Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


202 document(en) met "instrument" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
gebruikte om de mogelijkheden van het lichaam als instrument uit te breiden...instrument is, waar je veel boeiende en leuke dingen mee aankan

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Het Belgische Centrum is wel het enige instrument dat in zijn statuten dergelijke doelstelling heeft ingeschreven

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De dames worden zo aangekleed dat hun luxe stoelt op valse waarden: het eerste beeld liegt er niet om, wanneer we Portia ontdekken terwijl ze modieus bezig is met een instrument om fit te blijven

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Hoe dat masker valt, hoe de contrabas tot een instrument van psychologische marteling verwordt, is een adembenemende belevenis

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Gloucester aanvaardt het instrument en begint te spelen: de blinde muzikant

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Gloucester aanvaardt het instrument en begint te spelen: de blinde muzikant

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Dat is muziek-technisch fout, want dit instrument speelt zo zacht dat het verdwijnt in de orkestrale massa...criteria hier samenvloeien, maar: wil een beginnende theaterwetenschap vat krijgen op de theaterrealiteit dan is een uitdieping van het theoretisch instrument noodzakelijk

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
parlementarisme, net in die jaren tastend naar een partijconcrete vorm en waarvoor Het Vlaamsch Volkstooneel, dat deze tekst creëerde, werd opgevat als propaganda-instrument), zolang de Vlamingen zich niet gedragen...uitstekend instrument worden...het theater, zoals Van de Velde het wenst te zien, is een polemisch en combattief instrument dat vanuit de realiteit van de gemeenschap vertrekt en tijdstheater wil zijn om mee te helpen bij de

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Het is geen instrument geworden dat zich ambachtelijk perfectioneert

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
De evolutie binnen de schouwburg heeft me ontgoocheld," zegt hij in ons interview, "het is geen instrument geworden dat zich ambachtelijk perfectioneert

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Contrabas (Raam-theater), het gevecht van een muzikant met zijn instrument of de indringende invloed van een professioneel op een privé-leven; Honger (De Witte Kraai) omtrent de integriteit van een kunstenaar en

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Alles wat een acteur nodig heeft om van zijn lichaam een rijker instrument te maken en waar ik dus niets van wist

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Voor mij is het lichaam een instrument tot mededeling waarvan alles gebruikt moet worden...Het instrument moet aan alle kanten uitgebuit worden

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
Ze zijn geen gewillig instrument in de handen van de regisseur, maar zijn de medemakers van een theaterproduktie

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
de slotzin van het geciteerde boekje laten deze laatsten hun waarschuwende stelling weerklinken: "Das Theater kann aber nicht als Instrument für die Selbstverwirk-lichung der Theaterleute...existieren, sondern nur als politisches Instrument seines Publikums

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Hun programma was dat theater een esthetisch instrument is waarmee men de werkelijkheid, de maatschappij en de geschiedenis kan waarnemen en verklaren

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • De visie van een architect op theater
De mensen die dat instrument moesten gebruiken zijn slechts achteraf geconsulteerd

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Binnen dat instrument bepalen ze zelf de omstandigheden waarin ze kwalitatief de beste resultaten willen behalen

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
enige harmonische hulp van een instrument, a capella inzet

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
De aristocraten wisten waarover het ging, want ze speelden allemaal wel een instrument


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK