Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


44 document(en) met "denkbeelden" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
Amerika, bruid van de zon stond in het teken van de acculturatie tussen Indiaanse denkbeelden en de import van het posttridentijnse christendom in Zuid-Amerika...Er werd al op gewezen dat deze veeleer folkloristische uitingen van een ouder cultuurgoed sterk gesimplifieerd zijn en gaandeweg uiteraard geïnjecteerd werden met eigen laatmiddeleeuwse denkbeelden

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Dat deze regisseur de wereld door een Rode pijpesteel wil bekijken, is zijn goed recht, maar dat hij theaterbezoekers onafgebroken verveelt met zijn politieke denkbeelden, begint op onze zenuwen te

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
Aldus Greenberg in Modernist Painting, verschenen in 1960 en zowat dé samenvatting van de denkbeelden die hij reeds vanaf eind jaren dertig voorstond

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
Het reservoir aan bewegingspatronen, denkbeelden, inzichten enz

Nr. 71, Maart 2000 • Roel Verniers, Rudi Laermans • Allemaal Indiaan: verhevigde realiteit of emo-terreur?
kritisch onderzoek, vooral van eigen denkbeelden, moet verhullen

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
onze persoonlijke denkbeelden en gezichtspunten; als kunstenaars klampen we ons vast aan deze ervaring omdat, als onze naakte lichamen elkaar omarmen, ze helemaal zijn losgekomen uit de tijd – en toch

Nr. 77, Juni 2001 • Erwin Jans • Gezocht: Aïsja, mosl., vr.
een opiniestuk houdt Chris Keulemans een pleidooi voor nieuwsgierigheid: 'Zolang mensen nieuwsgierig zijn naar elkaar en eikaars denkbeelden, wordt ook het onvoorstelbare mogelijk

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • De kunstenaar, de stad en Brussel
Moderne en hedendaagse kunstwerken laten ingeburgerde denkbeelden schuiven en kantelen, bieden ons letterlijk (via schilderijen bijvoorbeeld) of figuurlijk (via gedanste bewegingen, vreemde

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
Die gangbare interpretatie wil ik bekijken vanuit de denkbeelden die in deze bijdrage werden ontwikkeld...Het werk van Shirin Neshat krijgt zijn actualiteitswaarde in een simultane blik op de oosterse en de westerse denkbeelden

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
de 21ste eeuw is er niemand die nog pleit voor het gedwongen bekeren van islamieten, of het voor de rechter dagen van protestanten die de verkeerde religieuze denkbeelden huldigen

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
Joseph Brodsky schreef hierover: 'Het zou (...) verstandig zijn om uw denkbeelden over liet goede aan een uiterst nauwgezet onderzoek te onderwerpen, om bij wijze van spreken uw hele garderobe...Ook al weten we dat hun denkbeelden in de werkelijkheid van de Tweede Wereldoorlog gedragen werden door een massale beweging en precies daaraan hun kracht ontleenden, toch wordt ieder van hen getekend

Nr. 86, April 2003 • Marianne Van Kerkhoven, Sara De Bosschere • Dialoog (2)
Zijn dat soort denkbeelden er vanuit historisch perspectief gezien niet altijd geweest

Nr. 88, September 2003 • Pieter T'Jonck • De voorstelling van de (on-)werkelijkheid: Recent werk...
De denkbeelden die kijkers koesteren, niet alleen over hoe Mozart hoort te klinken, maar ook over hoe anderen zijn, worden in één beweging mee op losse schroeven gezet

Nr. 95, Februari 2005 • 7
Ongrijpbare materie In de loop der jaren brachten de voorstellingen op Klapstuk op velerlei wijzen steeds nieuwe denkbeelden naar voren over de inzet van hedendaagse dans...Critici, mijzelf inbegrepen, hielpen ijverig mee om deze denkbeelden verder te onderbouwen

Nr. 99, December 2005 • Ruggelings: Over de zwaarte van denkbeelden, blinde...
Ruggelings OVER DE ZWAARTE VAN DENKBEELDEN, BLINDE HOEKEN EN WEIFELENDE KRITIEK Ik besef (...) hoe vaak en hoe schromelijk de zienden tekortschieten als het erom gaat de

Nr. 99, December 2005 • (inhoud)
Ruggelings Jeroen Peeters over de zwaarte van denkbeelden, blinde hoeken en weifelende kritiek

Nr. 103, September 2006 • Rudi Laermans • Beweeglijk denken
munten van nieuwe begrippen, andere denkhorizon- ten, tot dan toe ongeziene denkbeelden

Nr. 104, December 2006 • Thomas Crombez • Massakunst en gemeenschaps­ drama
De revolutie, samen met de culturele brandschatting die ze meestal met zich meebrengt, stuitte Nietzsche tegen de borst, niettegenstaande het radicale gehalte van zijn eigen utopische denkbeelden en...borst, niettegenstaande het radicale gehalte van zijn eigen utopische denkbeelden en zijn afkeer voor de gecultiveerde kleinburger of ‘Bildungsphilister’. vormgegeven) was voor Roland Holst een

Nr. 104, December 2006 • Bojana Cvejić • Continuatie: zes maanden één locatie
Wijzelf zijn niet meer dan parasieten van linkse denkbeelden, die proberen om van de vrije markt een makkelijke ruimte te maken waarin je zonder al te veel compromissen rond kan surfen

Nr. 105, Februari 2007 • Pieter T'Jonck • Mist Spuiten
Op een affirmatieve, staccato toon wordt hier voortdurend losjes gerefereerd aan allerlei (post-)modernistische denkbeelden die in hoog aanzien staan


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK