Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


210 document(en) met "choreografen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Recent wagen jonge choreografen zich aan experiment en vernieuwing, veelal in het spoor van Amerikaanse, Franse of Westduitse voorbeelden, zij het dat sommigen er in slagen een persoonlijk karakter te...Hij werkte samen met Andy de Groat en de groep van Robert Wilson, prominente choreografen in de 'Post-Modern'-stijl

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Dit expressionisme zou na de tweede wereldoorlog nog andere choreografen beïnvloeden

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
De opvattingen van Cunningham over de verhouding dans-muziek-decors zouden een belangrijke invloed uitoefenen op de post-modern dance of althans op een aantal choreografen uit deze bewegingen...De idee dat elke beweging binnen een choreografie bruikbaar kan zijn, zou echter veel aanhang vinden onder de post-moderne choreografen die de toeschouwer werkelijk confronteerden met de meest...Cunningham heeft de dans bevrijd van een aantal premissen en axioma's die voor hem nooit in vraag werden gesteld en heeft benadrukt dat de dansers en choreografen steeds moeten zoeken naar nieuwe

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Veel van die jonge, experimenterende choreografen missen echter de geweldige impact van Bausch

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
verzorgt en een 'reisgroep' die in de hele wereld als cultureel ambassadeur van Vlaanderen fungeerde; programmatie: choreografen van eigen bodem en grote namen uit de voorbije en actuele

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Met choreografen als Fokine, Massine en Balan-chine, met sterdansers als Anna Pav-lova en Waslaw Nijinski, met componisten als Stravinsky, met stuk voor stuk klassiek geworden werken zoals Les

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Toen ik begon in de jaren 30, stonden diegenen die zich voor dans als vak interesseerden dans le dernier quadrille, maar vooraan - de solisten en de choreografen - waren het allemaal vreemdelingen...De mensen die wij nu gevormd hebben voor de toekomst hebben tenslotte in het Ballet van Vlaanderen kunnen werken met Anna Markard-Jooss, met Butler, met Kylian, met Efrati, met choreografen...De choreografen moeten zich laten bedruipen en beïnvloeden door onze componisten en onze schrijvers, door mensen die zich voor alles interesseren

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Het operalabel beschermde die jonge choreografen : het gaf de overheid voldoende zekerheid om kleine subsidies toe te kennen die de nieuwkomers moesten toelaten van start te gaan en te overleven...Het is heel belangrijk dat ook choreografen deel uitmaken van de raad, omdat wij het werk van binnenuit kennen en niet oordelen in functie van de mode of van wat in de markt ligt...Nu al onderscheiden zich, onder de 82 gesubsidieerde groepen, enkele merkwaardige choreografen die ook naar waarde gesteund worden

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Wanneer Amerikaanse choreografen narratief te werk gaan -- ze zoeken het dan dikwijls in de mythische sferen-- komen ze ons makkelijk potsierlijk of oppervlakkig over...Een ander gelijklopend gegeven is, zoals ook reeds aangehaald, dat de meeste jonge Franse choreografen in de richting van het theater werken...Maguy Marin In het nog onoverzichtelijke wereldje van de jonge choreografen in Frankrijk kan men bezwaarlijk spreken van trend-setters

Nr. 9, Januari 1985 • Inhoudstafel
Het Vlaams Theater Circuit presenteert in februari en maart groepen en choreografen van de nieuwe lichting

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
andere choreografen, zoals Merce Cunningham, die bij gelegenheid hun choreografieën hersmeden en aanpassen aan niet-conventionele ruimten

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Dansers ontpoppen zich als choreografen, nieuwe groepen worden gevormd, genres versmelten, de traditie vraagt vernieuwing ten dans, vele festivals en festivalletjes brengen de beweging (eventjes...Belangrijker is dat het Klapstuk Vlaanderen een venster biedt op dans, zoals die op zovele, soms fundamenteel verschillende wijzen benaderd wordt door kunstenaars, choreografen en dansers uit diverse

Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
namen (Klapstuk, Rosas). Jonge dansers en choreografen van eigen bodem hadden geen podium, geen repetitielokaal, ze hadden ook geen geld

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Julie West Canada ABC en Spatial Freeway De vzw Danspromotie uit Antwerpen brengt dit seizoen vier vrouwelijke "mainstream" choreografen naar België...Aanmoediging Roxane Huilmand De Nederlandse Stichting Dansersfonds kende de aanmoedigingsprijs voor jonge choreografen (4000 gulden) toe aan de 22-jarige Roxane Huilmand

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Het gesukkel met het medium en de beperkte tijd geven als resultaat dat we van een zestigtal jonge theatermakers of choreografen hooguit een minuut beeldmateriaal te zien krijgen...Verder heb ik slechts twee choreografen aangekruist: Susan Rethorst en Sarah Skaggs...Ik vraag tijd voor de videotape Fresh from Flan-ders, een compilatie over jonge Vlaamse theatermakers en choreografen, gerealiseerd door Walter Verdin (1). Ik heb het vooral over de moeilijkheid om

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Vergeten we ondertussen niet dat de Duitser Kurt Jooss de eerste Franse wedstrijd voor choreografen won met De Groene Tafel (1931) en dat hij in 1936 uitweek naar Engeland

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
de huidige jonge choreografen zou ik toch maar even wachten..." Daarnet sprak je over Nadir als een rustpunt voor de mensen die alles zien...De zwarte choreografen zijn de drijfkracht van wat vandaag in New York aan belangrijke creaties te zien is. Bij hen zitten er politieke thema's, een inhoudelijkheid en een emotionaliteit...meer figuurlijke betekenis vond ik het samengaan van choreografen en plastische kunstenaars in dat gebouw goed benoemd als Alchemie

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
het spoor van De Keersmaeker en ROSAS hebben vele andere jonge choreografen gepoogd een eigen identiteit te veroveren...Soit, daar tegenover staan er genoeg choreografen die ik niét zal vergeten, omdat zij, koppig en onwetend, op zoek zijn naar schoonheid, sensibiliteit, emotionaliteit

Nr. 23, September 1988 • Alexander Baervoets • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De meeste "choreografen" zijn genoodzaakt vanuit alledaagse bewegingen te vertrekken

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
aanvangsfase een hele pleiade talentrijke choreografen en interessante dansers af, enz


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK