Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


456 document(en) met "gemeenschap" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Om de discussie open te trekken en op termijn een duurzame oplossing te kunnen bedingen, wordt er op dit moment gewerkt aan een open brief, bestemd voor K. Poma, Minister van de Vlaamse Gemeenschap...Als tweede heet hangijzer wordt op korte termijn "een zekere erkenning" gevraagd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
Dat cultuur hèt uithangbord van een gemeenschap is - om even met p.r

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Dan is het niet meer dan billijk dat ook ondermeer aan de smaak van een groot deel van die gemeenschap wordt tegemoetgekomen

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Ik wil inderdaad tegenover de gemeenschap verantwoording afleggen voor de 14 miljoen subsidie die wij krijgen

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Wat de opdracht van deze militairen is blijft duister en geheim; wel maken we naast het dagelijks bedrijf (één dag lang) van deze gesloten gemeenschap de ondervraging mee van Franse, Duitse en...North Atlantic stelt een gesloten gemeenschap voor, waarin de vrouwen, ondanks het feit dat ze méér dan de mannen een groep vormen, toch ook méér geïndividualiseerd zijn; de mannen ontlenen hun...Tegenover het recente elitaire en irrelevante personalisme (waar hij Gray van witwast) plaatst Schechner de aandacht voorde gemeenschap (de polis) en de constructie van sociale modellen

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Wat de opdracht van deze militairen is blijft duister en geheim; wel maken we naast het dagelijks bedrijf (één dag lang) van deze gesloten gemeenschap de ondervraging mee van Franse, Duitse en...North Atlantic stelt een gesloten gemeenschap voor, waarin de vrouwen, ondanks het feit dat ze méér dan de mannen een groep vormen, toch ook méér geïndividualiseerd zijn; de mannen ontlenen hun

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
wensen toneel te zien, in het licht van fantasie, als de ideële en plastieke weergave van wat in de gemeenschap leeft en roert...het theater, zoals Van de Velde het wenst te zien, is een polemisch en combattief instrument dat vanuit de realiteit van de gemeenschap vertrekt en tijdstheater wil zijn om mee te helpen bij de...psychische en concrete realisering van die gemeenschap

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Tegenover het recente elitaire en irrelevante personalisme (waar hij Gray van witwast) plaatst Schechner de aandacht voorde gemeenschap (de polis) en de constructie van sociale modellen

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
gemeenschap, eventueel een provinciale en een stadssubsi-die, wat niet het geval is voor de kleine gezelschappen

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Vermeylen, "De Kunst in de vrije Gemeenschap", in Van Nu en Straks (Eerste Reeks), 6-7 (1894), pp

Nr. 6, Maart 1984 • (advertentie)
MET DE STEUN VAN DE DIENST LETTEREN EN DRAMATISCHE KUNST VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Nr. 6, Maart 1984 • Paul De Bruyne • De tweede generatie in De lege cel...
de uiterste marge van het theater- en vormingswerk kun je zien dat Vlaanderen een multi-raciale gemeenschap geworden is. Ongeveer gelijktijdig lopen drie produkties over en/of door tweede generatie...Paul De Bruyne In het theater is Vlaanderen een multiraciale gemeenschap geworden

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
gemeenschap met wier financiële bijdragen hij werkt, zonder ook maar enige toegeving op het gebied van de smaak te doen

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Hopelijk krijgt u dan een gul applaus van de theatermensen, het publiek, en van de hele Vlaamse Gemeenschap...gemeenschap maar individualisme dat alleen zelfverheerlijking beoogt, en daardoor agressief en destructief wordt

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
De tweede permanente behoeder voor een gesloten stadsbeeld is de ultraorthodoxe joodse gemeenschap in Antwerpen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Als je geld krijgt moet je dat toch verantwoorden tegenover de gemeenschap

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
de evolutie om het geheel rijker te maken ben ik voor de com-munauteit, voor de gemeenschap

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Wat dit weelderig theater voor de Vlaamse gemeenschap betekende vatte de historicus Torfs wel best samen: "het was een mooie broeikas voor een vreemd plantsoen

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Eer het zover is zitten we nog met de realisatie van Kaaitheater 85 en wachten we op een grotere steun van de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
32 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap RAAD VAN ADVIES VOOR DE TONEELKUNST Koloniënstraat 3t BRUSSEL Notulen van de vergadei Aanwezig ; P. Jaspaert : voorzitter


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK