Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


71 document(en) met "geschriften" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Deze kritiek heeft de vorm aangenomen van een reeks geschriften die hun dynamiek vonden in een lust aan afbraak

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Brecht is een goed referentiepunt: ook hij botste in theoretische geschriften en dramaturgie tegen een overleefde vorm van theater en gaf zo nieuwe impulsen, ontwikkelingskansen aan het toneel

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Door enkele historische (en biografisch juiste) feiten naast elkaar te plaatsen en een beetje aan te dikken komt de auteur tot een vinnige burleske en, zoals vaker het geval is in haar geschriften

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Dit laatste geldt ook voor de steeds omvangrijker wordende stroom aan theoretische geschriften culminerend in The Activists Papers (1980). Bond beschouwt het onderricht over kunst en theater immers

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De Kongo'. Patriarchale geschriften met welwillende neerbuigendheid over de schoonheid der primitieven, en geschreven als compensatie voor alle rijkdom die men hen ontfutseld heeft

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
België/Vlaanderen is daarop geen uitzondering, integendeel: het aantal theoretici dat de arbeidersbeweging voortbracht was zeer beperkt en de geschriften over cultuur zijn bij ons bijna op één hand te...En ook nù zien we geen grote persoonlijkheden opstaan die in daden en geschriften vorm geven aan een culturele visie in socialistisch perspectief

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
theoretische geschriften van Wilhelm Reich en Reimut Reiche én de concrete voorbeelden zoals A.S...de geschriften van Karl Kautsky, Karl Liebknecht, Klara Zetkin, Edwin Hoernle, Walter Benjamin, Asja Lacis enz

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Alhoewel hij geen geschriften naliet, zouden zijn ideeën toch voortleven via zijn leerlingen en uiteindelijk een sterke invloed uitoefenen op de pioniers van de moderne dans (in de Centraaleurope-se

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Deze voorzitter is noch door zijn theoretische geschriften, noch door zijn praktische theaterverwezenlijkingen aanvaardbaar als autoriteit voor de meerderheid binnen de theaterwereld

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Barthes' geschriften zijn zowat de meest geciteerde literatuur geworden in programmabrochures voor theater, opera en aanverwanten

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
de peetvaders van de moderne scenografie, wier geschriften in heel Europa een diepgaande invloed uitoefenden

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Hij dacht nochtans dat hij zijn kunst kon doorgeven langs zijn geschriften en vooral zijn modelboeken

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Om de verschillende mogelijkheden duidelijk te maken, gebruik ik even een oude rhetorische methode, die architecten sedert de renaissance graag in geschriften gebruiken: ze laten de gebouwen zelf

Nr. 17, Maart 1987 • Hildegard De Vuyst • Das Schloss onder de persloep
geschriften weerde

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
zijn vroege geschriften, b.v

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Helemaal vlak wordt het met Ping Chongs Angels of Swedenborg naar de mystieke geschriften van deze Zweedse geleerde

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • Roberto Ciulli
Het Theater a/d Ruhr is ongeschikt als dramatische bemiddelaar, levert geen theatrale spandiensten aan andermans geschriften, weigert het doorgeefluik naar een literaire traditie, treedt niet op als

Nr. 29, Maart 1990 • Johan Callens • Samuel Beckett, 1906-89
Voeg daarbij Becketts vertalingen van eigen en andermans geschriften, waarin zijn omstandig, strak gedisciplineerd onderzoek naar de taligheid van het bestaan als schrijver en mens een extra dimensie

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
met zijn geschriften oproept bij de Partijleiding en de zelfmoord van zijn vrouw Inge in 1966, een zelfbewuste keuze die zij al dertien jaar eerder maakte

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
gedragsregels, in geschriften vastgelegd door voorgangers, mollahs en ayatollahs, en ingrijpt in het totale leven van de gelovige binnen het collectief van alle gelovigen, appelleert het soefisme aan het mystische, het


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK