Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


76 document(en) met "Dame Heeft" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Als in de oorlog moest de spontaniteit wijken voor de banaliteit, waarbij men niet de indruk heeft dat dit een bewust aangewend procédé is, dan wel het falen van een tekstbewerking die 'al te...Het lege rollenspel van de therapie - deel II van het stuk heeft trouwens als titel Het Leven een Therapie - kan model staan voor dit inhoudloze en als dusdanig ook zinloze van de menselijke...Aus der Fremde heeft als centraal thema: de theaterillusie, die de auteur door het constante gebruik van de conjunctief en de derde persoon probeert te doorbreken

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Pina Bausch heeft zich nooit door een stuk grenzen laten voorschrijven of het nu Blaubart heette, Die sieben Todsünden of Mac-beth, steeds heeft ze er iets van haarzelf uit gemaakt, dat zich sterk van...Overigens heeft dit vreselijke woord niet uitsluitend te maken met eroscentra, want er bestaan ook in gevangenissen en opvoedingsgestichten Kontakthöfe...Daar horen ook bij: de lange nachten in de kroeg, het tekort aan slaap, de vele sigaretten -- een heel levensritme, dat door het werk wordt opgelegd en er ook zijn weerslag op heeft

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Men kan zich dus afvragen waarom de nieuwe Muntdirectie precies deze tekst gekozen heeft als eerste Mozartopvoering...Het komt er kort op neer dat keizer Titus Palestina veroverd heeft en daar verliefd geworden is op Berenice...Operaregie is het zichtbaar maken van muziek Al evenzeer heeft Herrmann voor een hedendaagse opvoering gezorgd door de aandacht waarmee hij én de tekst gelezen én de muziek beluisterd heeft

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
De lectuur heeft te lang geduurd maar het theaterbeeld van Jan Decorte boeit me...Tim Miller heeft me met zijn Cost of Living heftig aangepakt...Ik weet niet eens of Bound wat te maken heeft met de veerkrachtige sprongetjes die hij af en toe ten beste geeft

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Decorte heeft een acrobatisch stukje bedacht: daar er veel scènewisselingen zijn, heeft hij de scenische ruimte verkleind...hem voorgijgegaan, of heeft hij te veel tijd in interne ruzies met zijn gezelschap gestoken, of heeft hij zijn repetitietijd niet met de elementaire vakkundige planning kunnen ordenen...Niemand die het eerste deel gezien heeft, kan ontkennen dat Decorte een heel persoonlijke, boeiende visie op theater heeft

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
het huis in) Lamme En dat heeft zo honderd jaar geduurd,.. Brabo herverschijnt: Kreeg ie de kramp in z'n lamme vingers...Lamme komt weer te voorschijn Hij heeft z'n trekorgel bij...heeft John heide vrouwen daarheen geleid

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Wat iedereen uit deze vertoning heeft onthouden is de lengte, en de schoonheid van de beelden...Men heeft deze beelden niet bekeken maar 'gecontempleerd'. Daar schuilt de kracht van Wilson, daar ook zijn magie...Hij heeft een heel andere background en opvoeding dan ik, maar hij en ik: it works

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Misschien.., Want de leersecretaris heeft me aangeraden nog twee jaar patroonsopleiding te volgen...stilte) Johan En dat heeft hij zomaar gezegd ? Immi (knikt) Zati heeft natuurlijk niet zoveel geld, maar... Johan Hoe betaalt hij dan ? Immi Er mogen geen...Niemand heeft hem verteld dat zijn kind -- IK -- zou opgroeien in een wereld die niet de zijne is. Niemand heeft hem gezegd dat hij de stem van de muezzin niet meer zou horen en niemand heeft hem

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Het trage ritme van de handelingen en hun beperkte variëteit laten zelfs vermoeden dat Decorte naar Bob Wilson heeft gekeken, en dat naar een minimalistische vorm heeft vertaald...Deze 'eenvoudige' lezing van de tekst heeft meteen ook de sterkste produktie opgeleverd die Pol Dehert voor Arca heeft gemaakt...De afhankelijkheid van de taal heeft van het toneel een strenge oude gereformeerde dame gemaakt

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
zullen zien hoe elke regisseur een eigen oplossing heeft gekozen...Alleen Epikhodov heeft een verrassende transformatie ondergaan...Sympathie hebben we in dit stuk nog voor niemand gevoeld, maar in deze laatste ogenblikken gaat er een meewarig gevoel van medelijden naar een man die zich zo heeft ingespannen, zich zo heeft

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Bij Pak 'm Stanzi van Walter Tillemans heeft men in wezen hetzelfde soort theater...Hier te lande zijn ze ontgoocheld over het feit dat de franstalige pers zo lauw gereageerd heeft...dat slechts één aspect en heeft de 'bruiloft' tussen Bottom en Titania, evenals tussen de ongebruikelijke paren die leprechaun Lindsay Kemp heeft samengesteld, een veel ruimere betekenis, De eenhoorn

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Dat heeft niet alleen het brede veld van het wijfelende postmodernisme geopend, maar het heeft ons ook de complexe achttiende eeuw met andere ogen leren zien...Da Ponte heeft trouwens altijd moeite gehad om zijn libretto tot een goed einde te brengen...Hier heeft Mozart veel verwantschap met Marivaux

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Op 1 september 1834 werd de nieuwe schouwburg plechtig ingehuldigd met representatieve voorstellingen van La Dame Blanche en Le Billet de Loterie...ainsi, mourir cette vieille dame d'épuissement après la fête de famille d'un anniversaire mémorable et ne prêtez pas la main au vilain geste qui la veut poussez au tombeau ..." Huysmans kwam op zijn...Daarin stelt Marnix Gijsen dat de vraag van muzikale cultuur weinig met de taalvraag te maken heeft : niemand gaat immers naar de opera louter voor het libretto, maar wel voor de muziek

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
stilstaat (Pauze) Watisernuweer Sakko Denk je echt dat ik zo'n wagen heb Zie ik eruit als iemand die zo'n wagen heeft Je moet wel stekeblind zijn Iemand die 'n Mercedes heeft ziet er toch anders uit Heb...Oi Krijgtmeniet Sakko Een mens heeft werk nodig of hij is geen Oi Krijgtmeniet Sakko Een mens heeft liefde nodig of hij is geen mens Oi Krijgtmeniet...heeft Oi Wat heeft ie je dan gedaan Sakko Me de deur uit getrapt Oi Zal ie wel een reden voor hebben gehad Sakko Een reden Omdat ik de hele tijd op straat auto's sta te

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Zoals de muziek enthousiast gelipt wordt, gebruikt Van Hove wat hij links en rechts (in theater) gezien heeft...Men zoekt tevergeefs een draad of struktuur en ondertussen wordt men overspoeld door een vloed van woorden waarin men het gevoel heeft te verzuipen...Vereycken heeft geleerd fysiek bij de tekst te blijven

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
De odyssee van Guy Cassiers Guy Cassiers is eigenlijk graficus, maar heeft sinds geruime tijd in theater een uitverkoren middel gevonden om wat hij te zeggen heeft mee te delen...Hij is een regisseur die zich de laatste tijd in Beckett heeft gespecialiseerd: hij heeft zijn produktie van diens recentste stukken op het festival van Edingburgh getoond...Ook op de tekstzegging heeft Béjart voortreffelijk gewerkt: hij heeft een zeer snel ritme opgelegd, waarbij de tekst op een zeer effen toon wordt gedebiteerd

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Daniel Gustav buigt met wankelende ballon). Ferste dame ik ben ontroerd Fräulein Hering (twijfelend) Ferste dame ja het heeft me getroffen Fräulein Hering ik vond het zwaar...ons allen op het hart gedrukt heeft voorkomen is beter dan genezen 5. (Tweede dame treedt op). Tweede dame komt U toch op het terras het is zo...uitgenodigd (Eerste dame treedt op). Eerste dame een weerwolf Fräulein Hering och U U heeft ook niet toevallig Herr von Walther gezien Eerste dame ik heb buiten

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Daarnaast heeft Bourdet een familie gekozen, waarbij de echtgenoot, jaren geleden, onverwachts beslist heeft om het huis te verlaten en zich te gaan uitleven in de schilderkunst...De toon van de opvoering is echter wel Frans, zodat het stuk toch nog een typisch Zuiderse lichtheid heeft...Minister Poma heeft aan dit probleem ondertussen al zijn oplossing gegeven

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
het midden van de circusruimte zit het orkest en Béjart heeft niet aan het plezier kunnen weerstaan om de muzikanten bij het gebeuren te betrekken: de dirigent moet verscheidene malen meedoen...Janacek heeft vooral gemikt op het uitbeelden van de natuur en zijn muziek is sensueel evocatief (van deze moeilijke partituur heeft het Muntorkest onder de leiding van Friedemann Layer een goede...Klaus Michael Grüber heeft in zijn König Lear-enscenering duidelijk andere klemtonen gelegd dan Bergman en vooral vanuit een strakke dramaturgische analyse de verschillende personages geprofileerd

Nr. 13, April 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Een gedienstige zwarte dame op het toeristische informatiebureau van de stad helpt me aan het adres van de voorzitter van de Drama Circle...Hij heeft de leiding onder supervisie van Doug Hill...Auckland, New Zealand, ken ik een Engelse dame, op latere leeftijd naar ginder uitgeweken omdat ze er familie had; bij het plaatselijke gezelschap werkt zij thans als costumière


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK