Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


44 document(en) met "overgaan" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 51, Augustus 1995 • Stefaan Quix, Kenneth Herdigein • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
Daarom zal ik dan ook direct tot de kern van de zaak overgaan: een man (André van Duin) en een vrouw (André Hazes), op hun erf gezeten vertellen, vertellen en vertellen nog iets meer

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
Zo moet men paradoxaal genoeg overgaan tot een ontregeling van de blik, tot een vertraging,... om te kunnen zien

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
Willen de culturele organisaties in de toekomst een groter publiek (blijven) bereiken, dan zullen zij zeer snel moeten overgaan tot het oprichten van gespecialiseerde marketingafdelingen

Nr. 60, Juni 1997 • Bruno Latour • Manifest: De modernisering heeft nooit plaatsgevonden
kunnen overgaan op iets anders, dat wil zeggen: we kunnen terug naar al die verschillende entiteiten die altijd op verschillende manieren aan ons voorbij zijn getrokken

Nr. 61, Januari 1997 • Peter Anthonissen • De weg van het gezond verstand
Alleen zonder zich aan deze vragen gelegen te laten liggen, kon de conferentie Van Brecht tot Bernadetje overgaan tot de academische zaligverklaring van het werkstuk van Alain Platel en Arne Sierens...Erwin Jans legde als eerste het verband met Bernadetje door een voorbeeld uit de productie aan te halen waarin hij het lichaam vanuit zijn sociale betekenis (de Brechtiaanse 'Gestus') ziet overgaan

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • De dramaturg als roerganger
Dat is zo voor vele functies binnen het theater: als het goed is zijn het allemaal olievlekken die in elkaar overgaan

Nr. 67, Maart 1999 • Jan Goossens • Nieuw leven voor eeuwenoude vormen
Daarbij werden ze geleid door een ervaren regisseur die telkens weer scènes creëerde en in elkaar liet overgaan als ging het om een vloeiende filmmontage

Nr. 68, Juni 1999 • Clara Van den Broek, Marleen Baeten • Het wilde Westen
Deze commerciële transactie, waarbij theaterhuizen, -organisaties of gezelschappen met de media tot een ruil overgaan, is soms een bron van verdenking en kritische vragen

Nr. 71, Maart 2000 • Jeroen Peeters • De anamnese van het dansbare
De articulatie van verhalen uit het verleden wordt uitgewist in gebaren die overgaan in danspassages

Nr. 71, Maart 2000 • Loek Zonneveld • Wiseguys & Mariken
onverwachte vormen van fysiek geweld geleidelijk aan overgaan in onhandige pogingen tot toenadering en pijnlijke vormen van geestelijke foltering

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
En dat is wellicht het plezantste aan heel dat toneel maken: nadenken hoe verhaal en vertelling naadloos in mekaar kunnen overgaan

Nr. 73, Januari 2000 • Luc Vandeweyer • 'DE GROTE ZUIVERINGSDAG BREKE AAN IN AL...
Ze tonen aan dat het nationalisme zoals dat op Belgische bodem in zijn diverse vormen wordt beleefd, wel degelijk kan overgaan tot het propageren van etnische zuivering wanneer de militaire

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Dansplezier, breakdance, intieme lichamen en nog zowat
De vele unisono's, het soepele overgaan van solo-in groepsbewegingen, het gemakkelijke in- en uitstappen van de dansers,... talloos waren de momenten die toonden dat er afspraken waren gemaakt, cues

Nr. 77, Juni 2001 • Isabelle Ginot • Mark Tompkins
Men moet samen met haar/hem overgaan van het belachelijke naar het pathetische, van drama naar het groteske, van fijnzinnigheid naar grofheid

Nr. 79, December 2001 • Eric Corijn • Sociaal-artistieke projecten zijn artistieke projecten en vice...
algemene geldigheid krijgt en zo geruisloos kan overgaan in traditie

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
Locke stelt in dit traktaat dat noch de kerk, noch de wereldlijke macht tot vervolging mogen overgaan omwille van religieuze verschillen: 'The toleration of those that differ from others in matters

Nr. 80, Februari 2002 • Meereizen met de windstilte: NO WIND. NO...
NO WORD, CHOREOGRAFEN-PORTRETTEN VAN HELMUT PLOEBST Meereizen met de windstilte No wind, no word: elke dag kent een moment waarop de nacht zal overgaan in de

Nr. 87, Juni 2003 • Maaike Bleeker • Ik zie ik zie wat jij (niet)...
Het huwelijk is het moment bij uitstek waar realiteit en enscenering naadloos in elkaar overgaan

Nr. 89, December 2003 • Bernadette Timmermans • Het stokje van bloed en tranen: Spraakvaardigheid:...
Herman Teirlinck wilde toneel en voordrachtkunst van elkaar loskoppelen, Ast Fonteyne vond dat men eerst voordrachtkunst moest studeren voor je naar de toneelklas kon overgaan

Nr. 89, December 2003 • Jeroen Peeters • Containers als choreografisch medium: Notities bij het...
Ook fictionele relaties, wijzigende ficties, of hoe jouw ficties overgaan in die van iemand anders


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK