Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


189 document(en) met "helder" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
poëtische uitwijdingen (heeft willen) vervangen door een harde taal' (zoals in het programma geformuleerd wordt). Een helder, clean, zuiver taalgebruik --verdedigbaar in het algemene opzet-- werd hier verward...De vormgeving verwijst expliciet naar David Hockney: koel, helder en van een zeer puur kleurengebruik

Nr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
WOENSDAG 17 Ik wil een theater dat helder is zonder stom te zijn, dat duidelijk is zonder moraliserend te zijn, dat amoreel is zonder schroom, dat begrijpelijk is zonder kinds te zijn, dat

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
De wereld ligt even helder voor zijn blik als het voordeel van zijn eigen staat...Waar helder en stil, op altijd rein zand, de tere stroom zacht een nymf omhelsde

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Eens men een soepel draaiende organisatie als fundament heeft en mensen die weten wat ze willen, die een beleidsplan helder kunnen formuleren, blijven er nog drie essentiële pijlers waarop zo'n beleid

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Terwijl de politieke werking van een auteur als Muller precies ligt in dat bijzondere taalgebruik: eenvoudig, helder en conreet

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Toch is het precies deze decalage, de ruimte die dat creëert, de vaart die erin wordt gehouden, die De Opdracht voor zichzelf doet spreken : helder en duidelijk

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Maar in Het Schroot zie ik helder hoe de peilers van een lassersleven, arbeidsethos en arbeidersethos, weg-gehaald worden

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Deze moet in al haar complexiteit helder en begrijpelijk voorgesteld worden

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De vertoning ontrolt zich als een mechaniekje ; het raderwerk van de vaudeville-structuur draait duidelijk en technisch helder voor onze ogen voorbij, maar daar blijft het dan ook bij

Nr. 6, Maart 1984 • Paul De Bruyne • De tweede generatie in De lege cel...
De maatschappelijke stof, uiteindelijk de actuele stand van het immigrantenprobleem, komt helder en met een groot waarheidsgehalte naar voren

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
De wetenschappelijke entourage waarmee Stein zijn ensceneringen voorziet, hebben aanleiding gegeven tot gefundeerde en helder opgebouwde voorstellingen, maar ook tot heel wat kritiek

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
onnozel mijn zoon Rampolla zijn blik moet helder zijn en God gericht Galimberti daarom moet hij biechten Daniël Paul (roepend) protestants Galimberti wij beminnen...Het wordt heel langzaam helder

Nr. 10, April 1985 • Klaas Tindemans • Herman Gilis' problemen met 'la séduction chronique'
Dat dit bij Gilis opvalt is dus nauwelijks nog ontluisterend: het is altijd even helder geweest

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Alle bewegingen zijn hier helder, afgelijnd, van een pakkende intensiteit en schoonheid

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Het is het meest puur denkbare minimalisme, klaar, helder

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Wilson en Fabre op de praatstoel
Bob Wilson spreekt daarentegen erg bedachtzaam en helder

Nr. 13, April 1986 • Johan Thielemans • Jürgen Gosch: "Ik wou graag eens met...
hebben dat nauwkeurig onderzocht, en dat heeft zeer vele dingen erg helder gemaakt

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
begin - een woordloze ontbijtscène - helder vastgelegd

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Dario Fo in België
deze drie opties is op dit moment alleszins troebel, niet helder

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Toch is er geenszins sprake van een slaafs en ongeïnspireerd overnemen van dit stramien, te meer daar Di Mattia het tevens aanwendt om de problematiek van het katholicisme hard en helder te berde te


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK