Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "hervorming"Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
22 Raad van Advies De RAT maakt werk van de hervorming van het theaterdecreet

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
heeft vroeger al suggesties gedaan voor een ander subsidiëringssysteem en voor de hervorming van de Raad van Advies

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
het docentenkorps steekt enkel Alex Van Royen de nek uit: in zijn Analyse van de herstructurering 1976, gaat hij frontaal tegen de hervorming in. Hij vraagt zich af "of het hier gaat over

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Het was een voorstel tot hervorming van het theater in Vlaanderen, dat uitging van het trio Alex van Royen, Carlos Tindemans, Hugo Claus

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Carlos Tindemans in de geschiedenis van T 68, een poging, net twintig jaar geleden, tot hervorming van het theater in Vlaanderen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Inhoudstafel
hervorming van het theater in Vlaanderen, precies 20 jaar geleden

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Over de hervorming van het Hoger Kunstonderwijs spreekt men al meer dan vijftien jaar

Nr. 55, April 1996 • Tuur Deevens • Kleine verkenning van een tussengebied
De hervorming i.f.v

Nr. 66, December 1998 • Stephan Moens • Is er een toekomst voor de opera?
Net zoals er uit de herbezinning op de waarheid van de oude muziek een veel grotere verscheidenheid aan interpretatievormen is ontstaan, net zo lijken er uit de hervorming van de operaproductie (die

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Een volledig uitgewerkt statuut voor alle kunstenaars: beeldende kunstenaars, pop- en rockmuzikanten, acteurs, dansers, klassieke musici, via een radicale hervorming van de

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Als lesgever aan het rits heb ik meegewerkt aan de hervorming van de theateropleiding en heb ik het ontstaan van Bronstig Veulen van nabij meegemaakt

Nr. 79, December 2001 • Dries Moreels • Kijk mama, zonder commissies: Esthetica voor beslissers
Dit boek is zes maanden na publicatie nog altijd het enige dat op het publieke forum beschikbaar is. Er wordt ondertussen wel gewerkt aan een overkoepelend cultuurbeleidde-creet en aan een hervorming...Ook binnen de Vlaamse administratie wordt op dit moment aan een hervorming gewerkt die een stuk in deze richting gaat

Nr. 85, Februari 2003 • Florian Malzacher • Schwanenseesucht
loopt elke poging tot hervorming sinds jaren steeds weer op de klippen wegens de onwrikbare positie van de vakbonden en het onophoudelijke gekibbel in de politiek

Nr. 89, December 2003 • Jean-Marc Adolphe • Kortcontractbreuk
dat er niet aan zijn privileges wordt geraakt, maar men raakt er aan zoals aan die van anderen, en dat is wat men de hervorming noemt'. Aan het woord is baron Ernest-Antoine Seillière, voorzitter van het...Met 'privileges' bedoelt hij de sociale rechten van de arbeiders, en de 'hervorming', waarvan hij zegt dat hij ze wenst, is een project dat werd bedacht onder de naam 'sociale herfundering', waarmee...Men kan zich inderdaad de vraag stellen of de hervorming van de cachetregeling niet tot doel heeft om een tendens af te remmen die zich heeft ontwikkeld sinds 1968

Nr. 91, April 2004 • Tom Janssens • Claustrofobische allures van een merknaam: Robert Wilsons...
Reden genoeg om een hervorming af te roepen...En: geen hervorming zonder manifest

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
Een masker, want het huidige subsidiërende cultuurbeleid is de hervorming, onder de welvaartsstaat, van het mecenaat

Nr. 98, Januari 2005 • Michael Hirsch • Sociale theorie en esthetica: Wat we vandaag...
Het is een symptoom van de mislukking om de emancipatorische politieke agenda’s voor een egalitaire sociale hervorming van de jaren ’60 en ’70 waar te maken...elk geval heeft het de huidige restauratie niet kunnen verhinderen van een protestantse ethiek van bezoldigde arbeid (het jongste voorbeeld is de Duitse sociale hervorming die het ‘werk voor welzijn


Development and design by LETTERWERK