Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


32 document(en) met "Collectief Brecht" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De moderne mens was een humanist, zoals Marx, Brecht of The Mother of Pondicherry, die geloofden in de overwinning van het bewustzijn op de menselijke situatie...Sireuil heeft met L'homme qui avait le soleil dans sa poche theater gemaakt zoals Bertolt Brecht het nauwelijks effectiever had kunnen doen...Mark van Kerkhove, Paul Peyskens, Ivo Van Hove-- dient volledigheidshalve een collectief toegevoegd te worden: Epigonentheater ZLV

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Moeder Courage blijft over, eerst nog even met de geest van haar drie kinderen, daarna helemaal alleen om het zware juk verder te dragen, de oorlog in. Deze epiloog van Brecht wordt in de voorstelling...Daarom: welke waren de intenties waarmee het Kollektief, en de regisseur vertrokken zijn, en hoe kwamen ze tot stand ? De kern van het Kollektief had eind 1980, nog tijdens de repetities van de Brecht...Wat bedoelt de Nieuwe Scène met 'Moeder Courage is een anti-oorlogsstuk' ? Wat verwacht Medina van 'een collectief gemotiveerde theatermensen', zoals hij het zelf noemt

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
De Herkuis; late 'herontdekking' van Brecht (zie Etcetera 3); trekken nu rond met Fo's Non si paga...Ook andere Fakkel-gefrustreerden maken deel uit van de groep die wil werken aan 'auteurstheater'. Geenszins Genesis, een collectief, pseudo-religieus werkstuk, kon alleszins niet overtuigen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
een interview tussen Rudi Van Dantzig en Hans van Manen, uitgebreide besprekingen van produkties van Kriztina de Châtel en Het Dansers Collectief, boekbesprekingen en een...Dat Gevers dit jaar Brecht, Genet en Dürrenmatt programmeert, kan op een pragmatische aanpak met voor hem aanvaardbare compromissen wijzen...Hedwig Verlinde HET RESPECTABEL TROUWFEEST auteur: Bertolt Brecht; regie: Jo Gevers; spelers: Johan Bral, Ka-trien Delbaere, Didier Delmotte, Kristiaan Lagast, Patrick Roze, Lien

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Crucible gaat Miller daar, naar eigen zeggen, nog verder in, door dit procédé toe te passen op het collectief bewustzijn van een gesloten gemeenschap...Brecht is nooit ver uit de buurt (een combinatie van de jungle in lm Dic-kicht der Stadte met de kapitalistische western Mahagonny) naast ingrediënten van het psychologisch drama en boulevard

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Lamers, en met hem Discordia, behandelt het theater als een terloops gebeuren, dat niet meer collectief kan zijn, dat geen gemeenschapsgevoel meer kan teweegbrengen...de toekomst zal daar ruim de mogelijkheid toe bestaan, want volgend seizoen zou hij bij Malpertuis, KVS en NTG werken, met telkens een monument van een tekst: Brecht, Shakespeare en Molière

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
instinctieve speldrift van de Italiaanse acteur én een analytische zegging: de grote momenten waren in die periode Het leven van Galilei (Brecht, 1963) en de historische tragedies van Shake-speare...Merkwaardig is dat Mnouchkines collectief eigenlijk geëvolueerd is naar een nieuw consensusdenken, dat de contradicties in de geschiedenis overstijgt, zoals Vilar het volk ook rond het theater wilde...Belangrijke beslissing -- het bestaan zelf van de groep, hét contract met de Berlijnse overheid -- worden door het hele collectief genomen

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
Brecht en zijn Berliner Ensemble was een van die sterke punten, daarbij mag je niet vergeten dat Brecht eerst in 1975 kon opgevoerd worden in Portugal...Ook daarom waren volgelingen van Brecht als Giorgio Strehler en Jean Jourdheuil voorbeelden voor ons...Teksttheater "We hadden niet de illusie om een collectief te vormen

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
die constante, onoplosbare tegenstelling tussen het verlangen naar individueel genot en het geluk van het collectief, schrijft Heiner Müller zijn traject in het leesspoor van Lautréamont en Baudelaire...Net als bij Brecht is het Muller niet om de individuele anecdotiek te doen, maar om de behandeling van een probleemstelling die in zijn herkenbaarheid blijvend geldig is. Om de aandacht van de...En nog veel sterker dan bij leermeester Brecht wordt de fabel verder uiteengereten in verschillende standpunten, historische verdiepingen, tussengeschoven metaforische teksten en commentaar

Nr. 44, Februari 1994 • Peter De Jonge • De algemene poëzie van het handelen
Geen Aristoteles of Brecht, geen Artaud voor de dans...De muzikale creaties die onder de eigennaam John Zorn op de markt komen, zijn het produkt van een wisselend collectief individuen

Nr. 45, April 1994 • Bart Van den Eynde • 't Wordt beter weer
Tekst en voorstelling kwamen collectief tot stand...Na twee produkties (Garga Shlink, een bewerking voor 2 acteurs van Im Dickicht der Stadte van Bertold Brecht, en The American Dream naar Edward Albee) wordt Tristero begeleid in Het Atelier van

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Anders dan Brecht creëerde Stein wel een, zij het artificiële, theatrale illusie, een wereld van schoonheid en harmonie waar alleen dat arme wilde lichaam van Tasso afbreuk aan doet...Brecht en Artaud Waar Woudstra dan het historische machtsdrama infiltreert met een tweede laag, die van het onderdrukte lichaam, actualiseert hij niet zozeer de historische situatie zelf maar...Het is precies op dit snijpunt waar historisch bewustzijn, het collectief onbewuste en individuele potentie elkaar in hun onderlinge afhankelijkheid treffen

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
Met Serreau deelde hij een grote belangstelling voor Brecht...voor het Gentse Multatulitheater, waar hij in 1959-1960 een opmerkelijke Moeder Courage (Berthold Brecht) regisseerde...Wij presenteerden ons als een collectief, plaatsten naast de personages geen namen van acteurs en dat nam de pers niet

Nr. 51, Augustus 1995 • Tom Blokdijk, Pol Eggermont • Achterover zitten en publiek zijn
Koos Terpstra regisseerde afgelopen seizoen drie voorstellingen: De Troje trilogie, drie eigen stukken, De Goede mens van Sezuan, van Bertold Brecht en Oud, ook een eigen stuk...Zij hebben volstrekte autonomie op bepaalde niveaus - ze kunnen de voorstelling laten veranderen, als collectief, terwijl ze staan te spelen

Nr. 54, Februari 1996 • Luk Van den Dries • In memoriam
Ongeveer op zijn eentje leidde hij het Berliner Ensemble met een repertoire rond Müller en Brecht...Net zoals Brecht en Beckett schreef hij stukken voor een theater dat (nog) niet bestond...collectief, schrijft Heiner Müller zijn traject in het leesspoor van Lautréamont en Baudelaire, Shakespeare en Brecht, Eliot en Koltès, en de vele naamloze anderen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Hun collectief, Le Nouveau Théâtre, ging uit van het visuele, van de levende realiteit, van de met dialecten doorspekte spreektaal...het begin van de jaren '80 viel het collectief uiteen in verschillende groepen die op basis van deze ervaringen voortwerkten...Brecht stond regelmatig op het programma

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
Sommige van deze 'uitgesproken politieke' theatermakers -zoals bij voorbeeld Brecht - beriepen zich op het socialisme of namen zelfs het marxisme zowel in zijn filosofische als in zijn economische...hun interne werkorganisatie kozen alle politieke theatergroepen uit de jaren '70 er zonder uitzondering voor om te functioneren als een collectief; discussie en democratie stonden centraal; iedere...Het theater dat zich bij ons in de jaren '80 ontwikkelde, is in een meerderheid van zijn uitingen een op het individu en niet op het collectief gericht theater: de ontplooiing van de

Nr. 66, December 1998 • Stephan Moens • Is er een toekomst voor de opera?
Daar zijn goede redenen van esthetische en dramaturgische aard voor aan te voeren maar het gevolg is wel het verlies van een heel collectief geheugen, zowel bij het publiek als bij de operamakers zelf...31/10/411.81.10 Mahagonny Songspiel - Happy End ~ kurt weill/bertolt brecht muzikale leiding: Etienne Siebens | regie:Ian Burton decor en kostuums: Vincent Numan | lich t: Peter Van

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
mijn naïviteit had ik me toen voorgenomen met dat geld de verzamelde werken te kopen in de gespecialiseerde Brecht-boekhandel, naast het kerkhof waar Brecht begraven ligt onder een eenvoudige...Als ik het afgelopen jaar nogal huiverig stond om het manifest van het Collectief Brecht mee te onderteken, was het omwille van een vermoeden van een gelijkaardige, dogmatische benadering van het...mijn analyse van de Brecht-receptie in Vlaanderen) en het compromis van zijn genese, veel minder ééndimensionaal is. "So we are faced with the paradox that Brecht's theatrical practice, although

Nr. 67, Maart 1999 • Clara Van den Broek, Marianne Van Kerkhoven • Je eigen ding doen
Daarnaast werkt hij momenteel met Maarten Claeyssens en Liesbeth Adriaenssens, laatstejaars aan het Antwerpse Conservatorium, aan een voorstelling op basis van teksten van Bertolt Brecht bij De Werf...Jorre: Het maakt mij niet uit wie als eerste met een idee aankomt, of dat nu van één persoon komt, of een collectief na zestien nachten praten tot een idee komt...Etcetera: Enkelen onder jullie zijn gestart met een eigen collectief


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK