Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


153 document(en) met "opzichte" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Dit is misschien slechts een detail, maar het zijn dergelijke verschuivingen ten opzichte van het theaterrealisme die recht doen aan een tekst die zich met dezelfde onafhankelijkheid tegenover zijn

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Ofwel gedraagt het stadsbestuur zich als een 'mijn kind, schoon kind'-vader ten opzichte van het plaatselijke ensemble, ofwel voelen de enthousiaste, maar nostalgische schoolmeesters-beheerders zich

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
vlees en botten bent, die zich regelmatig verplaatst en waarvan de verschillende onderdelen zich ten opzichte van elkaar verplaatsen

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
Zowel Racine als Von Kleist behandelen het thema van de verstoorde creativiteit ten opzichte van de toenmalige absolutistische maatschappij

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Alleen al ten opzichte van het decor doet zich een 'decentralisatie' van het kijken voor: de blik van de toeschouwer blijft haken bij de ruimtelijke vervormingen (vergroting/verkleining) en de banale...Integendeel : de onzekerheid die de tekst bevat wordt nog vergroot door de visuele informatie die ten opzichte van de tekst verschuift

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
Omkijkend naar Don Carlos bijvoorbeeld wordt duidelijk dat Versweyveld werkt aan een scenografie die zich ten opzichte van de enscenering minder autonoom verhoudt...Het beeld wordt dominant ten opzichte van de inhoud en verzelfstandigt zich met als gevolg dat de betekenis devalueert

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
dit licht bezien is ook Müllers sympathie voor de theatermaker Bob Wilson niet vreemd : ook hij laat tekst en beeld als twee verschillende planeten ten opzichte van elkaar werken

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • Opera tussen barok en (post-)modern
Hoe verhoudt de barokopera zich tot de moderne opera ? Hoe getrouw en hoe vrij staat de interpretatie ten opzichte van de partituur ? Een gesprek over de dialectiek tussen heden en verleden met de

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Rutger Kopland omschreef het creëren, - een werk dat hij uitoefende zowel in het veld van de wetenschap als in dat van de poëzie -als dat "soort genegenheid ten opzichte van de werkelijkheid dat niets

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
het zoeken naar uiterlijke tekens, zowel in het acteren, de zegging, het decor, de muziek, de belichting streeft Van Hove naar een beperkte, nog steeds herkenbare stilering ten opzichte van een

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Daardoor manifesteert Decorte zijn gekozen houding ten opzichte van dit stuk heel precies en kan aan de slag gegaan worden met de essenties van de slordig opgebouwde tekst (veeleer een serie van vier

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Hoeveel vrienden worden later vijanden ?", zegt hij, waarmee duidelijk wordt hoe actueel dit stuk eigenlijk is. Denken we maar aan de veranderde houding ten opzichte van het

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
zich als het ware elliptisch verhoudt ten opzichte van die emoties en passies

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Verder bouwend op het artikel van Paul Corthouts in Etcetera 33 gaan Cecilia De Moor en Paul Corthouts dieper in op de verbeteringen en veranderingen die de tekst ondergaan heeft ten opzichte van de

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
Lesage: "Dat is nog geen voldoende reden om die voorstelling over te waarderen ten opzichte van de andere voorstellingen

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • editoriaal /De wilde loop van de wereld
het afsluitend essay heeft Hana Bobkova het naar aanleiding van de taken van de criticus over een drievoudige verantwoordelijkheid: ten opzichte van de kunst, ten opzichte van het publiek en ten...opzichte van zichzelf

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • De andere gevoeligheid van Immer das Selbe
De groepen blijven tot de finale gescheiden en antagonistisch ten opzichte van elkaar

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
Eerst was er sprake van een individualisering van het gezin ten opzichte van de samenleving en later ook van het individu ten opzichte van het werk en van de gemeenschap...toneelmaker, ten opzichte van de lezer en ten opzichte van zichzelf...De verantwoordelijkheid ten opzichte van de kunstenaar wordt gezien in samenhang met de verantwoordelijkheid ten opzichte van het publiek

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
De referenties aan een verre Napoleontische tijd, aan een communistisch verleden vervluchtigen ten opzichte van de plaatsbepaling van toeschouwers en acteurs in het heden . Hoe staat het met jouw

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • Het wachten van Josse De Pauw
Die openheid staat voor een vrouwelijke affirmatieve houding ten opzichte van het leven


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK