Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "Beleidsnota" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Die ene Brusselaar In de beleidsnota van het BKT staat het volkse ingeschreven

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
De andere instelling blijkt bijna uitsluitend als receptief theater te functioneren, zonder "betekenisvolle beleidsnota...De RAT bekeek de subsidie-aanvragen vanuit drie invalshoeken: 1) de door de gezelschappen zelf ingediende dossiers met beleidsnota's, statistische gegevens en inhoudelijke en organizatorische

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
KVS - Brussel Uit de beleidsnota blijkt dat men --ondanks het grote subsidiepakket-- niet geneigd is om risico's te nemen met de programmatic Waardering was er voor de prestaties van het...Bezwaar is er tegen het ontbreken van de begroting, beleidsnota cn rolbezetting

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Op drie weken tijd kan men onmogelijk een beleidsnota voor een groot repertoiregezelschap grondig uitwerken

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Uit de uiterst vage en - na al die gespannen verwachtingen - ook vrij teleurstellende beleidsnota van Patrick Dewael (februari-maart 1986) lezen we twee complementaire assen af, die als...Over het belang van de toeschouwersinteresse citeert Minister Dewael in zijn beleidsnota vader Mo-zart die er zijn zoon toe aanmaant het grote publiek niet te verwaarlozen

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
De erkenning -- op basis van een beleidsnota : dat is nieuw, maar wat betekent het in werkelijkheid ? -- is het eerste element van de procedure, de subsidiëring met de daaraan gekoppelde voorwaarden...Een gezelschap wordt in principe voor 4 jaar erkend -- tenzij het zelf kiest voor een wettelijk statuut -- op voorwaarde dat het op basis van een beleidsnota een directeur benoemt en een bepaald

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Beleidsnota '85-'86). Op de persconferentie voor het seizoen '86-'87 breekt Leysen een lans voor grootschalige (= prestigieuze ?) produkties : "(...) hiermee willen we ingaan tegen een tendens

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Het gaat om de statuten, het activiteitenverslag van het voorbije seizoen ofvan de voorbije drie seizoenen, een beleidsnota en een overzicht van de financiële situatie

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
beleidsnota (20). Werkingssubsidies en startenveloppes vormen dus een soort stimuleringsfonds

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
Minister Weckx zit momenteel waarschijnlijk nog in zijn studiefase, maar kan allicht enkele mensen van zijn kabinet en zijn administratie bijeenbrengen om hierover een beleidsnota uit te werken

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Vanaf de eerste beleidsnota's, ook die van de Vlaamse regering, was nochtans altijd gesteld dat het muziektheater positief zou worden gediscrimineerd

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
de beleidsnota en in menig opzicht ook in de adviezen maskeert dit begrip dat een verouderde werkelijkheid als blauwdruk moet dienen voor de actuele theaterrealiteit

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
zijn beleidsnota Werken aan Netwerken stelde Luc Martens indertijd dat de kunst 'als één van de zachte sectoren kordaat verdedigd moet worden'. Een nobele gedachte waar op het eerste gezicht niets op

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
zijn beleidsnota Cultuur doet minister Anciaux uitspraak omtrent het belang van rechtstreekse subsidiëring van 'individuele kunstenaars'. Maar toch valt een reeds lang in de realiteit aanwezige

Nr. 73, Januari 2000 • Klaas Tindemans • Theater maken, theater leren
Een opvatting die de beleidsnota's blijft teisteren

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
De algemene beleidsnota van minister Anciaux probeert dat wel via de notie van culturele competentie...Ook in de Beleidsnota Cultuur 2000-2004 spoort met de feitelijke spanning tussen het sociaal-cultureel werk en de kunstensector een dubbele legitimatie

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
Beleidsnota Cultuur 2000-2004, p. 9). Een andere ambitie van minister Anciaux en zijn kabinet bestond in 'een geïntegreerde aanpak': 'We streven naar een permanente ontwikkeling in het gehele

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
Kunst en cultuur in het huidige onderwijsbeleid Wie de inhoudstafel van de Beleidsnota Onderwijs en Vorming 2000-2004 van minister Marleen Vanderpoorten overloopt, moet al goed zoeken...Beleidsnota Onderwijs en Vorming 2000-2004 (Marleen Vanderpoorten), p. 44

Nr. 96, April 2005 • Elke Van Campenhout • Liefde zonder mededogen: Een publieke tête-à-tête tussen...
minister Bert Anciaux in Brussel in de grote zaal van het Kaaitheater zijn beleidsnota toe

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
Anders dan de uitvoerige en soms prettig bevlogen beleidsnota waarmee Anciaux begin 2000 een eerste keer als cultuurminister aantrad, is de huidige een eerder voorspelbaar administratief werkstuk


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK