Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


136 document(en) met "culturen" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Samen met die mensen ginder ontdek je andere culturen

Nr. 29, Maart 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Een genre, dat hier nooit echt gedijd heeft -en waarom zou het ? 'Ritueel' betekende op de scène immers nooit iets anders dan een artificiële en onleesbare doorslag van de échte, organische, culturen

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
Het is bekend dat repressieve culturen naar andere dan expliciete metaforen zoeken om hun visie en kritiek gestalte te geven

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Deze enkele zinnen bevatten in een notedop de poëtica van Brooks huidige theaterwerk : zijn interesse in en respect voor niet-westerse culturen, zijn aanklacht tegen sociale onrechtvaardigheid, zijn

Nr. 32, December 1990 • (advertentie)
18 JONGE MIGRANTENKINDEREN LEGGEN EEN MOZAÏEK UIT VAN VERSCHILLENDE CULTUREN BEGELEID DOOR GUY CASSIERS BEURSSCHOUWBURG, BRUSSEL: 4 (première), 5,6 JAN • WARANDE TURNHOUT: 13 JAN • DE

Nr. 32, December 1990 • (advertentie)
Cassicrs plaatst verschillende culturen zonder onderscheid naast elkaar

Nr. 34, Juni 1991 • Pieter T'Jonck • Rome / Over theatraliteit
Van in de Oudheid is de stad een smeltkroes geweest van culturen en niet de drager van een waarheid zoals de Griekse polis

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Het is nieuwe maan... door STAN Frank Vercruyssen, één van de STAN-leden, heeft iets met acteren, maar ook met Büchner, Bernhard, Afro-Amerikaanse culturen en eenvoud

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
mijnwerkers uit de stad Oruro opgedragen aan de Maagd Maria en aan de Duivel). Over die samensmelting van verschillende culturen in Latijnsamerika zegt de Venezolaanse regisseur Carlos Gimenez ergens: "Er komen

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
Kunst uit oppressieve culturen bewijst dat zo'n vrijheid bestaat, ofschoon ze altijd tragisch is. De oud-Griekse cultuur, die een oppressieve cultuur was (elke cultuur die slavernij gewettigd acht

Nr. 40, Februari 1993 • Bruno Koninckx • Een kunstwerk zonder vorm is geen kunstwerk
talen en culturen (seksen). Elk van die twee heeft zijn eigen inbreng en waarde, en samen zorgen ze voor de letterlijke meerwaarde van het stuk...Misschien leren zij hen de eigenheid, schoonheid, waarde,... van andere culturen kennen

Nr. 41, April 1993 • Johan Thielemans • L.A.'s best bewaarde geheim
Tot nu toe heeft Sellars kunstenaars uit andere culturen en andere landen aangetrokken, terwijl de nood in L.A

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Sarajevo was een stad waar heel verschillende culturen eeuwen naast elkaar hebben geleefd en plots ging het allemaal mis

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Het theater dat Peter Brook maakt met acteurs uit verschillende culturen en dat zich inspireert op niet-Westerse theatertradities, wordt sinds een aantal jaren de term intercultureel theater gebruikt...Die ontmoeting met het vreemde en met andere culturen heeft niet langer het karakter van wat voor Bataille de eerste gedaante van het offer is, namelijk de uitdrukking van de verhouding van de mens...Regisseurs trokken met hun acteurs naar het buitenland om bij de vreemde culturen in de leer te gaan: Eugenio Barba ging met zijn troep spelen bij de Yanomani-indianen in Venezuela; Peter Brook trok

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
culturen is en ook niet kan groeien zonder die voortdurende wisselwerking met anderen...culturen naar hun eigen specifieke inbreng

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Thielemans • Dora Van der Groen
Ik heb ook altijd Vondel genomen, omdat ik vind dat alle culturen grote klassieke teksten hebben, terwijl wij aan onze eigen klassieken veel te weinig aandacht besteden

Nr. 42, Juni 1993 • Katrien Jacobs • Over de val van een keizer-travestiet
LeCompte: 'Het werk van de Wooster Group is zozeer doordrongen van zoveel uiteenlopende ideeën, beelden en culturen dat er geen naam voor te vinden is tenzij in de uiterst persoonlijke taal die we aan het...Ook al verwijzen de dansen en de kostuums naar verschillende culturen, of naar bepaalde theaterstukken, als er in het werk één rode draad zit dan gaat die terug op John Cage en de zoektocht naar de...het in Amerika niet vrij gewoon om dagelijks overstelpt te worden met diverse culturen die in ontbinding zijn

Nr. 42, Juni 1993 • Paul Demets • Kunst als hamvraag
Christiane Véricel tracht dat niet te camoufleren, maar gebruikt de verscheidenheid van culturen en sociale achtergrond als een statement

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Ten vijfde: dat ik er langzamerhand diep van overtuigd geraakt ben, en dit vooral als ik mijn ervaringen in de theatrale Nederlanden leg naast de ervaringen in andere Europese culturen, dat de

Nr. 43, November 1993 • Jan Goossens • Aeschylos en de Golfoorlog
hij beschouwt die stad waarin een enorm aantal mensen en culturen tracht samen te leven, als een laboratorium van de 21 ste eeuw


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK