Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


76 document(en) met "Emancipatie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Die evolutie gaat gepaard met de emancipatie van ons Vlamenland binnen de Belgische configuratie

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
La pension chez les bonnes sœurs deed haar snakken naar emancipatie...verder). En terwijl de drie Nele tot bij 'n stoel leiden, volgt een radde duizelingwekkende stapeling van formules; I Emancipatie...Realistisch wil ik dansen, vierend m'n emancipatie... Hop

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
over emancipatie, daar is nog maar weinig van terechtgekomen...Nu is in jullie produkties, zeker als Discordia, die emancipatie van de toneelspeler wel heel opvallend

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Heeft Atatürk niet zelf gezegd: Eén van de dwingendste eisen van dit ogenblik is de emancipatie van onze vrouwen, op alle gebieden

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
De emancipatie van het jeugdtheater is niet denkbaar zonder het Westberlijnse Gripstheater

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De essentie was het beroep tot een grotere volwassenheid en emancipatie te brengen...Bij Teirlinck gaat het dus niet louter om theater of toneelopleiding, maar om de emancipatie van een volk

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
verband met de emancipatie van de vrouw

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
de emancipatie van dit komische genre

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
volgen de geschiedenis van haar emancipatie, zien hoe haar omgeving (man, zoon, moeder, uitgever, vader) reageert, hoe men haar niet Judith Hees, in "Een stuk van twee dagen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
Eva Bal -- want zij is zoals iemand goed omschreef altijd de duvelstoejager geweest -- vocht zich te pletter voor de emancipatie van "het kind" in het theater, maar ook die kinderen werden ouder

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Emancipatie van de volkscultuur". De voorstellingen en manifesten van het Vlaamsche Volkstooneel o.l.v...Door mee te werken aan de emancipatie van de volkscultuur zouden de repertoiretheaters het brede publiek lokken

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
De koning en de rest is, zowel in de tekst als in de enscenering, een exponent van die tendens in het jeugdtheater, die de emancipatie van dit genre niet ziet als een stijlprobleem, maar als een

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
Men zou het kunnen meten op een schaal voor emancipatie

Nr. 40, Februari 1993 • Marianne Van Kerkhoven • 'Hoe klein zijn deze bloemen'
het enige zinvolle is in deze eeuw' en dat 'wat men moet leren, wat het eigenlijke wezen van emancipatie uitmaakt, de eenzaamheid te verdragen (is).' Kunnen alleen staan om vandaaruit opnieuw naar de

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Het moderne bewustzijn experimenteert (met zichzelf, met het andere) onder het dubbel-gesternte van de vooruitgang en de emancipatie

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Emancipatie komt van binnen

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
emancipatie en regressie en des te meer regressie daar waar de vader groter, machtiger en absoluter is: als een vorst

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
De Nederlandse filosoof René Boomkens schrijft hierover in Het einde van het vormingswerk: 'Oude Verlichtings-en Bildungs- en emancipatie-idealen zijn terecht bijgezet in het rariteitenkabinet

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
Het lijkt mij - uit het voorgaande - evident dat aan elke politieke emancipatie een persoonlijke emancipatie voorafgaat of dat beide ten minste in nauwe samenhang tot stand komen...Elke poging tot autonoom werken, elke kleine kern waarin een emancipatie tot uiting komt, is binnen een grotere context waarin dat niet gebeurt een broos gegeven...persoonlijke en politieke emancipatie in de jaren zeventig een belangrijke rol heeft gespeeld

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Door met deze betekenissen te spelen, droeg hij op zijn manier bij tot de emancipatie van het individu...Het lichaam van Daniëls, op ansichtformaat afgedrukt en op grote schaal gedistribueerd, werd een ikoon van de jaren tachtig: het decennium waarin de discussie over seksuele emancipatie een hoogtepunt


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK