Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


167 document(en) met "erkenning" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Dat keilen ze niet zondermeer buiten, maar ze gaan wel af op openbaring, op schok en verrassing, op erkenning, op de botsing tussen wat ze zijn of hebben en wat ze op deze theaterplek op dit moment

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Doorgaans staan formele redenen een erkenning door BJV of BVO in de weg; ook al heeft de instelling op klare wijze zijn nut reeds bewezen...De erkenning van deze cultuurwerking is van primair belang, al was het maar omdat het de instellingen in kwestie een onderhandelingsbasis geeft in hun relaties met andere instanties...Prioritair lijkt mij dan ook een principiële erkenning te zijn, die in haar concrete modaliteiten kan inspelen op de diverse situaties

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Geen defaitistische opmerkingen over de te kleine subsidie, de ondermaatse erkenning, de fysieke aftakeling

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Ook hij wijst de opdringerige, om erkenning en vriendschap smekende Tasso af, omdat hij zulk een houding niet als basis van vriendschap wil zien

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
TIE 3 raakt nog aan een erkenning, maar voor Poëzien is het te laat...Haar spelcentrum, dat ondertussen een erkenning kreeg, betekent hopelijk een nieuwe impuls...De Sluipende Armoede heeft nu besloten een aanvraag tot erkenning in te dienen

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Erkenning Wat zal dat betekenen voor De Cementen Tuin ? Het is een roman, hoe begin je daaraan...Vele groepen zijn te vlug tevreden met dat kader omdat daar de erkenning - ook financieel - te rapen valt

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het zijn artiesten die - Lief Brijs verwoordt Fabre - "niet voldoende erkenning vinden in de officiële kunstmiddens". De Sade, Chaplin, Lennon, Bowie, Astaire, Verne, Jim Morrison, niet serieus...Het juiste van de blik, en de erkenning van die juistheid: daarin schuilt de ware fascinatie van Bob Wilsons theater

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Elke nieuwe theatergroep krijgt het gevoel dat, als hij daar niet binnen-geraakt, er geen enkele hoop is op roem of erkenning

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
1986 komt er geen erkenning en subsidiëring meer, "als er niet drastisch ingegrepen wordt in het beleid van het gezelschap ten gunste van het artistieke niveau, de programmatie en/of de financiële situatie...oordeel van de Raad," aldus Poma, "zal de conditio sine qua non zijn voor een terugkomen op mijn beslissing tot niet-erkenning en niet-subsidiëring voor 1985-1986

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Wat mij zoveel plezier deed was, dat een organisatie als Schaamte, die zich volledig met artistieke produkten bezig houdt, erkenning krijgt vanuit het bedrijfsleven

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Inderdaad spreekt de Raad zich er nu al over uit dat er geen enkele reden voor erkenning en subsidiëring ter uitvoering van het theaterdecreet is in 1985-1986 als er niet drastisch ingegrepen wordt...Het gunstige oordeel van de Raad zal de conditio sine qua non zijn voor een terugkomen op mijn beslissing tot niet-erkenning en niet-subsidiëring voor 1985-1986...De erkenning voor 1985-1986 loopt geen gevaar: de RAT heeft in januari jl, gunstig gereageerd, maar wees toch op het risico van een persoonsgebonden dramaturgie

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
De RAT heeft geadviseerd om van de ingediende aanvragen de volgende dossiers waarin voor de D-catcgorie werd geopteerd, onontvankelijk te verklaren voor erkenning : - Eigentijds Podium...zeker niet ingegaan worden op de vraag naar een B-erkenning - Een D-erkenning zal de produktiedwang verminderen, conclusie : rood... De Korre, Brugge conclusie ; behoud t.o.v...1985 heeft de RAT een subsidie van 25 miljoen en C-erkenning geadviseerd met het oog op de voortzetting van de musicaltraditie in Vlaanderen

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Er bestaat echter evenmin enige a-prio-ri erkenning van het individuele recht van ieder artiest op overheidssubsidie" (Carlos Tindemans). Kortom, alles blijft een zaak van selectie

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
De evolutie tot de erkenning van de subjectiviteit gebeurde ondertussen zeer geleidelijk en persoonlijk

Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
erkenning en waardering van die eigenheid

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
kregen ondertussen erkenning en wat subsidie

Nr. 16, Januari 1987 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Uitgenodigd worden in het raam van dit festival, een mekka van de dans als het Théâtre de la Ville in Parijs, is een erkenning op zichzelf

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
veel invloed op de programmatie). Eén van onze belangrijkste componisten krijgt nu eindelijk een ruimere erkenning en bekendheid

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Hoewel hij in die periode ook Le Bal des Voleurs en La Sauvage schreef, kwam de bredere erkenning pas in 1935 toen Hollywood de filmrechten kocht van Y avait un prisonnier

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Op het einde van de negentiende eeuw genieten de Vlaamse gezelschappen meer maatschappelijke erkenning...Na ongeveer een eeuw alleenheerschappij via de negentiende-eeuwse stedelijke Nationale Tonelen en het door het rijk gesubsidieerde Nationale Toneel hebben de grote gezelschappen sinds 1954 (erkenning


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK