Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


26 document(en) met "rol van Martha" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Diezelfde onechtheid bepaalt ook het spel van de dichter: Marc Steemans geeft hier een uur lang een demonstratie van wat hij kan en van wat zijn manier van spelen bedreigt: alles is te beredeneerd...Vooral Jean-Yves Bertheloot, in de rol van Casimir, heeft een grote animale aanwezigheid...Zo moest de dansgroep van Elisa Monte (vroeger bij Martha Graham en Philobolus) vroeger dan voorzien de voorstelling afbreken, omdat de vloer te onveilig was, en begon Ko Murobushi (de choreograaf van

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Dit waarschijnlijk zwaarste dieptepunt van het statuut van de dans in het Westen, leeft onderhuids nog door en bepaalt in vele gevallen de angst en de zorgen van die ouders die hun lieve kleine toch...De beroemde Bal-Iets Russes van Serge Diaghilev, die van 1909 tot 1929 bijna ononderbroken in Parijs te zien waren en de Ballets Suédois (1920-1925) van Rolf de Maré, die de Ballets Russes naar de...Het meest betekenisvol waren de pogingen van Dominique en Françoise Dupuy, een gehuwd paar van dansers

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Jowitt is er zich maar al te goed van bewust dat de criticus een bepaalde rol speelt, hem vaak opgedrongen door omstandigheden (lezerspubliek, artistiek aanbod, opdrachtgever, enz...Op het vlak van de techniek is het een hulp van betekenis...Van Isidora Duncan over Martha Graham, waren er steeds periodes waarin artiesten de vigerende danspraktijk in vraag stelden

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De ontmaskering van de waarheidspretenties van de tekst of, ruimer nog, van de cultuur: dat is de bedoeling van de Wooster Group in The road to immortality (part two). Hoewel ook dit als intentie te...de houding, uitzicht en motoriek van de personages: de voetspreidstand van de zoon, de driftige passen van de nicht of haar geschuifel langs muren, de sullige motoriek van de vriend...Zo bijvoorbeeld kan je van de foto's die Max Waldmann in de jaren zestig maakte van produkties als Marat Sade van Peter Brook, Dionysos in '69 van The Performance Group, van Living Theatre, de rituele

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
een rol bij de KNS in Cause Célèbre in een regie van Martin Van Zundert...Voor jou is dat werken met Sam Bogaerts gecontinueerd met de rol van Martha in Albee's Who's afraid of Virginia Woolf...De rol van Martha is in die zin een zeer dankbare rol omdat het zo'n extreem personage is: het is een waaier van facetten, je kan binnen die voorstelling ontzettend veel tonen van je kwaliteiten als

Nr. 17, Maart 1987 • Inhoudstafel
Hoofdredactie Jef De Roeck Redactie Pol Arias, Wim De Mont, Mark Deputter, Geert Opsomer, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay...Actrice Dit seizoen viel zij op door haar vertolking van de rol van Martha in Who's afraid of Virginia Woolf...coton (Théâtre des Amandiers), Koning Oidipoes (Toneelkring Sint-Rembert), Ghetto (KNS); een echo van de herdenking Fernand Crommelynck, een beschouwing over het werk van Maatschappij Discordia, enkele

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Needcompany). Viviane De Muynck kreeg voor haar rol van Martha in Virginia Woolf de Theo d'Or, de Nederlandse prijs voor de beste vrouwelijke hoofdrol uit het voorbije seizoen; de voorstelling zelf verwierf de...De tegenstanders van deze ontwikkeling noemden dit versnippering en spraken van een daling van de kwaliteit, van een afbraak van de vaardigheden...theatermaker wordt op den duur "gemaakt" door de markt; de kritiek speelt een essentiële rol in het construeren van "de roem" en dus van de commerciële waarde; zodra een maker of zijn produkt hun spectaculaire

Nr. 25, Maart 1989 • Janny Donker • Gilgamesj, Enkidu, Chumbaba, diverse dieren, drie managers,...
De grootste zorg van Gilgamesj, koning van Uruk, moet zijn geweest, de leden van deze prille stedelijke samenlevingen zo te organiseren dat ze zich gezamenlijk konden verdedigen tegen een weinig...Voor de teksten tekenen Heiner Müller en Darryl Pinckney, maar de bijdrage van de eerste beperkte zich vrijwel tot twee fragmenten van Edgar Allan Poe die hij in het Duits vertaalde...Hij wijst op een voorbeeld dat bij zijn Medea-ensceneringen van enkele jaren geleden een rol heeft gespeeld: als je filmopnamen van een moeder, die een huilende baby oppakt, zeer vertraagd afdraait

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Een deel ervan zou later participeren in de opbloei van de 'gordel van smaragd'. In deze culturele centra van de Brusselse rand kan de zuivere Vlaming nu in eigen omgeving -- 'waar Vlamingen thuis...De volledige verbouwing van Links: Lamentation (Martha Graham Dance Compagny) - Foto M. Swope...theateropleidingen én de uitbouw van een Brussels cultureel service-bureau een coherent geheel kunnen vormen -- net zoals dat het geval is geweest bij de sterke uitbouw van het netwerk van sociaal-culturele raden en

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De strijd van Cunningham was die voor de dans als een onafhankelijke en volwaardige kunst, bevrijd van het juk van de inhoudelijke referentie, van de muziek, van de scène als voorgeschreven ruimte...Wij leven bij uitstek in een tijd van het commentaar, de bedenking, de opinie, de mening, de duiding (misschien is ook dit een van de betekenissen van George Steiners omschrijving van onze tijd als...Vie De Wachter ontving de Arlecchino-prijs voor zijn rol van Basov in Zomergasten, eveneens een BMC-produktie

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
kunsten cultuurwereld (van Jac Heijer tot Max Frisch en Martha Graham) in de hand gestopt...Het Rad van de Geschiedenis, alias Bernhards Der Theatermacher is inderdaad een In Memoriam, een In Memoriam van de Hogere Waarden, van de Kunstenaar, van het Theater...De signatuur van de maker van de voorstelling verdringt de schriftuur van de tekst; de tekst wordt snel, sentimenteel en opvallend ver-'designed'. Walt Disney is onder andere: negeren van de

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
Het heeft zich in de loop van deze eeuw losgemaakt van de excessen van het Europese theater (het sterrendom, het veilige burgerlijke repertoire) en eigen, nieuwe vormen van een volks theater...Dat geeft aanleiding tot totaal verschillende produkties, die gaan van de spectaculaire voorstellingen van de Compania Nacional van Mexico of die van de Universidad Nacional van Mexico (UNAM), waarin...Zo werd in Chili de groep Ictus, de oudste onafhankelijke theatergroep van het land, in 1956 opgericht door een groep leerlingen en professoren van het Teatro Ensayo van de Katholieke Universiteit van

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
van de oprichting van de EEG en de Europese eenwording maar ook als halte in de Europese tournees van bijvoorbeeld Kirov en Bolshoi, New York City Ballet, American Ballet Theatre, Martha Graham Dance...Schuldige onschuld Het begin van de jaren tachtig, met de terugkeer van de slechts even aan Amerika verloren gewaande dochter De Keersmaeker en de out of the blue opkomst van autodidacten als...vergelijking met de lange, veel omvattende arbeid van het Ballet van de XXste Eeuw en het Ballet van Vlaanderen krijgen de drie prominente pioniers van de jaren tachtig wel erg veel aandacht

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
Programmaboekje KNs/Bourla, 1996-1997) Het op een relevante wijze scenisch verwoorden van een maatschappelijke stellingname, blijft één van de grote probleempunten waar iedere vorm van...meerduidige visie op zogeheten political correctness en de vraag naar wie capabel is om een leidende rol te spelen in de ontwikkeling van de maatschappij, zijn tweezijdige kijk op de rol van de vrouw en niet...En wat met veel minder expliciet sociaal bewuste voorstellingen als De Wijze van zaal 7 bij Laagland, Elias (of het gevecht met de nachtegalen) bij martha

Nr. 60, Juni 1997 • Katie Verstockt • Dans/tijd
1653 danste Lodewijk XIV zijn fameuze rol van de Koning in het cyclische verhaal van het Ballet de la Nuit...Hij wil zo in een circulatie van energieën terechtkomen die een illusie van vrijheid creëren, van ontsnappen aan de wetten van tijd en ruimte...Het dynamische karakter van de beweging correspondeerde met zes 'graden' van spanning en ontspanning, van versnelling en fixatie in de tijd, van concentratie en spreiding in de ruimte

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
Het ligt dan ook helemaal niet George Balanchine en Jerome Robbins tijdens de repetities van Pulcinella (1972) / Martha Swope in de bedoeling van Fabre om...van de choreograaf, en de unisekse benadering van de dansers een grote rol spelen...1959 vertrok de artistiek leidster van het Nederlands Ballet (dat in 1961 omgedoopt werd) naar New York en maakte daar kennis met Balanchine en ook met het gezelschap van Martha Graham

Nr. 67, Maart 1999 • Clara Van den Broek, Marianne Van Kerkhoven • Je eigen ding doen
Wat is de rol van de theateropleidingen...Samen met zijn spitsbroeder Bart Van Nuffelen speelt en regisseert hij bij het MartHa...Liesbet: Op het conservatorium werden er namen aan ons doorgegeven, bijvoorbeeld van iemand van de lokale tv, maar ook van recensenten van verschillende kranten

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
Zoals: narrativiteit of het vertellen van verhalen, elke vorm van symboliek, en natuurlijk ook ieder spoor van figurativiteit of representatie (van mimesis of nabootsing van een niet-schilderkunstige...Daarom zijn voor de modernistische esthetiek de Vorm' en de 'inhoud' van een werk een en hetzelfde, identiek in de striktste zin van het woord (de 'inhoud' wordt op haar formele rol voorbereid door...Tudor en aan het soort van voorstellingen dat we met de naam van Martha Graham verbinden). De andere omvat die balletten die een formele abstractheid van de beweging hebben pogen te vermengen met een

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
een overeenkomst tussen de rol van de Vlaamse Beweging in de eerste decennia van deze eeuw en haar huidige rol...Want wie advocaat van de duivel zou willen spelen - en die rol wil ik hier met plezier op mij nemen - zou haar betoog kunnen opvatten als een reproductie, niet als een problematisering van de Vlaamse...Leest men de andere essays en interviews in het betreffende nummer van Sampel, dan kan men zich niet ontdoen van de indruk dat ze alle in dienst staan van het verbreiden van de opvattingen van Claire

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Vanuit de woede van de mensen vasthouden aan de schoonheid van de tekst, van het moment, van een ontmoeting...heb dingen/ ik spreek ze niet uit / Er rest ons weinig meer dan het eerlijke niet weten / Een innerlijke kracht / Een warmte / Een houden van woorden / Hou van de woorden / Van het spel van de zon achter...Van Muriel nu, is het de blankheid van haar hals, het is de androgyne sculpturale kwaliteit van Misha, de tederheid en het geweld die Tijen oproept, de elegante en breekbare massiviteit van Simon, de


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK