Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


896 document(en) met "publiek" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Het publiek heeft bijvoorbeeld nauwelijks de tijd om een schitterende slang te observeren die een hele stad op haar tong draagt

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
het kleine theater Paljas waar Gilgamesj loopt, kan ik eigenlijk zelfs niet tegen het publiek

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
publiek

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Het centrale theaterprobleem is het diachronisch opbouwen van communicatie, uiteraard met het publiek...Als Antonio verschijnt, nauwelijks opgemerkt door de personages maar des te meer door het publiek, verdwijnt alle aandacht van de hertog en de vrouwen voor de dichter en begroeten ze hem...zijn venijn en verrassingen dat het een publiek drie uur lang kan boeien

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Hoe uiteenlopend ook in tendens en onthaal bij het publiek, zij wijzen er op dat ook klassieke stukken voor ons niet meer uitsluitend immanente schoonheid uitstralen, maar dat achter hun rug of op hun...Verklaart dit bij het publiek, ondanks aanvankelijke prille lachjes, de weldra invallende stilte, een soort huiverige aandacht die heerst bij de uitvaart van iets wat iets geweest is? Of groeide

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Dat alles wordt met veel zin voor humor op papier gezet, erop rekenend dat het publiek elke afwijking van het gegeven zal merken...Aanvankelijk is de situatie wat onduidelijk : al zien we een appartement, toch krijgen we les, en worden we als publiek aanwezig geacht...Het spel wordt gespeeld, het publiek kijkt toe

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Naar hun eigen zeggen, staken zij van wal "met de idee van een opbouw naar een ander publiek toe", zoekend naar "wat we kunnen doen met ons vak binnen heel de beweging, binnen al die stromingen in de...aan het belang van andere tradities dan de Mediterrane waaruit Fo steeds putte voor zijn Italiaans publiek...Binnen enkele maanden werd zij door een tweede vervangen, dank zij de steun van het publiek

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
plaats van een kritisch agerend publiek, bekom je hooguit een intellectueel geprikkeld, academisch passief publiek...Feit is dat de aandacht van het nieuwe publiek door dit soort experimenten meer op de tekstbehandeling van een stuk gericht is. Een absolute duidelijkheid staat voorop...Verwarring De onduidelijkheid van de tekst blijft natuurlijk het minst verborgen voor het publiek

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Ook het publiek is gebaat bij die groeiende eigenheid van de verschillende gezelschappen...Voor de theatermaker is de Vooruit voornamelijk interessant omdat er een uitgebreid publiek over de vloer komt en de zaak publicitair ook wel goed zit...Vanuit het publiek werd een poging ondernomen om aan theaterbegeleiding te doen via de oprichting van een Theaterclub met een eigen blad, maar het initiatief raakte nooit buiten de stadsgrenzen

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
de waarde, de zin, de artistieke functie van deze elementen kenbaar te maken en zo de beoogde zingeving van het geheel in een bepaalde richting het publiek aan te bieden, of op te dringen, zonder...Het verregaand negeren van dit creatieve aandeel van het publiek in elke opvoering heeft zijn tijd gehad...De verborgen couch van het (al dan niet freudiaanse) analyserend-observerend-evaluerende publiek raakt geleidelijk meer bekend en bewust

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Het is niet de bedoeling dat het publiek die kennis perfect kan rationaliseren, want het theater is niet 1+1 = 2. Maar je moet er wel oog voor hebben, want als je alleen zegt dat je de voorstelling...Ik overschat noch onderschat het publiek...Door zichzelf voordurend zwak en kwetsbaar op te stellen, zoeken de mensen constant een verdediging tegenover het publiek en tegenover zichzelf

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Dan vormt Fabre met de boeken en pagina's op de grond de woorden 'creative art'. Hij ontvangt het applaus van het publiek en antwoordt met geblaat...Hij mag dan nog met essentiële zaken in zijn leven en in dat van het publiek bezig willen zijn, de wonden waaruit kunst ontstaat blijven noodzakelijkerwijze open...Dat is, gelukkig, de taak van toekomstige kunstcritici en het publiek dat aansluiting vindt bij zijn werk

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Toen de deelnemers de trappen afkwamen van het congrespaleis, stond daar een man een beetje clandestien publiek te ronselen om met een busje naar een voorstelling buiten de stad te gaan...Grotowski heeft dat clandestiene ook opgepept, door bijvoorbeeld publiek te weigeren...Een regisseur zou dat recht moeten hebben, het zou hem minder snel fysiek en psychisch aantasten en je bespaart het publiek iets waar je zelf niet in gelooft

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Goodnight Ladies: theater als toverlantaarn, theater als lichtbak gericht op een publiek van gefascineerd toekijkende konijntjes

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
En ofwel stapt het publiek op ofwel gaat het zenuwachtig giechelen telkens het op het verkeerde been wordt gezet...Personal History of the American Theatre toont hij titelfiches aan het publiek

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Eigenlijk komt hiervoor te weinig publiek...Het publiek dat Chouinard hier had heeft me gestoord...Een publiek dat met verkeerde verkeerde bedoelingen komt kijken, kan een ontsluierende voorstelling veranderen in een bevestigende

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Vier jonge vrouwen stellen zich op rechts achteraan, met de rug naar het publiek: hun eerste beweging is vallen; rugwaarts en tegelijk omrollen

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Ik voel dat elke actie zin heeft, niet voor het publiek maar voor de acteurs op de scène...Er wordt stil gesproken, met de rug naar het publiek geacteerd, in het halfduister, slecht gearticuleerd...De bereidheid om niets op voorhand te aanvaarden, en elk vooroordeel te laten vallen, is een appèl aan de intelligentie en de intellectuele weerbaarheid van het publiek

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Men verhult zijn ware wezen om te samen met het publiek onderdanig te blijven tegenover het concept van de monarch...Hier draait Lear zich weg van het publiek om het in een hoekje te gaan doen...De zaal wordt weer een beetje wakker, omdat het publiek onder elkaar mopjes begint te maken

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Kaaitheater voor het ruime publiek steeds beter enkele 'typische' festivaltaken waargenomen...Anderzijds de presentatie van polemische voorstellingen, die het kijkgedrag van het publiek ondermijnen, de verstarring tegengaan en de verwarring bevorderen...De verschillende personages hebben bij hun verschijnen telkens het publiek verrast: hier lopen geen koningen en prinsen rond, alleen figuurtjes uit stripverhalen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK