Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "CVP-fractie+in+de+Executieve"Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Poma fluistert zelf in de coulissen dat er te veel CVP-ers zitten in die tijdelijke kaders

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Uit de culturele centra Piet Jaspaert (CVP/Hasselt/voorzitter), Eric Antonis (CVF/Turnhout) Uit de decreetgroepen Walter Groener (SP/Fakkelholding), Hilde Uitterlinden (SP/ TNS), Rene Verreth...Paul Eele (CVP/directeur cultuur provincie Antwerpen en dus broodheer RVT), Hugo Meert (PVV/journalist Het Laatste Nieuws/ondervoorzitter), Marcel Van Spaandonck (SP/Raad van Beheer NTG/prof afrikanistiek...RUG), Willy Thomas (CVP/prof literatuur KULAK), Boudewijn Van der Plaatse (VU/feraar/ama-teurtoneelfreak). Naar verluidt zijn deze namen bij elkaar geraakt na, zelfs voor Belgische politieke zeden

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
gehad in een onafgebroken (B)SP-CVP-coalitie, maar ook werd het departement van 'Schone Kunsten' steeds door (B)SPers bestuurd, achtereenvolgens: John Wilms, Jos Van Elewijck (een van de geestelijke vaders van

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
de Raad van Beheer bestaat daar uit 5 CVP'ers, 3 PVV'ers, 3 SP'ers en 2 VU'ers; van deze dertien leden vertegenwoordigen er 6 de Rijksinstanties, 2 de provinciale en 5 de stedelijke overheden...opgericht door alle politieke fracties van de Provinciale Raad; in de Raad van Beheer vindt men de CVP-SP-vertegenwoordiging weer van de provinciale coalitie...de 40 miljoen die Poma vrijmaakte om het failliete 'Arena' onder de vleugels van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen onder te brengen). De afvaardiging van het Rijk bevat enkel PVV'ers en CVP'ers en

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
de Raad van Beheer bestaat daar uit 5 CVP'ers, 3 PVV'ers, 3 SP'ers en 2 VU'ers; van deze dertien leden vertegenwoordigen er 6 de rijksinstanties, 2 de provinciale en 5 de stedelijke overheden

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Op 13 juni 1975 zette koning Boudewijn zijn handtekening onder het 'Decreet houdende de subsidieregeling voor de Nederlandstalige toneelkunst' Rika De Backer-Van Ocken (CVP) was toen minister van...Het was voorbereid door opeenvolgende ontwerpen en voorstellen: van minister Frans Van Mechelen (CVP) in 1972, van volksvertegenwoordiger Jos Van Elewijck (SP) in 1973, van minister Jos Chabert (CVP

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Voor zover ik weet hebben in de gemeenteraad alle liberalen, CVP-ers en SP-ers voor mij gestemd

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Annemie Neyts (PVV), Marc Galle (SP) en Luc Breyne (CVP) zijn allen lid van de Commissie voor Cultuur van de Vlaamse Raad; de laatste is daar zelfs voorzitter van

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
De politieke alliantie in de nieuw geïnstalleerde RAT maakt dit jammerlijk duidelijk: vanuit de CVP werden vijf leden aangebracht (P. Thomas, R. Verreth, K. Janssens, J. Deca-luwe, J. Verhaeren

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Het decreetontwerp van de hand van Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael werd immers sterk in vraag gesteld door de CVP-fractie in de Executieve...De CVP bleef hierom in de contramine en stelde haar veto...PVV) en André De Beul (VU), schoof de CVP weer aan de onderhandelingstafel

Nr. 42, Juni 1993 • Luk Van den Dries • Dovende en brandende fakkels
En de rekensom is duidelijk gestoeld op de twee partijen die in de Vlaamse Raad de zetels verdeelden: 21 miljoen is bestemd door de socialistische fractie en 21 miljoen door de CVP-partij...Hoe de CVP een onbenullig gezelschap als het Schooljeugdtheater een overgangskrediet van zes miljoen gunt, wat vermoedelijk meer te maken heeft met de dorpsverwantschap van de partijvoorzitter en de

Nr. 48, Februari 1995 • Stef Ampe • Mijmeringen bij de dood van Romain Deconinck
Johan Van Hecke beweert dat dit ontslag wonderwel past in de herbronningsstrategie van de CVP

Nr. 50, Juni 1995 • Bart Meuleman • H. Claus - groothandel sinds 1952
Vrijdag trekt mij integendeel naar binnen in een arbeidersmilieu dat er een veel brutere seksuele moraal op nahoudt dan die die de CVP tot op heden tolereert

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
CVP, noch door het episcopaat

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Wim Van Goethem, fractiemedewerker van de CVP, pareert dit probleem...dit geval zijn de indieners twee cvp'ers: Stefaan De Clerck en Luc Goutry

Nr. 70, December 1999 • Bart Eeckhout • Het monstertje heet Calimero
Martens (CVP). Er ontbreekt heel wat in het theateraanbod in Brussel, zo leert de nota


Development and design by LETTERWERK