Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


183 document(en) met "Handelingen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Hun handelingen zijn discontinu, zenuwslopend traag of bruusk, gebrokenn (de helrode tafel snijdt de akteurs als het ware in twee). Als de bruidegom zijn kersverse bruid kust, verandert hij in een...Soms worden handelingen op een manisch ritme herhaald; het handjesschudden verwordt zo tot de beweging van een op hol geslagen automaat...verder, door het tegelijkertijd tonen van de dingen en de handelingen waarover de spelers spreken, ontstaat er een rare spanning (ik zou zeggen: een vervreemdingseffect) waardoor de theaterillusie -en

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Het is een verhaal dat toont hoe moeilijk het is harmonisch te leven als de heftigste gevoelens van wraak en begeerte onze handelingen beheersen...Herrmann heeft ook gebaren en handelingen van de natuurlijke tijd ingebouwd, die zich als het ware niets aantrekken van wat er in de orkestbak gebeurt...Daar hij die handelingen samen laat uitvoeren met gestileerde acties, kan er een wonderlijk spel ontstaan van controle en losheid, van toeval en orde

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Het vindt zijn koelste belichaming in de spektakels van Bob Wilson, waar bijvoorbeeld de naam Einstein alleen nog gebruikt wordt als een vaag associatief bindmiddel voor een reeks handelingen die hun

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
De handelingen, de gebaren van de acteurs zijn dus zeker geen pantomime (in de zin van: het in bewegingen omzetten van betekenissen, het verwijzen naar taal). Al kijkende moet de toeschouwer zich

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Objecten worden geplaatst door handelingen, ruimtes worden opgebouwd of uitgetekend door bewegingen

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Er werden vertalingen gezocht en gevonden voor aparte handelingen, zonder ze in een kader te passen

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Alle handelingen gebeuren voor een spiegel, wat het reflexieve karakter van het stuk benadrukt...Blijkbaar is hij klaar met zijn vroegere exploraties van de performance kunst waarin hij ideeën uit de visuele kunst met echte handelingen combineerde

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Vier heel jonge vrouwen die dezelfde afgemeten, identieke gebaren en handelingen maken - wat een discipline

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Een openingsscène die de hand van Decorte verraadt: hier wordt gespeeld met ruimte en tijd, en de eenvoudige handelingen leggen een dwingend traag ritme op

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Een openingsscène die de hand van Decorte verraadt: hier wordt gespeeld met ruimte en tijd, en de eenvoudige handelingen leggen een dwingend traag ritme op...Vier heel jonge vrouwen die dezelfde afgemeten, identieke gebaren en handelingen maken - wat een discipline

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Als toeschouwer krijg je meer inzicht in machinaties van macht en mensen, maar alle handelingen en motieven die laveren tussen licht en schaduw, suggereren zonder expliciteit, zetten een denkproces op

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Mesguich heeft het geheel overgoten met cryptische handelingen, die moeten een symbolische betekenis hebben

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
De meest banale gebaren, de meest alledaagse handelingen hadden bij haar iets van een geheimzinnige verlokking... De manier waarop ze in haar koffie roerde, een sjaal omsloeg, haar tanden poetste

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
De toeschouwer ervaart deze verschijnselen als leeg, en het komt wel als een schok aan, als men van Wilson zelf hoort dat een hele reeks handelingen teruggaan op historische feiten

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
De tekst moet de acteurs beschermen tegen overdreven emoties of 'method ac-ting'. Daartegenover staan enkele extreme beelden en handelingen - Sho-go's in stukken gesneden lijk in Nar- Zomer

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
een verhaal), repetitieve opbouw van scènes, fragmentaire structuur, life-muziek, door de spelers uitgevoerd, het uitpuren van minimale en vaak banale handelingen, tekst als auditief en niet als...Beelden, emoties en handelingen worden op een repetitieve en fragmentaire manier getoond, maar de associaties of gevoelens die opgeroepen worden zijn ofwel bekend vanwege al gezien ofwel vervelend

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Bij Mesrine gaat het niet om het prototype van de schelmachtige schurk, maar om zijn gedragspatroon binnen de gangsterstructuur - zoals de handelingen van een kunstenaar binnen een bepaalde

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Heel eenvoudige handelingen, reducties van de schaarse toneelaanwijzingen van Goethe eigenlijk, krijgen hierdoor een grote geladenheid...Het trage ritme van de handelingen en hun beperkte variëteit laten zelfs vermoeden dat Decorte naar Bob Wilson heeft gekeken, en dat naar een minimalistische vorm heeft vertaald

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Die overtollige lieden, dat overtollige gepraat" (Tsjechov, Iwanow, I, III). Het ritme van hun ontmoetingen en handelingen is aangenaam traag, vér van de commerciële 'drive', die om de zoveel

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
de vreemde omgeving wordt de leegheid van de handelingen geëtaleerd, de vervreemding die ze kenmerkt, of komt er zicht vrij op de onderliggende motivatie...Fa-bres afbraakproces en decompositie van triviale handelingen doet fundamenteel hetzelfde: hij confronteert de toeschouwer met wat onzichtbaar is en stoot daarbij altijd op agressie en macht...Op de duur breekt doorheen de strak uitgevoerde handelingen en bewegingspatronen toch de persoonlijkheid van de spelers door


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK