Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


415 document(en) met "Gevolg" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Is dit nog ballet, is het al...
Het verbazend hoog aantal toeschouwers in alle grote en kleine steden van het land was er een gevolg van

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Zwembad Een tweede accentverschuiving, gevolg van de eerste, grijpt in de Pericles-figuur

Nr. 1, Januari 1983 • Daan Bauwens • Theater Malpertuis: Richard III
Gevers schrapte, schreef fragmenten bij en liet muziek maken, met het gevolg dat in de voorstelling Shakespeare zo goed als zoek is. Richard III werd in Malpertuis gereduceerd tot een

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
voorwaarde èn gevolg van elke actualisering; en elke poging tot actualiseren of ontmythologiseren vaneen klassiek stuk impliceert een nieuwe mythologisering, omdat uitgegaan wordt van de negentiende-eeuwse

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Het Ballet Royal de Wallonië, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en natuurlijk het Ballet van de XXste Eeuw boekten destijds een drastische vooruitgang (met als gevolg het ontstaan van ettelijke

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Lelijk obsceen gevogelte, Ellendig gevolg van de oude nacht, Het zwermt naar voor en sjirpt om mijn hoofd

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Ik heb jarenlang geprobeerd om Vlaamse decorateurs te laten participeren aan de Praagse quadriënnale voor scenografie en decorbouw; dat is me niet gelukt, met het gevolg dat alleen Franstalige

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Het gevolg is dat wij, twintigste-eeuwse toeschouwers, kijken naar het verhaal van een Romeins keizer door de ogen van iemand uit de achttiende eeuw...Het achterlaten van de sporen heeft nog een ander gevolg

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Dat poppentheater lijdt onder gebrek aan belangstelling is dus geen vooroordeel van publiek, organisatoren of media, maar een gevolg van onvoldragen en artistiek weinig bevredigend werk van de...De dwang om in het buitenland te verkopen en kleinere creaties op te zetten," zegt Delcampe, "is een gevolg van economische gegevens, en van de te magere subsidiëring door de Belgische staat...al te zeer vanuit de Gentse situatie bekeken, wat in de keuze van de artikels de facto tot een vertekende of onvolledige weergave leidt en ten tweede (gevolg van ten eerste) lijkt de registratie van de

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
bieden: de vakkennis van het traditionele theater is er al lang goed genoeg voor (Brenton verschijnt dan ook moeiteloos op het programma van het NTG). Het gevolg was dat de Grotowski-rage zichzelf uitraasde

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Decorte is evenmin geïnteresseerd in Tasso's kwellingen, en haalt dus de literaire betekenis uit de tekst, met als gevolg dat Tasso's gewelddadige reactie (hij grijpt een zwaard) in eerste instantie

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Met als gevolg dat het resultaat van hun voorstellingen dikwijls niet verder reikt dan een intuïtief instemmend publiek...Anders is het gevaar groot te vervallen in de valse pathos van een kunstmatig verzet, met het gevolg het verlies van elke effectieve kracht...Er is het voortdurend af en aan rennen van soldaten, de opmerkelijke terugkomst van Yvette, als kolonelsvrouw met haar gevolg, de overval op een boerderij door een legerpatrouille en de spektakulaire

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Dirk Celis zei bijvoorbeeld: 'Ik speel niet meer mee, ik neem ontslag', waarop vijf minuten stilte volgde met als gevolg dat de mensen opstapten

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Met als gevolg dat scènes geschrapt werden omdat de mensen vonden dat ze daar niets mee te maken hadden

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Als de laatste jaren de vrije produkties als paddestoelen uit de grond gerezen zijn, dan is dit mede een gevolg van een gewijzigd klimaat waar o.a

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Als de laatste jaren de vrije produkties als paddestoelen uit de grond gerezen zijn, dan is dit mede een gevolg van een gewijzigd klimaat waar o.a

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Met als gevolg dat de lijnen van de zangers qua melodie niet erg interessant zijn...Het gevolg van deze schrijfwijze is dat de muziek alleen werkelijk tot haar recht komt, wanneer de opera in het Tsjechisch gezongen wordt...Het beoordelingssysteem is dus, althans in de Conservatoria, bedenkelijk tweeslachtig, met als gevolg een misplaatste onzekerheid bij de kandidaten

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Dat is een gevolg van de mediocriteit waarin de franstalige theatermensen werken en waarmee ze blijkbaar tevreden zijn

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
Het hogere bedrag is een gevolg van de stijging van de loonlast door het spel van indexering en anciëniteiten...Wat deze maatregelen tot gevolg zullen hebben is een profielaantasting

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Afrika heeft dat geen gevolg...Dronken Dokker, die sinds eenigen tijd 't spel van aan de bar deur gevolg heeft; Zou 'k ni efkes vijf frank


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK