Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "Brusselse Brecht-Eislerkoor" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
project voor de verbouwing van het Brusselse KVS-garagetheater bekroond met een eerste prijs; het project was enigszins aangepast voor de wedstrijd die het ontwerp van een receptief theater als thema had...Ibsen, Zola, Maeterlinck, Shaw, Pirandello, Brecht, Sartre, Ionesco, ..." Hill and Wang, N.Y

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Samenwonen "Men praat graag over de rijkdom van het Brusselse 'Jeune Théâtre', maar achter dat groot aantal produkties en initiatieven gaat zwarte miserie schuil...willen heel vlug het Théâtre Varia internationaliseren om aan het Brusselse publiek, zowel het nederlandstalige als het franstalige, theatrale praktijken te laten zien die nooit in de bestaande...Zo regisseert Marcel Delval En attendant Godot van Beckett, Michel Dezoteux La Cerisaie van Tsjechow en ik de eerste versie van Dans la jungle des villes van Brecht

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
De Brusselse Munt wil door het creëren van nieuwe opera's het genre levend houden...de jaren zestig, zo vertelt Boesmans, was hij dol op het theater van Brecht, van het Living Theatre, van Bread and Puppet

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Deze opvoering is het levende bewijs dat de invloed van Brecht nog altijd verrassend werkzaam is in het Duitse theater...Ik ben er zeker van dat dit nooit een bewuste politiek is van deze Brusselse organisatoren, maar veel eerder iets dat zo historisch gegroeid is. Niettemin een situatie die niet helemaal gezond

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
zaal Elckerlyc werden de Nederlandse repertoiregezelschappen uitgenodigd, in het begin ook de KVS en franstalige Brusselse theaters...De Herkuis; late 'herontdekking' van Brecht (zie Etcetera 3); trekken nu rond met Fo's Non si paga

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
speelden gelijktijdig Beckett en Brecht...Dat schimmige, maakt dat precies niet dat die zoektocht van het BKT naar een eigen ruimte, een eigen publiek in het Brusselse en Brabantse nogal moeilijk verloopt: er ontbreekt een duidelijk gezicht...er een bepaalde band gegroeid met de Brusselse situatie ? RVV: "Van ons publiek komt er maar 10% uit Brussel, de rest komt van overal

Nr. 8, September 1984 • BERLIN BRUSSEL 84
13.10.1984, 20.30 u, Théâtre Varia Dans la jungle des Villes/lm Dickicht der Städte (In de jungle van de steden) van Bertolt Brecht Enscenering: Philippe Sereuil...leerlingen van het Georg- Herwegh-Gymnasium Berlijn Musici : Het Brusselse orkest Jeugd en Muziek onder leiding van Dirk Brosse 6.11-15.12.1984, 20.30 u, BKT Kwartet (Quartett

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
Twee Vlaams-Brusselse groepen, die extra steun en uitstraling konden gebruiken, gingen op de uitnodiging in: Het BKT met Quartett van Heiner Müller en het Brialmonttheater met Mercedes van Thomas...Franstalig Brussel mocht meedoen met drie produkties : lm Dickicht der Stadte van Brecht door Théâtre Varia, Die Hamletma-schine van Muller door het Ensemble Théâtrale Mobile en Trilogie des...Met hen kwam een sterk eigenaardig realistisch element in het Westerse theater," zo omschrijft Günther Rühle de lichting van de overkant (2). Geschoold aan het vocabulaire van Brecht, valt de

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Toen Wies An-dersen in de Brusselse KVS arriveerde, kon hij in een Amerikaans stuk, dat vaag gebruik maakte van Japanse toneeltechnieken, een fitheid demonstreren die hem onmiddellijk tot de lieveling...Hierdoor kregen de teksten van Brecht het nodige reliëf, waar ze anders al vlug in een zekere grijsheid verzinken...brengen). In Vlaanderen sleepte een vertoning van Brecht zich voort, zodat het Vlaamse publiek hem algauw in de categorie stopte waar ook Shakespeare toe hoorde: deze van de grote klassiekers, die alleen het

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Büchner koppelde het politieke inzicht van een Brecht aan het cynisme en de driftige taal van een Muller...Brusselse theaterscène wel eens kunnen terugkeren naar de status die ze aan het begin van de jaren zestig bezat, nl

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Het gevolg hiervan is dat de Brusselse toeschouwer bladzijdes te horen krijgt, die op de platenversies niet voorkomen...Dat Gevers dit jaar Brecht, Genet en Dürrenmatt programmeert, kan op een pragmatische aanpak met voor hem aanvaardbare compromissen wijzen...Hedwig Verlinde HET RESPECTABEL TROUWFEEST auteur: Bertolt Brecht; regie: Jo Gevers; spelers: Johan Bral, Ka-trien Delbaere, Didier Delmotte, Kristiaan Lagast, Patrick Roze, Lien

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Brecht is nooit ver uit de buurt (een combinatie van de jungle in lm Dic-kicht der Stadte met de kapitalistische western Mahagonny) naast ingrediënten van het psychologisch drama en boulevard...Senne Rouffaer werd bekroond voor zijn regie van Tsjechows Wilde Honing in de Brusselse KVS

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De acteermethode van Brecht krijgt meer aandacht en de student wordt een grotere keuzemogelijkheid geboden: hij kan zelf accenten leggen in de opleiding, er wordt plaats ingeruimd voor improvisatie en...Twee decennia later zijn een aantal rimpels weer gladgestreken: de scholen hebben de banden met de praktijk van de stadstheaters weer aangehaald, Brecht is teruggewezen naar...dezelfde adem noemt hij toch ook Stanislawski waarmee het Brusselse programma de meeste affiniteiten heeft

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Moeder Courage en haar kinderen van Bertolt Brecht door Baal, regie Leonard Frank...nemen in de Scala, de El Bardo, de Luna... Ook hij zelf bevestigde in een interview met Bert Van Kerkhoven in De Scène van april 1968, dat hij in die Brusselse periode "zijn stiel geleerd" had...Heijermans maar ook Brecht (o.a

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De Kleine Academie is een Vlaamse school maar profiteert door zijn Brusselse ligging van een multiculturele inbreng: er volgen Italianen, Chilenen, Fransen, Nederlanders en een Zwitserse les, er zijn...Er wordt dan ook intens met teksten gewerkt, voor dit jaar zijn dat So-phocles, Shakespeare, Tsjechow, Strindberg, Brecht, Jarry, Beckett, Koltès

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Schouwburg (24 november 1907). Ze hebben het vooral gemunt tegen het repertoire en publiek van de Brusselse Schouwburg: "Situation actuelle -- Il y a un seul théâtre flamand à Bruxelles...Dit publiek kan men, steeds volgens Teiriinck, vinden in de Vlaamse Brusselse bourgeoisie en de Hollandse kolonie...Mijlenver staat deze opvatting van wat Brecht bedoelde met zijn theater, nl

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Spreken we niet eenzelfde taal ?
Nog altijd geen Brusselse Vlaming...Brusselse hartsgeheimen Het valt op dat je als Vlaming wel eens gemakkelijker in vertrouwen wordt genomen door theaterdirecteurs...Van Valentin tot Achternbusch via die onvergetelijke Exieldialoog van Brecht

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Huisman heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in het Franstalige theater : hij maakte werk van decentralisatie, introduceerde een heel repertoire (Brecht, Fo, Miller, e.a...Het theateraanbod in deze sector van het Brusselse theater wordt geregeerd door de smaak van de abonnees die tot hun dood om een gevarieerde portie entertainment vragen...Engelse, Duitse, Italiaanse, Russische auteurs (onlangs nog Cerceau van Slavkin) meestal in een vrij sobere regie met afgestudeerden van het Brusselse conservatorium

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Hoever staat een debutant met zijn werk wanneer de keurders langskomen ? Over welke middelen beschikt hij ? Werkt hij in optimale omstandigheden ? De Brusselse Botanique gaat er met zijn Banc D'Essai...De (poging tot) keurige tekening van de personages, de scènebeelden die nog aan Brecht doen denken en het traditionele gebruik van de ruimte, zijn alle getuigen van een gemis aan artistieke

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Kunstencentrum Vooruit Gent Emiel Wanneer Dirk Roofthooft in 1986 aan het Brusselse Conservatorium een opvoering van Jean Cocteau's Le Bel Indifférent (met Ka-trien Meganck...Net voor zijn dood creëerde hij La Vie de Galilée van Brecht, dit seizoen stond ook Huis Clos van Sartre geprogrammeerd, evidente aanduidingen in welke richting Vitez het 'ijzeren repertoire' van de...Serge Rangoni, leider van het produktie- en promotiebureau Indigo, wordt de nieuwe direkteur van het Brusselse Atelier Sint-Anne


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK