Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


115 document(en) met "BIJ KLAPSTUK" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
de stoelen gaat klaarzetten en nakijkt welk paar schoenen bij welke stoel hoort, het rustig aantrekken van de schoenen en het knopen van de veters, het wachten op mekaar) maakt intrinsiek deel uit van...En de druk van het narratieve, die neiging om overal een verhaal in te vinden, speelt ons bij het bekijken van kunst maar al te vaak parten...Kopenhagen, Rouen, Zürich, Avignon en Florence, komt de produktie opnieuw naar België: in oktober zal ze te zien zijn in het eerste dansfestival van 't Klapstuk te Leuven

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Er wordt dan afgetast wat blinde normaliteit en helderziende waanzin is (een gedachte die we nu bij psychologen als Laing terugvinden). Alleen als alle elementen heel voorzichtig tegenover elkaar...Ondanks deze milde provocatie zit de zaal er versteend bij...Als laatste klapstuk laat Decorte een Engelse vlag naar beneden komen (Wat??? Ja, een Engelse vlag

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Bij elk personage, bij elke situatie voel ik me aangetrokken en afgestoten, niets ligt mij goed en altijd is er iets vertrouwd...Dit zie je zowel bij Tim Miller als bij de Wooster Group...Tweemaal zit ik een uur lang met uitgestrekte arm, smekend om enig contact met wat er op de scène aan het gebeuren is. Waar Steve Paxton mee bezig is, bij God, ik kan er maar niet achterkomen

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Zoals Cage dagelijkse geluiden in zijn muziek introduceerde, zo vormt bij Cunningham de dagelijkse beweging het uitgangspunt van zijn choreografisch werk...donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober in Klapstuk 83, het dansfestival van 't Stuc en het festival van Vlaanderen, dat van 6 tot 22 oktober plaats heeft in Leuven...Cunningham maakt het de toeschouwer niet gemakkelijk (een criticus zei ooit: "Ik veronderstel dat zelfs bij de laatste voorstelling die Cunningham ooit geeft, er wel iemand boos of verontwaardigd de

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • KLAPSTUK 83
Paul De Valck (werkt bij het Intercommunaal Vervoer Brussel) "Mijn vriendin was speciaal voor deze voorstelling uit Gent gekomen...Fabre heeft zijn acteurs wel stevig in de hand, maar het zijn hoegenaamd geen mensen die leven bij de gratie van het publiek...Het criterium voor mij is artistieke eerlijkheid eerder dan artistieke vrijheid: bij deze voorstelling voelde ik me niet bekocht; bij de show van Herman Van Veen, die ik deze week zag, wél

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Enerzijds voelde ik me er als toeschouwer niet bij betrokken, raakte de voorstelling me emotioneel niet en klasseerde ik ze dus als géén voorstelling

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
movement vocabulary was lyrical, it was like the music, it was inspired bij classicism, the whole dance was about being confronted with tradition...Klapstuk '83 gaf - als eerste Vlaamse dansfestival, met dus onvermijdelijk een didactische functie --in een tijdsspanne van drie weken een panoramisch beeld van de recente danstradities...Desondanks blijven een aantal beelden lang bij door hun archetypische kracht

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
De nadruk ligt bij hem op het gevoel dat door het gebaar moet opgeroepen worden...Een tweede reden voor de teloorgang moet zeker ook gezocht worden in het feit dat het vooral leken waren die zich aansloten bij deze Duitse expressionistische dans...Met de laatste solo sloot Linke terug aan bij haar Frauenballett: het bewegen met een doek was het uitgangspunt

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Abonnementen kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 500 fr...Pag 8 Klapstuk Met zo'n 12.000 toeschouwers bewees Klapstuk 83 te voldoen aan een dringende vraag naar moderne dans...58 In de Kroniek, berichten over 'Bekende gezichten, gemengde gevoelens' bij BKT, 'De ingebeelde zieke' van NTG, 'Léonce en Lena' door Area, 'Freule Julie' van Mark Van Kerkhove , 'De Speler

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
Met wat je op het Klapstuk gezien hebt, kan ik mijn publiek niet houden...Bij de amateurs met wie Matterne werkt kan er hier en daar natuurlijk ook wel eens een valse toon zitten, maar de algemene impressie is er toch een van spontaneïteit: zo praten en handelen mensen...Bij beroepsakteurs zijn toon en gedragingen vaak niets dan een professionele imitatie van natuurlijkheid, in plaats van het ding zelf

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
Tijdens de eerste dagen kostte de training ons veel moeite en zweet --onder het Stuc-publiek, dat nog met de ongewone Klapstuk-voorstelling van Het is theater... in de maag zat, deed zelfs het gerucht...Kennelijk heeft hij daarvoor inspiratie gezocht bij de schijnwereld van de geprojecteerde klassieken uit de schilderkunst en de 19e-eeuwse, aan psychose-grenzende hyperpathe-tiek van de spektakels

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck
Het is op weg steeds meer activiteiten die los van het festival toch al gedijen, in te palmen: het Internationaal Filmgebeuren in Gent, het Klapstuk in Leuven, de opening van het seizoen in de...Nationale Opera, in de Opera voor Vlaanderen, bij het NTG, bij Arca... (tegen wanneer KNS en KVS...De internationale muziekdagen in Brugge houden het bij de oude muziek, Bayreuth bij Wagner, Oberhausen bij de experimentele film

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Bij Chopinot (Via) was dat heel eenvoudig het bewust en herhaald aannemen van een 'vijfde positie', zonder dat daar in enig opzicht nood aan was; bij Marin {Hymen) een allusie op het sterven van de...De prijs van het publiek gaat alvast naar de Compagnie Maguy Marin, het vroegere Ballet-théâtre de l'Arche, dat reeds te zien was op het Klapstuk 83 met de produktie May B. De choreografe Maguy Marin...Ben ik klassiek of modern, vraagt hij zich af... dat doet er weinig toe, ik zoek alleen een nieuwe taal voor het lichaam, die al dan niet aansluit bij wat traditioneel als 'dans' beschouwd wordt

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
België-Spanje: 1-0. Eenzelfde 'nationale reflex' bekruipt mij bij het bekijken van The Carrier Frequency van Impact Theatre...Een eindeloos onzinnig ritueel dat, alsmaar frenetieker, verbeten wordt uitgevoerd door zombie-achtige acteurs die bij wijze van afwisseling ook af en toe in het water plonzen of tussen de stellingen...Vlaanderen heeft er een exportprodukt bij: de 'Vlaamse wilden' of 'het theater van de fysieke roes' {Toneel-Theatraal). Enkel op dansgebied werd er internationaal serieus weerwerk geboden: Gallotta

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Naast Lucinda Childs - waarover verder meer - zijn er nog zeven produk-ties, waarbij de klemtoon meer nog dan bij vorig Klapstuk op experimenteel werk lijkt te liggen...Het overige werk wordt voer voor al dan niet spitante nabeschouwingen en kritiek bij publiek en pers...Hopelijk wordt ook dit boek over het ontstaan en de 2,5 jaar voorbereiding van Available Light op het Klapstuk aan het publiek aangeboden

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
waarbij hij de rol volledig 'belichaamt', op een manier die niet alleen bij de opera maar ook bij het gesproken toneel uitzonderlijk is. Duesing staat op de scène met een totaal gespeelde vrijheid, want hoe...Weet men bij ons eigenlijk wel wie goed zijn...Welnu: over gans die periode, zoals trouwens over heel mijn ambtenaarsloopbaan - 16 jaar bij het bestuur der belastingen en 31 jaar bij de inspectie van financiën - ben ik NOOIT lid geweest van

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Wilson en Fabre op de praatstoel
De bijzondere intuïtie voor klank en beeld bij doven en blinden kan in deze context boeiende perspectieven openen...Voor Jan Fabre klopt dat: hij vertrekt bij een idee en werkt die samen met de acteurs uit in het repetitieproces...Het doorbreken van verwachtingspatronen bij een theater-consumerend publiek via de beruchte Klapstuk-versie van Het is Theater zoals te verwachten en te voorzien was (cf

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
KLAPSTUK 85 Mozaïek van bewegingen Group/O: The Orange Man Het Klapstuk: twee weken dans, her en der verspreid in het Leuvense, de dansers in beweging, vrij op een...Want dat is alleszins een opvallend gegeven: Klapstuk '85 was niet zozeer programmatisch in zijn aanbod, dan wel symptomatisch...Medeleven en wreedheid staan vlak bij mekaar, zoals dat alleen bij kinderen kan, maar ook met dezelfde kinderlijke onbekommerdheid en relativering

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
De toeschouwer kan bij de danscriticus terecht als hij behoefte heeft aan bewijsvoering, aan confrontatie van ideeën, aan bevestiging van wat hij voelt, enz...Gevraagd naar de functie van de criticus, antwoordde hij: 'Hij draagt bij tot het gegons (The hum) rond het kunstwerk'. 'The hum' als een soort vibratie, als de resonantie van het werk...Een impressie van Klapstuk... ? "Eigenlijk zijn er heel weinig festivals exclusief gewijd aan experimentele dans

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
zal opgemaakt worden van wat bij bestaande instellingen, bij de overheid, in de pers al werd "bijeengepresteerd" op het gebied van kinder- en jeugdtheater...Over het algemeen ontbreekt ook enige kritische begeleiding bij de grafieken, de repertoirelij sten en het fotomateriaal...Hij vertelde dat hij, door Etcetera omschreven als een "marginaal figuur", zich geplaatst zag in de marge van het grote (theater)boek, gevaarlijk dicht bij de rand


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK