Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


249 document(en) met "Individu" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De dialectische contradicties - individu en groep, gezin en samenleving, verleden en heden - worden niet meer opgelost door een transcendente hoop...Met enige slechte wil zou men kunnen zeggen dat het stuk --dat uiteindelijk de opslorping van het individu in een gelaten en geconditioneerde massa als thema heeft -- mutadis mutandis aan hetzelfde...van dolle, amoureuze perikelen van een individu, maar veeleer een schildering van een aantal opmerkelijk realistische situaties waarin een groep mensen terecht komt

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Het conflict tussen individu en sociaal milieu komt er in een huiveringwekkende stroomversnelling

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
Kontakthof dezelfde constante thema's: vervreemding, angst, machtsstrijd (man/vrouw, individu/ groep), eenzaamheid, vrijheid,... Ook de danswereld

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
de laatste werkstukken van Bausch is het individu, de persoonlijke anekdote, het uitleven van zijn innige ik het belangrijkste thema geworden

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Het individu wint aan belangt wat kan hem de geschiedenis schelen) en dan meer bepaald het onbewuste, de driften, het lichamelijke, de machtsmechanismen tussen mensen

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Te vaak hebben we een zichzelf isolerend individu op de scène meegemaakt in een eindeloze, en vooral radeloze, poging zijn intiem verleden inzichtelijk te maken aan een onzichtbaar en nietreagerend

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het theater be- en ver-licht het lichamelijke gedragsmoment en diens vitale oorsprong en herkomst: het individu dat dit gedragsmoment creëert, de menselijke klasse en waarde waarmee het

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
1981 werd een uitzuivering merkbaar: minder mime, geen direct-politiek theater meer, het individu staat veel meer centraal, rechtlijnigheid moet plaats ruimen voor complexiteit

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
1981 werd een uitzuivering merkbaar: minder mime, geen direct-politiek theater meer, het individu staat veel meer centraal, rechtlijnigheid moet plaats ruimen voor complexiteit

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
ons vertellen hoe hij als mens tekort schoot; zijn beste vriend komt ons uit de doeken doen wat voor laaghartig individu die grote dichter wel is. Er is ook nog een moeder, maar wat ze vertelt ben ik

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Het antidogmatisme van de Zendoctrine die benadrukt dat elk wezen, elk voorwerp, elk individu zijn eigen intrinsieke waarden heeft, leidde bij Cage en Cunningham tot de idee dat elk materiaal, elke

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
de politiek is men bang voor omwentelingen, als individu ben je bang om te sterven, om ziek te worden

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
De nieuwe Hamlet-versie keert terug naar het twijfelende individu en heeft de politiestaat als kader laten vallen

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Volgens Dalcroze lagen gymnastiek, ritmiek en notenleer aan de basis van het fysiek en moreel evenwicht van het individu...Maar geen spoortje van de zeggingskracht of van de integriteit, noch de betrokkenheid met de maatschappij of met het individu, noch de wil tot een relatie met de toeschouwers zoals in De Groene Tafel

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Hij is vooral geïnteresseerd in de gevolgen van dit soort samenleving voor het innerlijk van elk individu

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
schrijven betekent voor hem sociaal engagement: de zieleroerselen van het individu gaan hem niet aan en de tragedie vindt hij te reactionair omdat de strijd van de held met een hem ongunstig noodlot meestal...Bonds 'sociaal realisme' spitst zich toe op de relatie tussen het individu en zijn maatschappij en vervangt psychologische motivatie door maatschappelijke causaliteit

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Macht van de man over de vrouw, van de vrouw over de man, van het paar over het individu, van de gasten over de gastheer, van de fotograaf over het gefotografeerde, van de televisie over de kijker

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Maar ook in andere confrontaties van individu tot individu faalt hij en komt niet verder dan geformaliseerd gedrag

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Juist toen hoorde ik van iemand uit de buurt dat een minderwaardig individu bij je aan huis was gekomen en je met een schaamteloos aanzoek had beledigd, zelfs diep beledigd had, dat stond voor mij

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
Dantons dood is een moeilijker stuk, hoewel de voedingsbodem dezelfde is: de verhouding tussen individu en samenleving...Als geen ander stuk toont het de wrijving tussen de geschiedenis en het individu


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK