Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


106 document(en) met "Derde Rijk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
AKT Antwerpen Als in de oorlog Op 29 oktober 1982 ging in de Beursschouwburg Als in de oorlog in première: de derde theaterproduktie van het Antwerps Kollektief voor Theaterprojekten...Men spreekt altijd in de derde persoon -- zowel over zichzelf als tot de andere(n). En wat de tijd betreft: in de tekst van Jandl 'bezigen' de personages uitsluitend de alleen in het Duits voorkomende...Maar al in de derde van de zeven scènes van wat Jandl zijn 'spreekopera' (1) noemt, wordt duidelijk dat het niet over mensen, maar over het schrijven zelf gaat

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Een rijk waar ieder trots gehoorzaamt, waar ieder zichzelf meent te dienen omdat hem alleen wordt bevolen wat juist is. Leonore Ik wens vurig zo'n wereld eens dichtbij te zien...Hebben deze zuilen gehoord wat ze zei ? Wat een rijk gaat voor mijn ogen open...Nooit keert hij van een reis weer, dat hij geen derde van zijn zaken mist

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Ge zijt mooi en ge zijt lief, ge zijt jong en ge zijt rijk, steeds bereid en nooit bezet als ze lokken naar het bed hebt g'uw benen al gespreid Sierend laat zich daarbij nooit gaan in de...Het derde en laatste bedrijf is een rituele (zelf)moord

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Waarom moet iemand uit het Derde Rijk er altijd als een idioot uitzien, of als een idioot praten

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
van een religieus idealist, Belgisch held en derde-wereldwerker avant la lettre; Hamlet of de gevolgen van een kinderliefde (Theater 19), een nieuwe kijk op Shakespeares universele problematiek; De...Het spel, het licht, het decor, alles werd tot een minimum herleid: je luistert naar de tekst; die is rijk en subtiel; je luistert naar Ivonne Lex : ze zégt de tekst, speelt géén personage, speelt

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Vele sparen, Dan ik rijk...Ik kopen de grond en de huis in Akoy, en de mensen zeggen: Die Yusuf is veel rijk; die Yusuf is grote man...Ik speelde mee in derde nationale

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
steeds over een rijk acteurspotentieel; verhuisde in 1980 naar de nieuwe stadsschouwburg; is op dit moment zowel wat de artistieke prestaties als wat de publieke belangstelling betreft in neergang; de avant...twee steden en het rijk) was niemand ooit gelukkig; ook artistiek niet...Tiedrie Tiedrie staat voor 'Theater van de Derde Wereld in Europa', maar dat is slechts gedeeltelijk waar

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Mevrouw Lioubov Ranievskaia heeft echter geen oren naar realistische taal: rijk en voornaam zijn is voor haar een toestand...Derde bedrijf Dat feest speelt zich af in de belendende kamer...de tekst zelf is ze een vreemde figuur: Tsjechov noemt haar gouvernante, maar we vernemen dat ze ook circusartiste is geweest, en in die hoedanigheid mag ze in het derde bedrijf op het feest enige

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Caroline doemt op) Vader, vergeef het haar, want zij weet niet wat zij doet... En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken, rijk versierd met goud, edelgesteenten en paarlen ... En zij had in haar hand een...Ik zag iets, bitterder dan de dood: de vrouw, die een valstrik is, wier hart een net is en wier handen boeien zijn ... En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud...Er ontstaat op muziek van Saint Saens Derde Symphonie eert surrealistisch bewegingsspel, waarin de personages als slaapwandelaars over het toneel gaan

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
voorstelling zeer levendig, fris en rijk aan belevenissen is, en dat is maar mogelijk met een ensemble dat met vreugde speelt en bewust is van zijn verantwoordelijkheid...bewerking van de bekende Shakespeare comedy was eind mei in Brussel te zien; ze was meteen ook de derde 'interpretatie', na Flowers (naar Notre-Dame des Fleurs van Genet) en Salome (naar Oscar Wilde...Voor Klaas Tindemans was met deze derde keer/slechte keer de zaak wel bekeken, en laat ik maar meteen hieraan toevoegen, vóór ik de indruk wek alleen maar een uitspraak van Klaas Tindemans op de

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Van de derde beweging in Rosas danst Rosas bestonden er vijf versies voor de uiteindelijke, elke beweging in Elena's Aria kende er minstens twintig...materiaal dat rijk was en tijd vroeg om te rijpen

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Het wordt geschraagd door een realistisch kader (het fysieke aftakelingsproces van koning Bérenger) en een symbolisch kader (parallel aan zijn individuele aftakeling vergaat ook zijn ganse rijk; de...Franz Marijnen heeft in zijn regie een derde kader toegevoegd dat in kiem door Ionesco wordt aangegeven als men de koning meedeelt dat hij "aan het einde van de voorstelling" zal sterven...Zo is elke drieregelige strofe op zichzelf een begin, zonder dat Hij daarbij aan een onwrikbaar geheel moet denken en "waarbij de conjunctivus evenals / de derde persoon / hetzelfde teweeg bracht

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
En in de derde plaats willen wij dat de muziekcriticus alles weet, dat hij kennis heeft van de geschiedenis van het stuk en de componist; maar ook willen dat hij op het moment van de voorstelling al...En om op Mozart terug te komen : waar werd 100 jaar voor Wagner zo'n Wagneriaanse passage geschreven als in het demonische derde thema van het openingsdeel van de zo onschuldig uitziende Sinfonia...Het 272 paginaos tellende boek is rijk geïllustreerd met meer dan 80 prachtige foto's. Prijs: 34,75fl

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
hoofd getoverd in 1858 respectievelijk 61 wie heeft hem in 1861 tegen de wereldorde in uit het rijk der levenden gehaald Flechsig luistert U alstublieft naar mij Daniel Paul...De verpleger slaat het gebeuren radeloos gade). Daniël Paul en Sabine samen "Geheiligd zij Uw naam Uw Rijk kome Uw wil geschiede hier op aarde...van plan op mijn kosten rijk te worden Freud ik denk er niet aan ik heb die reis naar het gesticht Sonnenstein slechts gemaakt om de wellicht te vroege poging te maken om reeds vandaag te onderzoeken

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Deze elite, die dus de eigenlijke protagonist is van het ver-nabij verhaal, zien we in het derde luik...inbouwen op hun leven, een mythisch geladen zelfobservatie van hun Corridor (het derde bedrijf), van hun relatie die blijvend therapie behoeft...rijk gestoffeerd en homogeen spektakel toch met de vraag zitten: 'waartoe dit alles

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
die bij de Pandavas geslagen is: de roof van hun rijk en hun verbanning, bij het dobbelspel...De strijdscènes uit het derde bedrijf zijn ontzettend spectaculair, gewelddadig, maar hierin blijft steeds duidelijk, ook om vier uur 's ochtends, hoe verschillend de helden sterven

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
De vraag wordt vrijwel unaniem gesteld, het antwoord is ongemeen rijk...Mark Deputter Muurwerk, de eerste produktie van Roxane Huilmand, Michèle Anne De Meys danspartner in Balatum, introduceert een derde choreografe uit de Rosas-groep...De muziek valt pas in na twee derde van de voorstelling

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
hadden met het uitbuiten van het emotionele te veel schade aangericht). Berio zelf is een heel sensuele componist, met een rijk talent voor prachtige orkestrale kleuren...Een relevant maatschappijbeeld, zij het dat er soms té expliciete illustraties gebruikt worden om dit gegeven te visualiseren (bijvoorbeeld het stukgooien van de spiegel). Het derde deel, De...Victor De Ruyterprijs Dit jaar werd door de Stichting Theater en Cultuur voor de derde keer de Victor De Ruyterprijs georganiseerd, een wedstrijd waarin schooltheatervoorstellingen uit het

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
De gemeente Amsterdam mocht van het Rijk niet aan de bouw beginnen zolang er geen sluitende begroting was...De directies van de gezelschappen en van het gebouw bevolken samen met de administratie de tweede en de derde verdieping

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Frankfurt, Max Freiherr, het vertrouwen kreeg van Gerard Mortier en het Rijk...De hoogte van de verdiepingen onder de scène werd beperkt, wat inderdaad een derde onderverdieping toelaat op 7m onder de scène


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK