Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


71 document(en) met "globaal" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Hier en daar ging een kleinigheid mis bij de overgangen, maar globaal zit alles wel snor

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Buiten beschouwing latende dat die vernieuwing op de meeste plaatsen nogal mager is, stelt zich hier in de eerste plaats een globaal cultureel beleidsprobleem op regio-vlak én een probleem van

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
over de Macbeth-bewerking). maar geen specifiek of globaal onderzoek

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
De verhoogde produktiviteit heeft, globaal bekeken, nauwelijks iets vruchtbaars opgeleverd

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Een typische Freek de Jonge-sketch: de komiek die constant de draad van zijn verhaaltjes verliest, ogenschijnlijk zo maar wat improviseert, maar die globaal uit die chaos toch steeds weer een zinvol

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Globaal laten dramaturgie en vormgeving de toeschouwer met vele twijfels zitten: 1) wanneer de acteurs via de loopbrug in de zaal verdwijnen zijn de zetels in de zaal soms belicht en soms onzichtbaar

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
De directieperiode Hanssens kan globaal beschouwd worden als een periode van stabilisering na de eerste grote trouble en ontnuchtering

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Met dit voorbeeld willen we enkel aantonen dat bij een globaal herdenken van het theater-beleid in Vlaanderen ook dit soort factoren in overweging moeten genomen worden

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Sam Shepard
Globaal etaleert deze produktie duidelijk dat de aan de oppervlakte realistisch-anekdotische drama's van Sam Shepard geen plat-natura-listische speelstijl verdragen

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Act V
De voorstelling overstijgt echter die enge historische realiteit en refereert globaal aan de beschavingsgeschiedenis met centraal de vrijheidsgedachte

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Maar een globaal theaterbestel bestaat uit méér dan populair theater alleen en het meest populaire extreem aan de ene kant heeft hoe dan ook een relatie met het meest elitaire extreem aan de andere

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
Om een globaal beeld te krijgen van de invloeden uit het verleden op de hedendaagse kritiek, volstaat het de meest recente geschiedenis onder de loupe te nemen, nl

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Globaal is de ruimtelijke integratie het grote probleem: de overgangen tussen de drie delen, van de ene zaal naar de andere, breken de moeizaam opgebouwde sfeer van elk van de korte fragmenten

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Vandaar: een directe functie van een dynamisch en globaal beleid

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Globaal genomen ging het in deze drie theaters artistiek gezien goed

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Globaal genomen, hebben we echter een serieuze overeenstemming bereikt

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het thema wordt zowel globaal benaderd als in deelstudies die zich beperken in tijd en plaats (USA, Sovjetunie, Duitsland voor WO 1 en 2) of per auteur (Ernst Toller). Ook hedendaagse auteurs als J.P

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Daartegenover kan gesteld worden (een blik op wat de huidige D-categorie globaal aan 'artistieke waarde' vertegenwoordigt, vergeleken met diezelfde categorie in 1981-82, maakt dit snel duidelijk) dat

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Binnen een globaal beleid i.v.m

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Deze Triptiek van het weerzien is een zeer verzorgde voorstelling geworden waarin een uitgebreide NTG-cast globaal genomen op hoog niveau acteert


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK