Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


182 document(en) met "handelen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
Mede door de manier van handelen/bewegen, het ruime decor en de kostumering, de fysieke aanwezigheid van de spelers

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Wie hem ziet handelen, looft hem en verheugt zich, als de tijd laat zien wat hij in stilte al lang heeft voorbereid en volbracht...Jullie wagen het voor de eeuwigheid te handelen, terwijl wij maar een enkel eng beperkt goed zouden willen bezitten op deze aarde en wensen dat het duurzaam voor ons was...het eerlijk van zo te handelen

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
de vrouwen spreken; de mannen handelen en zwijgen) om aansluiting te vinden én bij de rituelen én bij de zangen waarin de "taal uiteraard monologisch is: een botsing dus weer tussen het stuk dat Lorca

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
handelen (en in hun acteren), maar wat de acteurs hier neerzetten is je reinste cabotinage

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Een overmaat aan denken blokkeert handelen...een gesubsidieerd gezelschap als het Ro-Theater, met zowel acteurs die handelen uit heilige overtuiging als acteurs die bezig zijn omdat ze een contract op zak hebben, is het bijna onmogelijk om tot

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
eigen handelen de bevrijdende daden weet te stellen die evenzovele bevruchtende gedachten betekenen

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Hamlet vechten ethisch denken en politiek handelen...het tweede bedrijf zie je die personages handelen en het toneel wordt een slapstick-toestand

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Fie Neen, mijnheer Gloster, dan zou hem zijn eigen alleen maar opwinden... Neen, ik zal proberen die zaak alleen af te handelen

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Verklaringsdrang De laatste twee stukken behoren reeds tot de tweede reeks en handelen over de maatschappelijke rol van de schrijver in het algemeen

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
De creaties van het Epigonentheater duiden op een onderzoek naar de gronden van het menselijk handelen zonder in realisme, psychologie of symbolisme te willen verzeilen

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
Bij de amateurs met wie Matterne werkt kan er hier en daar natuurlijk ook wel eens een valse toon zitten, maar de algemene impressie is er toch een van spontaneïteit: zo praten en handelen mensen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Mannelijke' monologen handelen over alles en nog wat...Ze handelen meestal over mannen in zeer specifieke situaties, die doorheen een relaas over hun persoonlijk leven een bredere maatschappelijke problematiek aan bod kunnen laten komen: Hess (Malpertuis

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Gilis en Dehert laten het Starkadd-heldperspectief los en zetten boven zijn gevleugelde bewoording een vreemd taalgedrag en onaangepast handelen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Nero staat nu voor de keus, verwoord door Burrhus: "U moet kiezen u hoeft maar voor te schrijven/Deugdzaam tot hiertoe kunt u dat altijd blijven/De weg is uitgestippeld u kan niet anders handelen

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
het Tuinhuis bestaat er weinig samenhang tussen het spreken van mensen en hun handelen...dat omdat daarin het niet overeenstemmen van denken en handelen, de gaten in het bewustzijn, het scherpst naar voren komen ? Is dat de essentie van humor ? "Ja, dat zeker

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
voor het theater" zullen handelen...Precies om die openbaarheid mee te helpen ontstaan wou Etcetera van elk lid van de RAT weten wat de hoofdlijnen van zijn handelen in de RAT zouden zijn

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Dat je ophoudt in boeken te leven, dat je meeloopt in 't gelid ! Tweede Dat je normaal begint te handelen Eerste Dat je je laat inschrijven ! Tweede Dat je een

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
De spelers praten en handelen zonder dat je weet waarom of waardoor

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Dat is het bekende recept sedert Gordon Craig die zei: "Theater is handelen". "Eerst is er het denken, zijn er de ideeën

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Er manifesteert zich plots ook meer inzicht in spreken en handelen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK