Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


199 document(en) met "Artistiek Directeur" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Sinds 1975 is Jean-Pierre Vincent directeur van dat TNS...De hele werking van het TNS staat wel op losse schroeven sinds bekend is dat Jean-Pierre Vincent vanaf volgend seizoen directeur wordt van de Comédie Française...Nederland heerste toen een klimaat dat artistiek gezien veel mogelijkheden bood

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het ogenschijnlijk gesmeerd lopende gezelschap, waarover directeur Demedts bij het begin van het seizoen nog beweerde: 'Never change a winning team', ziet Leah Thys en Arnold Willems verdwijnen...Huisregisseur en artistiek directeur Jaak van de Velde breekt zich steeds meer de nek op artistiek oninteressante pro-dukties...Arca Een even poenerig artistiek credo huldigt Jo Decaluwe, directeur van Arca/NET, bijgenaamd Theater aan de Lieve

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Op zijn 39 ste geeft hij, na zeven jaar artistiek leider en huisregisseur van het Ro-Theater (Rotterdam) te zijn geweest, ontslag...Als regisseur zou ik alleen produktiegericht moeten zijn maar als artistiek leider heb je andere verplichtingen...Anton Smit, de eerste directeur van de Rotterdamse Toneel-raad, die me toen vreselijk goed geholpen heeft, werkt daar nu

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Zijn laatste artistiek succes was De Hamletmachine maar daar was de tekst onbeduidend (de lezer zal noteren dat ik geen groot Müllerbewonde-raar ben) zodat daar alles kon...Der Menschenfeind is de enige produktie waartegen Wil Beckers, directeur van het Ankerrui-theater, U kon zeggen...Er wordt ook nergens gepoogd om het een breder maatschappelijk, artistiek of filosofisch kader mee te geven

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het zou natuurlijk artistiek ongezond zijn om als teatermaker zonder meer toe te geven aan dit fenomeen, maar het is evengoed onjuist om het te miskennen of om het als onbelangrijk af te wijzen...Domien De Gruyter, directeur KNS, in interview met Alex Ros-seels, "Ik wil dat de dialoog mogelijk blijft" in Spectator, 16.7.83) "Al heel lang wilde ik stage lopen bij het Bread & Puppet...artistiek onbegrijpelijk

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Waar wacht zo een directeur dan op om een echte artistieke politiek te voeren...Daarbij komt dat er nu van een artistiek beleid geen sprake is. De regisseurs en de directeur vormen niet eens een gespreksgroep...Een directeur moet autoriteit hebben en toch openstaan

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Maar het gaat daar niet goed, directeur-regisseur Niels Peter Rudolph haalt eerder lege dan volle zalen...Hij opereert voorlopig in een artistiek semi-va-cuüm waaraan zijn ideeën nog net ontsnappen...Jef Demedts, Directeur NTG

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
de Werkgemeenschap van de Beursschouwburg) ontevreden was met het theaterbestel of vond dat hij er artistiek niet aan zijn trekken kwam, stapte eruit en begon in de marge dat soort theater te maken...De keuze voor een rijke tekst en de soberheid waarmee hij gebracht wordt zijn berekend, maar maken tevens deze produktie artistiek gezien tot de interessantste van de drie...Maar niet daar ligt de belangrijkste reden waarom deze voorstelling de meest gerecupereerde en artistiek de makkelijkst te consumeren is van de drie

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Bert Van Kerkhoven op een persconferentie in 1963, ter inleiding van zijn eerste jaar als directeur van de KNS ; geciteerd door Marcel Jacobs, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Theaterdirecties...De nieuwlichters van toen lijken artistiek doodgelopen dan wel conventioneler geworden te zijn

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Als enige van de drie 'groten', tracht het NTG dapper een artistiek peil te handhaven...Wij beschikken werkelijk niet over voldoende fondsen om ons op artistiek vlak volledig te kunnen waarmaken...Ik heb aan de directies van KNS en KVS gezegd: we moeten dringend de zaken rechttrekken, op artistiek vlak reageren

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
aan den Drink (Borgerhout). Recentste plateau: de arbeidsrechtbank, waar directeur Geert Lunskens zich zal verdedigen tegen de door de raad van beheer geuite beschuldiging van wanbeleid...twee steden en het rijk) was niemand ooit gelukkig; ook artistiek niet...De toekomst is onduidelijk: de huidige structuur werd 'ontbonden' verklaard en een werkgroep buigt zich over Poma's plan van een 'Vlaamse Operastichting'; ondertussen heeft directeur Van Impe toch het

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Er wordt, bij de repertoirekeuze (door directeur Groener zelf), blijkbaar alleen naar de didactische duidelijkheid van het thema gekeken, niet naar esthetische mogelijkheden en, maar dit is een...Hoe het precies komt dat de KNS de laatste paar jaar in zulk een artistiek dal is terechtgekomen, is moeilijk uit te maken...directeur Do-mien De Gruyter tegenover het stadsbestuur (de Zesde Directie), de liaisons met tweederangsauteurs als Pavel Kohout en Jan Christiaens, enz... Feit is dat het gezelschap dat het hardst moord en

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
De benoeming van Valéry Panov tot artistiek directeur van het KBvV verliep niet zonder strubbelingen...Valéry Panov Sinds 1 augustus heeft het Koninklijk Ballet van Vlaanderen officieel een nieuw artistiek directeur, Valery Panov...Men beweert dat, reeds voor de kandidaturen onderzocht werden, het een uitgemaakte zaak was dat Panov zou benoemd worden tot nieuw artistiek directeur van het KBvV in opvolging van Jeanne Brabants

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Maar er wordt weinig rekening gehouden met wat de plannen zijn op artistiek gebied, waar je naar toe wil...Johan Cloetens, directeur (Brugge) Bert Verminnen Met veel ontroering las ik de bijdrage van Marianne Van Kerkhoven aangaande leven en dood van mijn broer Bert Verminnen

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Ook Superman leek mij weliswaar professioneel, maar toch fantazieloos maakwerk, uitdrukking van die bijna chronische malaise die er op artistiek vlak binnen jeugd- en kindertheater heerst...Grips beschikt over een reeks regelmatig voor hén werkende auteurs (zoals Grips-directeur Volker Lud-wig, Reiner Hachfeld, Stefan Reisner, Reiner Lücker, Detlef Michel e.a

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Zijn directeur is A. Everding die met Stein "de grootste hoop voor het Duitse theater" (1) in huis gehaald heeft...het stevige kader voor een gigantisch en nauwgezet artistiek onderzoek, De Schaubühne werkt niet routineus een repertoire af; elk van de vier produkties die jaarlijks worden opgevoerd, probeert de bakens...klassieken, De laatste tijd balanceert hij vervaarlijk op de rand van het puur conventionele, Het ontslag van Stein als directeur van de Schaubühne, komt dan ook niet helemaal onverwacht, Veertien jaar aan de top

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Directeur is Götz Friedrich, ooit begonnen als regieassistent van Walter Felsenstein, de betreurde leider van de Komische Oper in Oost-Berlijn en grondlegger van het begrip Musiktheater...De Westberlijnse Volksbühne heeft als directeur Kurt Hübner en dat is wel een man met enig gezag...Op dit ogenblik heerst er wat spanning rond enkele gezelschappen, zoals het vertrek van Peter Stein als artistiek leider bij de Schaubühne en de komst van een nieuwe directeur bij de Staatliche

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • De visie van een architect op theater
beetje proberen met de 'revue', omdat onze opdracht van de stad uit (dus boven het hoofd van directeur De Gruy-ter...Dat is toch een allesbehalve artistiek uitgangspunt

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Inderdaad, het Antwerps stadsbestuur koos bijvoorbeeld partij voorde Franse Opera toen Victor Driessens, stichter-directeur van het eerste officieel erkende nederlandstalig toneelgezelschap in België...soms hoogstaand, vaker gebracht door tweederangsverenigingen (artistiek dan) als 'Hoop en Liefde', 'Club Telegraphic', 'Club Fraternel' en andere 'Ant-werpen's Postfanfares'. Vanaf het...Lode Monteyne, theatercriticus en tijdens het seizoen 1943-1944 zelfs eventjes KNS-directeur, schreef daarover dat het KNS-gezelschap voorlopig zijn intrede nam in het vroegere 'théâtre Royal', om toe

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
plaats van te veel kleine groepen slecht te helpen, opteert men nu voor voldoende steun aan een reeks gezelschappen, die volgens een artistiek criterium werden geselecteerd...Wat dus in rekening wordt gebracht is de artistieke kwaliteit van de directeur, de originaliteit, het professionalisme, de verzorgdheid van de voorstellingen en ook de capaciteit om de boel te laten


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK