, zij onderstrepen ook meteen hun relatieve belang

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Theater Klank en Beeld - dat was het geluidsarchief van het Nederlandse theater - en het Toneelmuseum

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De dames worden zo aangekleed dat hun luxe stoelt op valse waarden: het eerste beeld liegt er niet om, wanneer we Portia ontdekken terwijl ze modieus bezig is met een instrument om fit te blijven

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
De optelling van deze bijdragen geeft een hoekig beeld van een veelkantig auteur

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
optelling met de vorige bijdragen tekent dat een beeld van een gevarieerd theaterlandschap

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Het heeft altijd te maken met het in beeld zetten van een toekomstvisie, een ideaal zijn, een ideaal bestaan

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Een beeld van zijn woede

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
haar on-macht het symbool van het levend beeld van de onmacht van de arbei-dersklasse

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Het is niet langer de wagen die de aandacht trekt, want die ontbreekt, het beeld van het sterke gezin primeert...Met zijn sterkte toont dit beeld tevens zijn broosheid, het roept een gevoel op van: als dat maar goed afloopt...Vooral op momenten dat met rekwisieten over en weer wordt gelopen, schept het ontbreken van een vervangend beeld enige verwarring

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Voor De Ruiters/De Zee had ik intuïtief een vrij duidelijk beeld van hoe het decor er moest uitzien

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Het mag toch nooit zo zijn dat jouw beeld pas begrijpbaar wordt als men weet waar jij elementen geplukt hebt

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Hij vormt het woord 'art' en schept ook een beeld van golven op zee...uit, scheert zich, snijdt zich de vinger met een glasscherf, loopt op rituele wijze rond, allemaal om zijn zoektocht naar het beeld van de kunstenaar gestalte te geven

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Panizza die in 'Het Liefdesconcilie' door een toneelmachine verpletterd wordt, een beeld dat je nooit meer vergeet omdat het zoveel onbestemds betekent...Ik heb een beeld van de Koningin van de Nacht: tijdens haar aria draagt ze een grote mantel en zoals bij Bosch of de Ghelderode komt daar dan alles uitrollen, maar ik kan dat nog niet integreren


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK