Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


85 document(en) met "Bruno Om" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultaten



Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Wat blijft er van het spektakel over: het duel, waarbij Bruno Ganz een degen drie meter hoog de lucht in keilt, om die dan sierlijk op te vangen, waarna hij Laertes precies in de pols wondt...Om de enorme en kostbare toer-nees met de grote produkties te compenseren, ging het Atelier Théâtral op reis met Fin de partie van Beckett en L'échange van Claudel, beide in regie van Delcampe zelf...Met zinnen als "Arca komt af en toe aardig om de hoek kijken", kan men echt niks doen

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
1903 sticht de pianist, componist, dichter en criticus Herwarth Walden, de echtgenoot van de schilderes en dichteres Else Lasker-Schüler, er een Verein für Kunst om daar de jongste stromingen op het...Daarom pleiten zij niet alleen voor een esthetiek van het lelijke om al het leed aan te klagen dat de veelvuldig uitgebuite mens aangedaan werd en wordt, maar vooral voor een actieve deelname aan de...acties op straat en op de barricades om een rechtvaardiger bewind -- in casu de Räterepublik van Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg en hun aanhangers --aan de macht te helpen

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Ondertussen had deze compromisloze theaterman een hele ploeg om zich heen verzameld: in München de scenograaf Karl-Ernst Herrmann, in Bremen de acteurs Edith Clever, Bruno Ganz, Jutta Lampe...Hamlet (met in de hoofdrol Bruno Ganz) is de enige tekst die Grüber uitzit...Het gezelschap komt niet vaak naar België, men grijpe dus deze kans om theater te zien op een niveau dat hier in Vlaanderen ongekend is. En hopelijk laat het bezoek sporen na

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Het wordt onmiddellijk afgebroken om plaats te maken voor een nieuw prestigieus schouwburggebouw naar de plannen van stadsbouwmeester Pierre Bruno Bourlaschouwburg...Er bestond in 1941 nochtans een plan om die oude schouwburg in renaissancestijl totaal te verbouwen...De bevoegde dienst van de Stad Antwerpen (nog steeds eigenaar van het gebouw) gaf als officieel standpunt dat minister voor Nederlandse Cultuur Poma initiatieven genomen heeft om het gebouw over te nemen

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Don Giovanni heeft voor dit ogenblik geleefd en heeft iedereen uitgedaagd om tot deze finale confrontatie te kunnen komen...Het is tijd om terug bij te tanken...Stein en Herrmann gaan zich minder direct met de Schaubühne inlaten en laten het werk over aan Luc Bondy die zal bijgestaan worden door een raad, waarin onder meer Bruno Ganz zal zetelen, de

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Coppens heeft gepoogd om een stuk te schrijven, waarbij de observatie van kleine mensen centraal staat...Als je goed bent moet je ervan uitgaan dat je activiteiten erop gericht zijn om een aanbod te creëren en vervolgens moet je dan verrekt goed proberen daar een vraag bij te vinden...Maar: om de conflictueuze familierelaties binnen het uitzichtloze isolement van de familie Pattini, om de zuivere kinderlijke liefde tussen Andrea en haar broer Thomas, om de machteloosheid van het

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
Om zo een koepel tot zijn recht te laten komen, moet men de techniek van het trompe-l'ceil volledig onder de knie hebben...Het is een acceptabele dramaturgische lezing, maar ik kan er geen twee keer om lachen...Johan Thielemans Der Rosenkavalier (Richard Strauss, Hugo von Hofmannsthal), dirigent: John Pritchard; regie: Gilbert Deflo; decors en kostuums: Carlo Tommasi; belichting: Bruno Boyer; met

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
deze vertrekken, die herinneren aan de rommelmarkten van de Ghelderode of Bruno Schulz, is elke dag een gevaarlijke onderneming, elke repetitie een roekeloze duik, en wie in deze atmosfeer terechtkomt...Avant-garde Het gaat Kantor niet in de eerste plaats om esthetische waarden (alhoewel zijn essays filosofisch-esthe-tische discussies op gang brengen) of om de grammatica van een beeldentaal...een schamper of wanhopig of symbolisch schreeuwen in de woestijn, en, om Kantors eigen beeld te gebruiken, deze schreeuw stolt tot piramide, in de schaduw waarvan het publiek, de ander, leeft

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Slaat slechts na een tijd het boek dicht en loopt naar de kapstok om in alle zakken van Bruno's jas te zoeken of die iets heeft meegebracht...Bruno Vandaag was ik er echt aan toe om zo bediend te worden...Bruno Om te beginnen ga ik in het cafetaria om de hoek een kop hete koffie drinken

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk van twee dagen
Scène 3 Bruno Vanavond was ik er echt aan toe om zo bediend te worden...Bruno Om te beginnen ga ik in het cafetaria om de hoek een kop hete koffie drinken; en vanmiddag kom ik mijn spullen halen...Francisca Bruno is geschapen om gelukkig te zijn

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Het is hen niet te doen om de presentatie van een tekstgeheel, wel om het eigen traject daarin, de uiting van wat de eigen lectuur aan betekenissen opgeleverd heeft; of omgekeerd vertrekt men vanuit...De verteller noteert daarbij wel dat Bruno na de breuk in een hotel koffie gaat drinken en dat zij een huppelpasje maakt en opeens begint te lopen...attributie gaat gepaard met een verbreding van zijn actieterrein: was Bruno al in het eerste tekstontwerp opvallend actief, nu krijgt hij nog nieuwe interactiemogelijkheden (met Jürgen, met de chauffeur Wol-fie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Willy Thomas heeft geen toneelschrijver te worden, hij moet enkel de kans blijven krijgen boeiend theater te maken: om meer, ook om minder, vraagt de toeschouwer niet...Ik erken het recht van anderen om daar anders over te denken, maar ik zie geen toneel zonder maatschappelijke betrokkenheid...Toneel met alleen een l'art pour l'art-functie, toneel om het toneel, daar blijf ik me tegen verzetten, (...) Kijk, als theater in staat is om gefundeerd en overdácht te ontregelen, mensen anders naar

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Koopt een gezelschap de rechten van een stuk (het gaat om werken van auteurs die minder dan 50 jaar dood zijn, of om vertalingen) krijgt het een opvoeringsvergunning...Norén is er hier in geslaagd ongelooflijk juist weer te geven hoe mensen taal gebruiken om zich een individualiteit aan te meten of om anderen in te strikken...Bij de KVS is dat Marc Cnops (die ook al Noréns Moed om te doden, Demonen, Stilte, Depressie van ruimte voorzag). Hij tekent een decorplan waar al duidelijk de regievisie van Jean-Pierre De Decker op

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Telkens ging het om de relatie tussen mens, samenleving en geschiedenis, als een directe vraag...De radicale politisering van elk dramatisch en theatraal probleem leverde werkvormen op die grondig verschilden van de ensembles -- om niet te spreken van de eigenlijke overheids- of privé-theaters...den beginne de expliciete bedoeling om een alternatief organisatiemodel uit te bouwen voor een stadstheater

Nr. 25, Maart 1989 • (advertentie)
Ars Musica, met de steun van The British Council KINDERTHEATER elke zondagmiddag de beste kindertheaters uit Vlaanderen en Nederland; voorstellingen telkens om 15 uur...VIDEOKUNST premières van Bruno Mistiaen, Frank & Koen Theys TENTOONSTELLINGEN werk van Thé van Bergen, Guy Rombouts & Monica Droste, Willy van Sompel August Ortsstraat 22 (metro Beurs

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
het onvermogen om met kritiek om te gaan en het grenzeloze verlangen het eigen gelijk bevestigd te zien...Mijnzoetje, pooier, en zijn vrouw, Nectarine, vinden het elk om hun redenen absoluut niet zo geslaagd dat hun zoon, Romeo, het plan heeft opgevat om acteur te worden...Schaamte om de verspilling, schaamte om de gemiste kansen en schaamte om het stigma dat deze cast misschien zal opgeplakt worden

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
Birds and bees Met O Boom had ik het om bijna dezelfde reden moeilijk...Het geeft een publiek de kans om grondig kennis te maken met het oeuvre van een choreograaf...De tijd om deze verder uit te werken weze Bruno Verbergt gegund

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
Waar zijn de filmcamera's ? Dossier van Mortier Eén gelukte vertoning is natuurlijk niet voldoende om nu al triomfkreten te slaken en te stellen dat voor de Vlos een schitterende...Als voorlopige coup de théâtre stuurde Mortier zijn persoonlijke secretaris, Karel Grouwet, naar de kantoren te Gent om daar alle dossiers te laten weghalen (zonder onderscheid tussen officiële en...Tommasi; belichting : Bruno Boyer; koorleider: Peter Burian; zang : José Van Dam, Malcolm King, Marcel Vanaud, Barbara Madra, Bernardo Lom-bardo e.a

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De paradoxale gevoelens kwamen ook beter tot hun recht : Jamie's liefde/haat voor Edmund, Mary's verlangen en angst om alleen te zijn, om in nood te bekennen en uit trots de schijn hoog te houden...Volgens Casanova heeft iemand haar vleugeltjes afgerukt : hoe zou ze anders vanuit de hemel zijn afgedaald om hem te komen halen ? De trouwe knecht doet al het mogelijke om de finale ontnuchtering van...laten door erop te wijzen dat het uitsluitend gaat om wat "de dichter" zegt en niet om wat

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
plaats ACARTE op te richten om 'een publiek voor (hedendaagse) kunst te ontwikkelen, om artistieke creatie te stimuleren en om aan opvoeding te doen door kunst'. Nog sterker is paragraaf één van het 'hoe...Met behulp van een cultureel beleid gebaseerd op kwaliteitscriteria die de noodzaak om risico's te lopen en fouten te maken niet onnodig acht, er zelfs om vraagt...Met een perfect gevoel voor timing, want intussen waren een achttal jonge choreografen klaar om hun eigen werk aan de internationale scène te tonen


Toon volgende resultaten





Development and design by LETTERWERK