Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


388 document(en) met "proces" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Dat AKT voor dit stuk gekozen heeft, wordt geargumenteerd in de ondertitel, 'Een familiedrama', Oedipus te Colonus leent zich van de drie tragediën inderdaad het best tot het maken van het proces van...Eén van de op korte termijn te realiseren projecten is het oprichten van een theater, 'buiten elk kader van subsidiëring - zo snel mogelijk te komen tot een eigen, beroepsmatig produktie-proces, dank

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
En Shylock, de zakenman, heeft dat voorzien: op dit proces verschijnt hij - voor het eerst - in de traditionele kleding, met kaftan en keppel

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Op het proces bekent Vitellia dat zij de aanstookster is, wat opnieuw als een slag aankomt bij Titus, die besloten had met Vitellia te huwen

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Met de taal is een gelijkaardig proces aan de gang...Wat ze willen is twee man op kantoor, een schouwburg en/of een bestelwagen en zo weinig mogelijk gehannes rond het artistieke proces

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Bij Pina Bausch kan men een paar stappen van het proces onderscheiden, wanneer men Kon-takthof naast Walzer legt

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Merkt de toeschouwer in de prestatie van de acteur enige scheiding van lichaam en geest, en niet het controleproces van het ene over het andere, dan wordt hij van het organische proces van de...Dat gebeurt noodzakelijk ten koste van enig grondplan, van de tekstwaarde, van het overall-proces

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Wel is duidelijk dat het proces belangrijker wordt geacht dan het resultaat, maar ook dit resultaat is betekenisvol, want multi-interpretabel

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Dat proces wil ze laten begeleiden door regisseurs e.d

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Je kan niet anders dan ze indoctrineren en trainen, een lang proces, dat alleen tot stand kan komen als er die bereidheid is en een organisatievorm waarbinnen dat kan...Er is geen begrip voor het maken van een voorstelling, dat fascinerende proces van actie en tegenreactie, waardoor je soms interessantere lagen aanboort dan in het

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
De verhouding van hef artistieke proces t.o.v

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De verhouding van hef artistieke proces t.o.v

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Het was een proces dat begon op het moment dat het gezelschap geen antwoord vond op de desintegratie van de sociale beweging

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
betekenisloosheid (de nadruk op het proces ten nadele van het afgewerkte produkt draagt daar toe bij). In theorie zijn tegengestelde beweringen best mogelijk

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Proces wordt ernstig

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
betekenisloosheid (de nadruk op het proces ten nadele van het afgewerkte produkt draagt daar toe bij). In theorie zijn tegengestelde beweringen best mogelijk

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Dat proces van uiterlijke beheersing en innerlijke ontreddering wordt zeer goed in de hand gehouden door Guenther (Lucas Vandervorst). In de plooien van zijn lachen voel je zijn wenen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Deze wandaden leidden tenslotte tot een nieuw proces voor de inquisitie...Het derde bedrijf verplaatst ons naar het proces van Gilles...het derde bedrijf gaat het om een proces, en dan moet elk woord kunnen begrepen worden

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
Dit proces van voortdurende betekenisverschuivingen wordt af en toe nog expliciet gestimuleerd door de dansen te laten contrasteren met woordelijke commentaren over racisme, publieks-houdingen...Ik ga in mezelf op zoek naar relevante informatie en breng dan een proces op gang om die gegevens naar buiten te halen en te laten zien

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
De Slangentros (nog niet gecreëerd) vertelt hoe een misdaadverhaal tot stand komt, binnen het kader van een fictief proces dat vanuit de achtergrond door de schrijver (Jeronimus) wordt geleid

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De vorm is zo boeiend (het opzetten en weer afbreken van een speelruimte) dat de inhoud (de woorden die Muller geschreven heeft) deze blijheid aan het proces van theatermaken niet kan vernietigen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK