Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


121 document(en) met "democratie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Er zijn momenten geweest waar de democratie ondemocratisch werd", geeft Charles Cornette toe

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Een reden tot opluchting, of spijt ? Paul De Bruyne sprak met ex-artistiek leider Rik Hancké over democratie in de kunst, de neergang van de sociale beweging en het artistieke failliet van Proloog...En ook in onze productiewijze voerden wij de democratie door...Kritiek Zijn volgens jou, anno nu, de basisconcepten van Proloog - democratie, collectieve werkwijze, doelgroep - fout gebleken ? "Ik zal nooit zeggen dat Proloog tien jaar verloren

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
dramaturgische democratie'. Bij de Witte Kraai kan Gombrowicz Yvonne, prinses van Bourgogne, in zijn grim- Foto's Herman mige, morbide fantasie in het beste Sorgeloos geval perfect overeenstemmen met Sam Bogaerts

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
tendensen die vooral in het leger, het gerechtelijk apparaat en het onderwijs weer snel de kop opsteken, als voor het opportunistische gedrag van de sociaal-democratie

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Deze hindernissen, die eigen zijn aan de oefening in democratie, hebben niet belet dat de Schaubühne uitgroeide tot één van de best functionerende en meest stabiele groepen van West-Duitsland

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
nivellering als gevolg van de democratie, kan het theater weer voor de mythe zorgen

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Een andere optie was die van Peter Stein, die dezelfde Oresteia toonde als een pleidooi voor de democratie

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Een democratie laat zich niet alleen kennen door de wil van de meerderheid, maar evenzeer door het recht van de minderheid...Een democratie die zich beperkt tot referendums en zijn minderheden negeert ("omdat ze nu eenmaal een minderheid zijn...Die beleidsvoering moet open zijn, op basis van publieke argumentatie, een parlementaire democratie waardig

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Leuven en rijzende ster aan het economenfirmament, wijdt in zijn pasverschenen boek De zichtbare hand een volledig hoofdstuk aan 'Cultuurpolitiek in een democratie'. Marianne Van Kerkhoven en Theo Van...onze democratie betekent dat: touwtjes trekken en participeren aan dat partijpolitieke proces...een politieke democratie is politisering onvermijdelijk

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
willen hiermee niet vooropstellen dat kunst en democratie altijd moeten samengaan: in de kunst geldt er slechts één regel, nl

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Eind jaren zestig-begin zeventig wijzigt de vraag naar meer democratie niet alleen de meester-leerling verhouding, die de opleiding tot dan kenmerkte, maar heeft ze ook inhoudelijke repercussies...Deze oefening in democratie verliep uiteraard niet rimpelloos: men botste op de onwil van directies, waardoor soms hele jaargangen vroegtijdig de school verlieten (b.v

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Politisering Het TNP, het Piccolo Teatro en de RSC zijn typische exponenten gebleken van de sociaal-democratie van de jaren '50 en '60...Deze artistieke democratie is minder gaan wegen op de organisatie, heeft zich verlegd naar het eigenlijke artistieke voorbereidingsproces: voor Gorki naar Rusland, voor de Oresteia naar Griekenland

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
Het is een tegenstelling in zichzelf: de voorstelling gaat over een soort revolutie van kinderen die een democratie gaan ontwikkelen

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
de terechtstelling van Ceaucescu de laatste daad van de dictatuur of de eerste fout van de democratie ? Zo bekeken, is die stof zeer actueel, maar ik weiger mijn voorstelling in die richting te duwen

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
De beelden die we in ons droegen omtrent een Westen en een Oosten, omtrent het zwart en het wit van een autoritair communisme en een burgerlijke democratie hebben hun oude betekenis verloren

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Uit hun 'bananenroes' kan zich een eigen politiek en economische DDR-democratie ontwikkelen...Deze bevolking, de derde generatie na het fascisme, moet ook democratie leren, en verdraagzaamheid en nabuurschap

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
Daarachter geen vrijheid, geen democratie, maar de gapende afgrond van de politiek

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Maar - om maar één land tot voorbeeld te nemen - : terwijl Helmut Kohl grote woorden in de mond neemt omtrent solidariteit en democratie, speelt hij ondertussen het platte spel van de macht

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
de politiek: Totale afschaffing van de idee van democratie conform de Franse Revolutie, volgens welke idee twee mensen harder hollen dan één, hetgeen onjuist is. In de kunst: Totale

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Ten slotte is hedendaagse dans misschien meer dan welke andere kunstvorm een uiting van en over vrijheid en van en over democratie


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK