Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "gemeenschapsvorming"Nr. 56-57, Augustus 1996 • Jan De Pauw • No Motherfuckin' Shiiiit...?!
Meer zelfs, de vervulling van die opdracht is een a priori voor gemeenschapsvorming op welk niveau dan ook

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
Van bevolkingsparticipatie en gemeenschapsvorming gesproken

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Het decreet kent de CC’s drie basisopdrachten toe: cultuurspreiding, gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Dat wil ook de gemeenschapsvorming stimuleren - en dan zijn de diverse vormen van sociaal-cultureel werk, deels ook de culturele centra, de bevoorrechte partners

Nr. 87, Juni 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vanop de Maaskant gezien: Gesprek met Hugo...
engagement in gemeenschapsvorming en participatie anderzijds...Gemeenschapsvorming en cultuurspreiding zijn verenigbaar als je keuzes durft te maken...Ook al is het decreet nu voor een stuk opengetrokken naar participatie en gemeenschapsvorming, dat hoeft de taak van cultuurspreiding nog niet in de weg te staan

Nr. 104, December 2006 • Thomas Crombez • Massakunst en gemeenschaps­ drama
gemeenschapsvorming, kunst- en cultuurdemocratisering, cultureel buurtwerk, de sociale mix, de culturele diversiteit... dit zijn de sleutelbegrippen van minister Anciaux’ Beleidsnota Cultuur voor de periode 2004-2009, en...het hart van het streven naar gemeenschapsvorming via kunst- en cultuurdemocratisering leeft de in het linkse kamp frequent gereanimeerde hoop op een directe democratie

Nr. 111, April 2008 • Johan Reyniers • Colofon + Dood van een criticus
Erwin Jans buigt zich in dit nummer over drie jonge makers die zich in hun werk allen verhouden tot noties als gemeenschapsvorming en zingeving

Nr. 111, April 2008 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
21 What if God was one of us? Erwin Jans over drie voorstellingen van jonge makers die zich verhouden tot noties als ‘zingeving’ en ‘gemeenschapsvorming’: Winterverblijf van Lotte van den Berg

Nr. 111, April 2008 • Erwin Jans • What if God was one of us?
Evenmin toevallig wellicht zijn het drie voorstellingen die werden gemaakt voor ‘de grote zaal’ en die zich verhouden tot vragen van ‘zingeving’ en ‘gemeenschapsvorming’. (Winterverblijf en Kamp Jezus


Development and design by LETTERWERK