Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "Departement Sociale"Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
verdenking die per definitie op alles rust wat van over de grens komt, en de idee van de "geistige Landesverteidigung". Als Zwitsers burger wordt van je verwacht dat je onvoorwaardelijk het politiek-sociale...Carlos Tindemans, Universitaire Instelling Antwerpen, Departement Germaanse, Blok A, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Tel: 03/828.25.28 binnenpost 299 en 296 of 03/449.27.04

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Cultuur hing nog van onderwijs af, een tweetalig departement...Maar daarbij moeten de sociale aspecten in acht genomen worden...Dat sociale aspect wordt totaal vergeten, hoewel ik er om gevraagd heb bij Poma en bij die Jezuïet, die voorzitter is van de boven: TV-film "Het koperen schip" (Dries Wieme) onder: Dries Wieme

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Voorheen bestond er alleen een departement cultuur en literatuur waarvan het luisterspel een van de facetten was, maar waar niemand exclusief mee bezig was...Dit genre heeft mij toegelaten mij het best en het duidelijkst uit te schrijven en alle thema's die mij lief zijn aan bod te laten komen: de sociale communicatie en de onmogelijkheid daarvan; de

Nr. 25, Maart 1989 • Thierry Lewyllie • Het carnaval van Romans
Explosief klimaat Het Carnaval van Romans probeert een beeld te geven van de gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in het kleine stadje Romans in Frankrijk (in het huidige departement de...Het taalgebruik van de personages is niet het taalgebruik van een (historisch) identifieerbare sociale groep: het is geen sociolect

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Dat deze autisten vooral in het conservatieve reactionaire of eerder rechtse kamp te vinden zijn -en links en rechts hebben hier zowel te maken met sociale, economische, als etische vragen...departement vormt; dat de taak opneemt van wereldsolidariteit die de republiek Vlaanderen zich vrijwillig heeft gesteld en die zij volledig uit haar welvaart financiert'. Ik zou daarbij twee kanttekeningen willen

Nr. 73, Januari 2000 • Personalia
Steven Van Wolputte is postdoctoraal onderzoeker van het FWO Vlaanderen en verbonden aan de K.U.Leuven, departement Sociale en Culturele Antropologie

Nr. 83, Januari 2002 • Pol Hoste • Cultuurbeleving: Thersiteslezing Theaterfestival 2002
De vraag hoe het staat met de algemene sociale waardering van de theaterkritiek lijkt me dan weer een ander probleem...De naamsveranderingen die dit departement in de loop van de jaren heeft gekend en de verschillende bevoegdheden die daarbij worden toegevoegd aan de 'minister van Cultuur' geven m.i...het in dit verband ook niet zo dat de cultuurberichtgeving in de meeste gevallen de kant van de overheid en de commercie kiest en zich nauwelijks bekommert om de sociale positie van de individuele

Nr. 83, Januari 2002 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Met al je systemen open door het...
bij sociale, politieke en andere implicaties die te maken hebben met je artistieke démarche...een proefbuis of in een steriele omgeving zitten... Als kunstenaar kan je toch niet anders dan je hyperbewust zijn van de sociale en economische toestand rondom je...Omdat het departement cultuur echter niet kan tekenen voor een project dat ook woonimplica-ties heeft, hebben we voor de Vlaamse overheid de afdeling artistieke infrastructuur uit ons plan moeten

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
het lager onderwijs tref je naast de leergebieden taal (Nederlands en Frans), wereldoriëntatie, wiskunde en lichamelijke opvoeding ook muzische vorming, leren leren en sociale vaardigheden aan...de schoot van het departement Onderwijs ontstonden de DynaMo...het departement Cultuur heeft men immers heel wat minder geduld met verzuilde 'gevoeligheden'. Ik wil de inhoudelijke intenties van de vakoverschrijdende eindtermen zeker niet in twijfel

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
Arteveldehogeschool, Opleiding Sociaal Werk, Gent), Jos Pauwels (lector Hogeschool Antwerpen, departement Bedrijfskunde, Lerarenopleiding en Sociaal Werk), Dominique Nuyttens (lector KATHO, departement IPSOC, Kortrijk) en...Els Leysen (gastlector Katholieke Hogeschool Leuven, departement Sociale Hogeschool Heverlee). Situatieschets De driejarige basisopleiding Sociaal Werk (diploma maatschappelijk assistent...De opleiding Sociaal Werk in het algemeen en de meeste sociale hogescholen in het bijzonder hebben historische wortels in het middenveld (arbeiders- en andere emancipatorische bewegingen), wat meteen

Nr. 91, April 2004 • An van Dienderen • Collectiviteit in beeld: Het productieproces van The...
Els Dietvorst beweegt zich met haar werk in de Brusselse Anneessenswijk op een interessante manier in het grensgebied tussen kunst, sociaal-artistiek project en sociale wetenschappen...Hoewel ze geen ervaring had met video, voelde ze zich er onmiddellijk toe aangetrokken omwille van het sociale aspect van het medium, het noodzakelijke groepsgebeuren...Omwille van hun sociaal-artistieke voorbeeldfunctie werden deze performances en voorstellingen van overheidswege opgemerkt door het departement Cultuur

Nr. 92, Juni 2004 • Erwin Jans, Nezha Haffou, Khalid Aminé • Marokkaans theater tussen oost en west
Aan het woord is Khalid Amine, theaterwetenschapper aan het Departement Engels van de Abdelmalek Assaadi Universiteit in Tetouan...duidelijkste voorbeelden van performatieve gebeurtenissen die het sociale leven dragen en er op hun beurt door gedragen worden...Subsidies en beleid Pas enkele maanden geleden werd het sociale statuut van artiesten door de Marokkaanse regering goedgekeurd

Nr. 99, December 2005 • Guy-Ernest Debord • Theorie van de dérive
Het objectief-passionele terrein waarop de dérive zich afspeelt, moet tegelijk worden bepaald volgens haar eigen logica en volgens haar verhoudingen tot de sociale morfologie...verontwaardiging dat iemand op deze manier kan leven). En evengoed bij de theorie die Burgess1 voorstelde in verband met Chicago, namelijk de sociale activiteiten over welbepaalde concentrische zones verdelen...Vertaling: Taai-Ad-Visie 1 Tijdens de jaren 1920 onwikkelden Robert E. Park (1864-1944) en Ernest W. Burgess (1886-1966) een programma voor stadsonderzoek aan het departement sociologie van de

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • KUNST/WERK: Een zoektoch naar synergieën tussen kunst...
Waar de beweging in de jaren '60 nog sterk gelinkt was aan sociale kritiek, is deze, door de nadruk op individualisering, echter compleet uit het plaatje verdwenen...Hij heeft zijn werkzekerheid en sociale bescherming opgegeven voor een heel andere houding: 'adaptable, flexible, polyvalent, actif, autonome, capable de changement'. Hij is een netwerkspeler geworden...Een project van het Museum für Gestaltung in Zurich, het Institut für Theorie der Gestaltung und Kunst in Zurich en het departement van D/O/C/K in de Hogeschool voor Grafiek en Boekkunst in Leipzig

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
Het is niet zo dat we kunstenaars op voorhand vragen om aan de slag te gaan met historische, sociale of andere achtergronden hier...Zowel als een manier om software uit te wisselen en te produceren maar we proberen dat ook toe te passen op sociale situaties...Hoe zou je de grenzen van een bestaande sociale situatie kunnen verleggen, zodat iedereen er toegang tot heeft

Nr. 105, Februari 2007 • BAVO • Pleidooi voor een oncreatieve stad
geconstitueerd worden door sociale processen, maar dat deze [juist andersom de sociale processen] constitueren...toont dat het aantrekken en accommoderen van talent door de gemeentelijke en private overheden slechts kan worden gepresenteerd als oplossing voor sociale problemen, door de ongewenste of ‘ontalentvolle...Creatieve klasse en regionaal-economische groei, Departement Sociale geografie en planologie, Universiteit Utrecht, versie 21 juni 2005, p. 2. 4 Florida, Richard, o.c

Nr. 105, Februari 2007 • (Personalia) • (Personalia)
Kristien Van den Brande studeerde Sociale Pedagogiek aan de K.U.Leuven...Kurt Vanhoutte, redacteur van Etcetera, is als docent verbonden aan het departement Theater-, Film- en Literatuurstudies van de Universiteit Antwerpen

Nr. 107, Juni 2007 • (Personalia) • (Personalia)
Haar laatste voorstelling is 'Why we love action'. Rudi Laermans is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de K.U.Leuven, waar hij deel uitmaakt van het...Karel Vanhaesebrouck is als assistent podiumkunsten verbonden aan het departement voor audiovisuele en dramatische kunsten (RITS) van de Erasmushogeschool Brussel

Nr. 113, September 2008 • (Personalia + Advertentie) • (Personalia + Advertentie)
Ivo Kuyl (1957) is dramaturg bij de kvs, docent Vergelijkende Dramaturgie aan het departement Rits van de Erasmushogeschool, en redactielid van Etcetera...Momenteel interesseert hij zich vooral voor de nieuwe ontwikkelingen binnen de sociale en kritische theorie, die mee zijn lopend onderzoek over hedendaagse dans voeden

Nr. 114, December 2008 • Timmy De Laet, Myriam Van Imschoot • Het is theater zoals te verwachten maar...
totale onthulling de grenzen van sociale conventies op te zoeken en zo nodig te doorbreken...Mijn man Lawrence Halprin studeerde in Harvard onder Walter Gropius aan het Departement Architectuur...Hun relatie was bepalend voor Halprins werk met scores, architectuur, omgevingen en het belang van de sociale dimensie daarin


Development and design by LETTERWERK