Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


64 document(en) met "operatie" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
Gaat men naar de teksten van Shakespeare terug, dan merkt men dat in deze opvoering een diepgaande operatie op de betekenis is gebeurd

Nr. 54, Februari 1996 • Pieter Van Bogaert • Something is sparkling in this age of...
Nadat de acteurs ons hadden uitgenodigd samen met hen het glas te heffen op de geslaagde operatie

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Codewoord in deze operatie was voor de adviesraden en de minister Versnippering'. In het aangezicht van de schaarste aan middelen pleitten zowel de raad voor de dans als die voor het teksttheater voor

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Architect Cuisinier beschouwde het financiële succes van de operatie als het startsein voor een grondige sanering van de buurt, en dat was niet eens zo slecht bekeken

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
Evenmin mag de omgekeerde operatie van deSingel te Antwerpen worden vergeten, waarbij een Vlaams publiek een keuze kon maken uit Franstalige voorstellingen in het mini-festival Waarde landgenoten

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
Het lukken van deze operatie zou een nieuw feit in het Vlaamse theater geïntroduceerd hebben en had wellicht voor de zo nodige beweging in het landschap kunnen zorgen

Nr. 60, Juni 1997 • Marleen Baeten • De winnaar is...
navolging van de sponsoring van sport- en andere manifestaties beperkt ook de theatersponsoring zich niet langer tot een financieel-juridische operatie, maar maakt ze prominent deel uit van de

Nr. 67, Maart 1999 • Pieter T'Jonck • Genieten van verandering
De operatie wordt dan met de eerste hand herhaald, enz

Nr. 68, Juni 1999 • Stef Ampe • Manifest: De slag om geld, hondenpoep en...
Mij moet van het hart dat ik de hele operatie veel liever in Gent met Blauwe Maandag Compagnie en ntg had zien plaatsvinden: het zou Het Toneelhuis ongetwijfeld veel kopzorgen en verkeerde gevechten

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Die operatie is een goede vijf jaar geleden in gang geschoten en we stellen vast dat de basisionen sindsdien veel beter geworden zijn...Dat zou een heel complexe operatie zijn en het zou bovendien ongehoord zijn dat een werkgeversfederatie zelf de rol op zich neemt van organisator van de werknemers

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Dat is een zeer ingewikkelde operatie waarbij elk bedrijf dat een artiest engageert, een percentage van hun omzet in een solidariteitskas zou storten

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
MIJNHEER HOED ZOU KROON: tijdverlies met wat niet doeltreffend Is» MEVROUW RAMEN ZEMEN EVENWICHT: hoe langer de operatie duurt hoe vlugger die verkeerd kan gaan...MIJNHEER ADEMSTEUN: een cyberneurologische operatie zou eenvoudig zijn

Nr. 72, Juni 2000 • Dirk Lauwaert • Het Mechaniek van het Project
Zo werkt het project als een overzienbare, calculeerbare operatie

Nr. 73, Januari 2000 • Klaas Tindemans • Theater maken, theater leren
Zijn humanisme, zijn ondubbelzinnige moralisering van de schoonheid, een operatie die gepaard gaat met de eis om de ontwikkeling van de Spieltrieb voorop te stellen in de opvoeding, het verklaart de

Nr. 73, Januari 2000 • Jean Baudrillard • GEEN MEDELIJDEN MET SARAJEVO
De operatie in Bosnië lijkt op weg om te slagen vanuit het gezichtspunt van de Nieuwe Europese Orde...En het grootste tegenargument tegen het offensief van het slechte geweten - dat zich ontplooit bij happenings zoals die van Straatsburg - bestaat erin dat ze de hele reële operatie dekt door hem het

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Het theater gedacht
Hoe dan met de toeschouwers wordt omgegaan ("geopereerd"), is niets anders dan een omgang van de toeschouwers met zichzelf: de operatie die de toeschouwer in de positie zet om een ware ontvanger te

Nr. 79, December 2001 • Dries Moreels • Kijk mama, zonder commissies: Esthetica voor beslissers
zijn poging om het cultuurbeleid te depolitiseren is Frissen uiteindelijk ook zelf met een ideologische operatie bezig

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
De precisie van de arbeid reduceert het gevaar dat het laboratorium en de wetenschappelijke activiteit louter geësthetiseerd worden tot een retorische operatie

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
Wanneer die operatie geslaagd is, is de rol van de tragedie uitgespeeld

Nr. 81, Februari 2002 • Raymond Detrez • Cultureel pluralisme avant la lettre: Het Osmaanse...
De bonte veelheid aan hybride etnische gemeenschappen werd in de matrijs van die nationale identiteit geperst - een operatie die nntioii building heet en pas goed op gang kwam na de vestiging van


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK