Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


437 document(en) met "functie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Hierin, aldus Turner, ligt precies de functie van kunst, het creëren van alternatieve, mogelijke, subjunctieve werelden en toekomstbeelden...Hierin heeft kunst in het algemeen en theater in het bijzonder een concrete functie

Nr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
functie, haalt het verschoten behang ervan af, krabt talloze verflagen weg

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Bogaerts' ingrepen illustreren dat de vertaler ook regisseur is. Net als Jo Gevers adapteert hij de tekst in functie van zijn kleine theatergroep en haar beperkte mogelijkheden

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
bovendien die functie overgenomen sinds de algemene conferentie van de Unesco, in 1980 geloof ik, een algemeen statuut van de artiest uitwerkte...De tweede functie van een nationaal centrum is in dienst van de jonge mensen te staan, om hun horizonten te verbreden...Jarenlang was hij ambtenaar bij het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, in 1980 werd hij conservator van het Kasteel van Gaasbeek, functie die hij tot eind 1982 waarnam naast

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Servilia is plots onrustwekkend modern geworden, maar dit anachronisme levert meteen een meer kritische benadering van haar traditionele functie in het plot op...Zo kan men de verloren objecten een functie geven in verschillende ketens van betekenis: ze functioneren in het paar echt/onecht; tijd van de Bühne/tijd van het verhaal; netheid/bezoedeling

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Regisseur en acteur hebben zodanig, de juiste toon te pakken dat in Hess theater zijn functie ten volle waarmaakt...Naar de vorm heeft dit de functie van een koorscène, naar Zimmermann heeft voor elke deelnemer een individualiteit bedacht

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De beveiliging van die functie stelt echter aanzienlijk minder eisen op het vlak van infrastructuur, subsidiëring en tewerkstelling

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Daar ligt onze functie, voornamelijk bij wat vroeger het alternatieve theater heette - het is niet zo alternatief meer, het is 'n beetje gemeengoed geworden

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
De regering die ons de opdracht heeft gegeven hier op Jamaïca een slavenopstand te organiseren, is niet langer in functie

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
De functie van macht Ik ben opzettelijk lang bij deze eerste scène blijven stilstaan omdat ze de theoretische alsook inhoudelijke opzet van het stuk voortreffelijk illustreert...Aan de hand van de exemplarische strijd die voogd en pupil met elkaar uitvechten wordt de functie (niet de betekenis) van macht duidelijk gemaakt

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Enkel dit laatste kan de bedoeling geweest zijn en een mogelijk functie hebben...En Gilis' tekstanalyse staat in functie van de hoofdzakelijk op effecten berekende parodie, die echter theatraal te vaag en te betekenisarm blijft

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Er wordt met de hier ontstane verhoudingen verder nauwelijks nog iets gedaan: het optreden van de vrouwen is secundair voor Decorte, grotendeels weggeschrapt, met als enige functie het creëren van een...Omdat hun dramatische functie tot een minimum herleid is, heeft deze monoloog in de eerste plaats een distantiërende functie, nl...En - alle hypotheses hangen uiteindelijk samen - de episch-distantiërende spel- en regieopvatting benadrukt de rechtlijnigheid, staat in functie van de dramatische duidelijkheid

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Prometheus is schepper en tragische figuur, het volslagen tegendeel van Tasso ; deze tekst vervult hier dus geen enkele functie, tenzij als middel om de aandacht van de zaal te vragen

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Gosch' werkwijze is de enig mogelijke manier om binnen bepaalde omstandigheden levend theater te maken dat een aansluiting vindt met de realiteit en zo opnieuw een functie kan hebben binnen die...Ze hebben zonder uitzondering een duidelijke functie in het verloop van de voorstelling

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Wil de Nieuwe Scène zijn strijdbare maatschappelijke functie behouden, moet zij op zoek naar een krachtige, effectvolle theatertaal, aangepast aan een steeds veranderende situatie

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Theater krijgt een zinnige functie in het opentrekken van discussies rond allerlei jongeren problemen...Ze behoren tot de folklore van de sociale strijd met een verouderde formule maar met een ontegensprekelijke maatschappelijke functie

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Onze theatrale waarnemingswereld - in ieder geval voorwaarde tot, wellicht zelfs bestemming van onze functie als theatertoeschouwers - bestaat nu eenmaal altijd uit wat op het ogenblik van de...de waarde, de zin, de artistieke functie van deze elementen kenbaar te maken en zo de beoogde zingeving van het geheel in een bepaalde richting het publiek aan te bieden, of op te dringen, zonder...deze waarde zie ik de functie van het theater liggen als omwentelend, ver-anderend

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Lichaamsbewegingen zijn nooit eenduidig ; het visuele kan geapprecieerd worden los van zijn functie in de performance om zijn esthetische en conceptuele betekenis

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Slechts heel geleidelijk kwam ze tot haar functie in dat stuk

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Magdalena, maar krijgt hier pas een reële functie). Maar de personages beginnen plots naast elkaar te spreken


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK