Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "empty"Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Als ik The Empty Space van Peter Brook lees, denk ik: ik weet dat allemaal al

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Paris, 1985, p. 28 (2) Peter Brook, The Empty Space, Penguin, 1968, p. 51 (3) Georges Banu, 'Le Mahabharata ou les pouvoirs d'une histoire' (interview met Peter Brook), in Alternatives...oiseaux ou le chemin vers soi-même', in Les Voies de la Création Théâtrale, 1982:10, p. 301 (6) Jorge Luis Borges, Conférences, Gallimard, 1985, p. 69-70 (7) Peter Brook, The Empty Space

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
overtuiging dat toneelspelen iets heiligs was (een hoofdstuk in zijn min of meer theoretisch werk The Empty Space (1968) heet dan ook The Holy Theatre) en, net zoals Artaud, geloofde Brook dat het aspect van de

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
En Peter Brook formuleert in zijn The Empty Space ook een aantal opmerkingen i.v.m

Nr. 33, Maart 1991 • Inhoudstafel
Brook Peter The Empty Space Brook, wiens gigantische theater- en filmepos Mahabarata momenteel op talrijke televisiekanalen vertoond wordt, presenteerde eind 1990 in Parijs de eerste

Nr. 33, Maart 1991 • Rud Vanden Nest • The tempest revisited
Daarmee is het woord gevallen : "A play is play". Die constatering waarmee Brook in 1968, zijn werk The Empty Space beëindigde, wordt in La Tempête meer dan ooit geconcretiseerd

Nr. 33, Maart 1991 • Waldemar Kamer • Peter Brook
Met The Empty Space is het eigenlijk net zo gegaan...Lege Ruimte Eén van uw sterkste theaterervaringen, schrijftuinThe Empty Space, hebt u opgedaan temidden van het puin van een Duitse schouwburg waarin, zonder enig decor, voorstellingen werden

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
underworld is forever empty but orange trees still blossom under the underword' - dat soort van ironisch slang dus (ze is overigens erg grappig, want volstrekt absurdistisch; op Odysseus' vraag wat er

Nr. 54, Februari 1996 • Pieter T'Jonck • Peter Brook en de materialiteit van Becketts...
Tastbaar verlies Ik geloof dat Peter Brook als een van de weinigen deze uitspraak van Beckett op zijn volle draagwijdte heeft weten in te schatten toen hij in 1968 in The empty space in het

Nr. 67, Maart 1999 • Jan Goossens • Nieuw leven voor eeuwenoude vormen
Empty Space, Brooks nog altijd even inspirerende theatermanifest uit 1968, houdt hij zich in het eerste gedeelte, The Deadly Theatre, uitgebreid met die vraag bezig

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
Zoals de steeds weer lezenswaardige Peter Brook in The empty space uiteenzet: T have had many abortive discussions with architects building new theatres - trying vainly to find words with which...Peter Brook, The Empty Space, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlesex, England, 1972, pp

Nr. 78, Januari 2001 • Matthew Naguire, Jim Ciayburgh, Dries Moreels • Transatlantische vragen: Een jaar e-mailcorrespondentie tussen Matthew...
Hence it is ultimately his very transparency that makes Racine a veritable commonplace of our literature, the critical object at zero degree, a site empty but eternally open to signification...Ik hou erg van de frase 'a site empty but eternally open to signification'. Het herinnert me aan de lege schelp waar de krab inkruipt en als 'haar huis' betekent

Nr. 92, Juni 2004 • Luk Van den Dries • Val in de leegte
Als startpunt kunnen we de beroemde eerste zin uit Peter Brooks The Empty Space citeren...take any empty space and call it a bare stage...Daarop concentreert zich de tweede zin: 'A man walks across this empty stage whilst someone eise is watching him, and this is all that is needed for an act of theatre to be engaged

Nr. 93, Januari 2004 • Myriam Van Imschoot • He says space, she thinks time
THEY MEET IN EXCESS, IN SILENCES, IN EMPTY SLOTS, IN TRANSIT, IN VAIN

Nr. 96, April 2005 • Bruno Pocheron • Reactive(s)
Movement is neither the low threshold of the phenomenon 'dance' nor an empty signifier for its evasion

Nr. 100, Februari 2006 • Pieter T'Jonck • Ongerijmde harstocht: Rizzo in Wonderland
Een enscenering van de leegte van het podium, ‘the empty space’ als canvas voor de verbeelding

Nr. 103, September 2006 • Peter Lenaerts • Porno-Foleys
de voltooide film horen we haar zeggen ‘I never discuss love on an empty stomach...Deze zin werd heropgenomen omdat de censuur de oorspronkelijke tekst niet goedkeurde: ‘I never make love on an empty stomach


Development and design by LETTERWERK