Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


44 document(en) met "definities" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Wie dit soort van omschrijving op grond van een anti-essentialistische opstelling afwijst, vergeet dat ze juist doelt op een gesedimenteerde historische kern, een in alle mij bekende definities van

Nr. 61, Januari 1997 • Peter Anthonissen • De weg van het gezond verstand
Brecht in allerlei definities te vatten, is het de hoogste tijd om 's mans werk te herlezen en te beseffen dat wat intussen als de alfa en de omega van het politieke theater geldt, vaak werd ingegeven door de

Nr. 70, December 1999 • Peter Anthonissen • In de waan van het kapitalisme
De maatschappij dringt voortdurend valse definities op

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
18 In het ongepubliceerde document Bronstig Veulen in zeven definities wordt die gedachte door Dominique Van Malder op voortreffelijke wijze als volgt verwoord: 'Een individuele groep of collectieve

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
de gangbare definities van de vierde wand in het theater wordt immers keer op keer gezinspeeld op de idee van een glazen huis

Nr. 73, Januari 2000 • Raymond Detrez • GENOCIDE OP DE BALKAN
Er zijn diverse definities van het begrip 'genocide' in omloop, elk met hun eigen juridische implicaties, maar het lijkt voor de hand te liggen dat doden met de bedoeling leden of de leden van een

Nr. 74, December 2000 • Jane Vander Elst • Hoe meer ik naar theater kijk, hoe...
Zo luidde één van de vele definities die ons over theater voorgeschoteld werd op de schoolbanken, maar die toch niet helemaal overeenstemt met mijn visie op theater

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
Men kan het fundamenteel oneens zijn met dat raam, of met de conclusies, we kunnen het land hebben aan alle definities of ze bestrijden, maar toch is een dergelijke vorm van kritiek van nut voor het

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Een van de definities van repertoire zou dan zijn: 'een pool van memen (i.c

Nr. 79, December 2001 • Clara Van den Broek • Lorent Wanson: 'De notie sociaal-artistiek getuigt van...
Eigenlijk is het een dove-mansgesprek, want jullie definities verschillen

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Dat is verstandig, want in polemieken plegen de deelnemers nogal eens blindelings koers te varen op onbevraagde premissen en definities

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
De definities van Fuchs en Evreinov lopen als twee rode draden doorheen de geschiedenis van het twintigste-eeuwse theater: van Gordon Craig tot Bob Wilson, en van Kurt Schwitters tot David Blaine.7

Nr. 91, April 2004 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans, wat is dat?: Petite leçon...
En dan juist vanwege de heersende normloosheid, het opvallende gebrek aan duidelijke definities en standaarden

Nr. 95, Februari 2005 • ç
Dans hoeft niet te lijden onder zo'n uitbreiding, het kan er zijn definities alleen maar mee verrijken

Nr. 95, Februari 2005 • 7
Terugblikkend kan je desondanks vaststellen dat er opmerkelijke verschillen waren tussen de eerste festivals, die verschillende 'nieuwe' definities van dans in de eerste plaats importeerden uit de USA...Om die reden is Klapstuk een cruciale factor geweest in België bij het wortel schieten van hedendaagse dans als een praktijk en bij de ontwikkeling van nieuwe definities daaromtrent

Nr. 97, Juni 2005 • Marleen Baeten • Enkele genereuze bedenkingen
En minder melig zijn dan alle mogelijke definities klinken

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
geven aan voor hen doorslaggevende beoordelingscriteria (niveau individuele dossiers). Bovendien heeft deze commissie de definities van ‘kunstencentrum’ en ‘werkplaats’ van het decreet uitgewerkt en

Nr. 100, Februari 2006 • Elke Van Campenhout • Buiten de lijnen
Ze zijn talig van aard omdat ze definities van kunst tot uitdrukking brengen, hetgeen hen tautalogisch maakt

Nr. 103, September 2006 • Luigi de Angelis, Chiara Lagani • Mythomanie, erotiek en terreur
De tweede is “Solresol”, een taal van het muzikale type: een vreemde, kunstmatige taal waarbij de woorden gevormd worden volgens arbitraire definities, door sequenties van zeven noten in verschillende

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
De organische praktijk van deze organisaties vraagt immers om evenveel definities als er werkplaatsen zijn


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK