Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


80 document(en) met "Bruno Kan" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
de subsidieverdeling werd spijtig genoeg niet opgenomen). Wat kan men daaruit afleiden ? Dat er veel...Maar grasduinend in latere jaargangen kan men zich niet van de indruk ontdoen dat deze formule uitgewoond is en de redactie en omliggenden tot een vriendenkring met vriendenactiviteiten gereduceerd...Ik kan niet zoveel doen met een artikel (Jo Van Damme) waarin nog maar eens het belang van Fo en Mistero Buffo bevestigd wordt en waarin Arturo Corso met de motivatie van zijn remake van Buffo ons

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
galerij Der Sturm kan men kennis maken met de schilders van de in 1905 in Dresden gestichte groep Die Brücke (Lyonel Feinin-ger, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff...Inhoudelijk kan men grof twee richtingen onderscheiden, een eerder realistische die veel aandacht besteedt aan de leefomstandigheden van de mens in de moderne massa-maatschappij, in de grootstad...Dat kan ook indirect gebeuren, door het cru uitbeelden van de nood van de uitgebuite oorlogsslachtoffers, prostituees en arbeiders

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Bruno Ganz kapte af op de te mooi sluitende concepten, "waarin geen plaats meer was voor nieuwsgierigheid" (3) en verliet het gezelschap...Hamlet (met in de hoofdrol Bruno Ganz) is de enige tekst die Grüber uitzit...haarscherpe fonkelen van een langs alle kanten edel geslepen steen (Stein in het Duits -- LVdD), die men kan bewonderen, maar niet liefhebben

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Don Giovanni toont weer eens wat hij kan door het zingen van een erg meeslepend lied...Deze persoonlijke toets leidt de aandacht niet af van het essentiële, namelijk de tekst van Don Giovanni zichtbaar maken, maar ik kan me van de indruk niet ontdoen dat hier toch een soort...steracteur die begrepen heeft dat er voor hem geen Holly-woodcarrière bij de film is weggelegd en dat hij interessanter werk op de Berlijnse planken kan verrichten

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
de knorrige scènes tussen Jef Burm en Ann Petersen). Het decor van Andrzey Wisniewski is zo ongelooflijk ouderwets, dat men alleen kan denken dat Bober zich over een werkloze Pool heeft ontfermd...Goed: zo zou men met acteurs kunnen omgaan (en het gebruik van de met micro versterkte stem zorgt voor een wat lange demonstratie van hoe men teksten kan zeggen), zo zou men een scène kunnen gebruiken...HET SLUWE VOSJE Muziek: Leos Janacek; dirigent: Friedemann Layer; regie: Gilbert Deflo; decors en kostuums: Carlo Tommasi; belichting: Bruno Boy er; zangers: Dalibor Marsilio, Guy De Mey, Jules Bastin

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
Het is een acceptabele dramaturgische lezing, maar ik kan er geen twee keer om lachen...Ik kan me niet meer voorstellen hoe de hal er zeventien maanden geleden uitzag, want in haar nieuwe gestalte straalt de ruimte een grote vanzelfsprekendheid uit...Johan Thielemans Der Rosenkavalier (Richard Strauss, Hugo von Hofmannsthal), dirigent: John Pritchard; regie: Gilbert Deflo; decors en kostuums: Carlo Tommasi; belichting: Bruno Boyer; met

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
deze vertrekken, die herinneren aan de rommelmarkten van de Ghelderode of Bruno Schulz, is elke dag een gevaarlijke onderneming, elke repetitie een roekeloze duik, en wie in deze atmosfeer terechtkomt...Kantors opslagplaats is er slechts een hoop vuile was, die geen stomerij nog kan schoonmaken, die zich "ergens tussen vuilnisbak en eeuwigheid" bevindt, en in de blik van de Cricot 2-acteurs glanst...Noch als academicus, noch als jonge fin-du-siècle-artiest kan ik geloof belijden in de médiocrité van de cultuurkazernes en hun onverschilligheid voor de revolutionaire herdefiniëring van het avant

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Tweede scène: Bruno op bezoek I Bruno Moet dit spel dan altijd blijven daargaan, Marianne...Bruno Ik wilde toch alleen maar wat beter naar je jas kijken...Bruno Ik kan vanavond echt niet spelen

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk van twee dagen
Bruno Kan hij daar zijne kost mee verdienen...Bruno En ik ben vanavond de bekende Bruno...Bruno Ik kan vanavond echt niet spelen

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Ook dat heeft met economie te maken: zo kan Handke zijn personages rustig zes winkels, een vliegveld, een café, een cinema en de natuur insturen, Joosten kan dat evident niet: hij laat ze binnen...Al is Marianne de spil van het gebeuren, de omvang en de slaande kwaliteit van Bruno's rol-tekst doen het stuk in zijn richting kantelen...attributie gaat gepaard met een verbreding van zijn actieterrein: was Bruno al in het eerste tekstontwerp opvallend actief, nu krijgt hij nog nieuwe interactiemogelijkheden (met Jürgen, met de chauffeur Wol-fie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Je kan zeggen dat het Ver-fremdungseffekt van deze "kernfusie" het resultaat was...het repetitielokaal kan men hierbij de truuk gebruiken van het vier of vijf keer herhalen van dezelfde korte zin...Het is voor een regisseur geen geringe prestatie als hij alles zo mooi kan orkestreren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Met dit beeld van een John die eindelijk rust vindt en tot zichzelf kan komen, terwijl Alan vanaf het raam "Charlotte" roept, Sinatra "There will be many other nights like this" zingt en het almaar...Charlotte (Bruno) zal terugkomen lijkt onwaarschijnlijk...Ook E. Van Heer (Knack) merkte legen stoelen op, maar vindt dat "De Decker bewezen heeft dat ook in de KVS verstandig en degelijk teater kan worden gemaakt" en dat dit voortaan zo maar moet blijven

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Je kan niet zeggen dat Jean Vilars idealen naïef waren, of dat zijn pogingen om ze in praktijk te brengen mislukt zijn...Toen in 1970 Peter Stein en zijn equipe -- sceno-graaf Karl-Ernst Herrmann, dramaturg Dieter Sturm, acteurs als Bruno Ganz, Jutta Lampe en Edith Clever -- introkken in de Schaubühne, bestond van...De Schaubühne is momenteel -- Jür-gen Gosch treedt volgend seizoen toe tot het directorium, wat alleszins vormelijk een ommekeer kan betekenen -- een uitzonderlijk luxueus atelier, een 'huis met vele

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Wie zoet is, meeheult en schouderklopjes uitdeelt, heet een scherpzinnig criticus te zijn, wie tegenspreekt is een stuk onbenul/Als een criticus niet kan lezen, kan hij beter zijn pen breken...De associatie met de apenkooi wordt nog versterkt door het spel van Jacqueline Kaptein die zich, zolang ze nog niet kan praten, zeer 'aaps' uitdrukt...Zolang B niet kan praten, kan zij er 'muziek' op spelen

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
Het kan vruchtbaar zijn voorstellingen vanuit een andere invalshoek te bekijken...Voor Het Heengaan kan het kader van een dansfestival extra materiaal aandragen, zowel ten aanzien van de voorstelling zelf als ten aanzien van dansen, denken over, kijken naar dans...Het is anderzijds ook een gevaarlijke keuze want het kan groeiende ergernis opleveren bij het zien en weerzien van steeds dezelfde mechanismen

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
kamercommissie en zich voor de correctionele rechtbank zal moeten verdedigen voor een financieel beleid dat op verre na niet met de financiële stijl van Gerard Mortier kan worden vergeleken...Aan zijn kennis van het repertoire, de wereld van zangers en operahuizen kan niemand twijfelen...Tommasi; belichting : Bruno Boyer; koorleider: Peter Burian; zang : José Van Dam, Malcolm King, Marcel Vanaud, Barbara Madra, Bernardo Lom-bardo e.a

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
nie Vijt NWT 5/90 oktober-november: REISVERHALENNUMMER met bijdragen van Eduardo Galeano • Bruno Bettelheim • Amy Wilantz • Joachim Fest • Ta-tyana Tolstoya • H.R...scènes uit "Trilogie van het weerzien" (Botho Strauss). Praktisch: -- inschrijvingsvoorwaarde: houder zijn van een licentiaatsdiploma of van een ander diploma dat als gelijkwaardig kan worden...het programma kan gespreid worden over max

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Niet Mi-chaux : synthese kan voor hem - paradoxaal genoeg - slechts via balans verstoring; evenwicht kan slechts in een zeldzaam moment worden bereikt via die ongrijpbare stroom van ontelbare emoties...Bruno Mistiaen - bekend als videomaker - en Dirk Van Dijck - acteur - delen een gemeenschappelijke affiniteit met de verhalen van Michaux : reisverhalen - echte en imaginaire - en teksten geschreven...Die kan je alleen maar vasthouden als je een artistiek boegbeeld kan aantrekken waarmee acteurs willen werken ..." Eric Antonis in het Nederlands Theaterjaarboek 89-90 over de voorzieningen

Nr. 35, September 1991 • Inhoudstafel
Gunther Sergooris, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay, Benoït Vreux Coördinatie Cecilia De Moor Aan dit nummer werkten mee Bruno Koninckx, Sam Bogaerts, Ann Olaerts, Daan Bauwens...Bruno Verbergt schetst hoe Lissabon er de afgelopen jaren in geslaagd is zich een plaats te veroveren in het moderne Europese danslandschap...Het theater dat zich blijvend wil verzekeren van een trouw publiek, kan niet anders dan zich commercialiseren

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Bruno Verbergt, organisator van Klapstuk 1991, schetst hoe Lissabon er de afgelopen jaren in geslaagd is uit te groeien tot een niet onbelangrijk centrum voor hedendaagse dans...De jonge scène kan nauwelijks nog rekenen op steun of ondersteuning van Acarte...kunstenaars nog relatief goedkoop zouden kunnen werken); eigenlijk is er ook geen publiek dat deze jonge eigen dans naar waarde kan schatten


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK