Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


117 document(en) met "Franse Gemeenschap" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 24, December 1988 • Inhoudstafel
Bourdet Het Franse Théâtre de la Salamandre, op een boogscheut van Kortrijk, zoekt aansluiting bij het volkstheater...Wat een afspiegeling moet zijn van de verhoudingen in de gemeenschap, iaat slechts het onnozele machtsspel zien

Nr. 25, Maart 1989 • (advertentie)
De Franse danser/choreograaf Frangois Verret staat in eigen land hoog in aanzien, maar in het buitenland was hij zelden te zien...Info: 03/237.61.58 Bespreekbureau deSingel • Desguinlei 25 Antwerpen deSingel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
De consuls van vroeger, de Guigous, de Thomés, de Costes en andere Velheus zijn de schuldenaars van de stad voor aanzienlijke sommen geld* Zij hebben geprofiteerd van het geld van de gemeenschap...Ai, ai, de geduchte Zwitserse infanterie, bondgenoot van de Franse koning...Volgens de rijken berokken jij als beer de gemeenschap van Romans schade

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Stadsvijandigheid Anders dan te Antwerpen en te Gent is in Brussel geen sprake van een homogene stadscultuur, laat staan van een homogene culturele gemeenschap...Dat geeft aan vele (jonge) Vlamingen de kans tot een attitude van savoir-vivre, zonder meteen te moeten overschakelen naar het Frans en de Franse cultuur...Zowel theatertechnisch als architecturaal is hier nog geen enkele fundamentele stap vooruit gezet, zeker als men dit vergelijkt met de stadsgevoelig aanpak die de Franse Gemeenschap de voorbije jaren

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
Als een culturele gemeenschap in het hart van de stad ruimte maakt voor duizend personen, spreekt ze niet alleen het geloof uit dat duizend mensen tegelijk rond eenzelfde artistiek evenement verzameld...Zowel het Duitse ongenoegen (Strauss), als de Franse retoriek (Koltès), als het Engelse engagement (Brenton), als de Hollandse relativering (Maatschappij Discordia) worden bij ons als vreemde lichamen...Er ligt dan ook een taak weggelegd in het ontwikkelen van een centrale mythe voor de Vlaamse en Belgische gemeenschap

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
De gebouwen van de Kruidtuin (1826-29) werden door de Franse Gemeenschap, gelijktijdig met de Ancienne Belgique langs Vlaamse kant, aangekocht om er een Centre Culturel de la Communauté Française...Techniek in functie van de ruimte In 1984 kocht de Franse gemeenschap het Theater Varia, voormalig Variété- theater (1904) en later vervallen tot garage met opslagruimte, met de bedoeling het...Mevrouw Dassonville van het Ministerie van de Franse Gemeenschap omschreef het als volgt: "Ils font du camping là-dedans

Nr. 26, Juni 1989 • Michel Jaumain • Brusselse krimpneigingen
door de gemeente en 60 % door kapitaalsuitgaven van het Ministerie van de Franse Gemeenschap...Zonder zijn gewone steun aan de Brusselse theaters te verminderen, heeft het Ministerie van de Franse Gemeenschap gepoogd het theateraanbod te spreiden door steun te verlenen en/of de oprichting te...deze context is een beter coördinatie tussen de gemeenten, hun voogdij-overheid en het ministerie van de Franse Gemeenschap een broodnodige zaak

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Daar waar in Vlaanderen de nationale roeping van KNS-Antwer-pen geleidelijk uitgehold werd, bleef die in het andere België onveranderd : het TNB wil de hele culturele gemeenschap bereiken...Hij maakt van zijn mobiel theater - het klinkt als een manifest tegen het immobilisme van de Franse structuureen denkruimte waar op een theatraal consequente manier de positie van de intellectueel en...opheffen van de continue theateractiviteit van ETM is echter een zoveelste gemiste kans en metselt de muurvastheid van het Franse bestel nog verder toe

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Ook een natte duim voor Jean-Marie Frin van de Franse Comédie de Caen, want even impressionant en minstens even riskant was de manier waarop hij gestalte gaf aan de figuur van de onderbegaafd'e maar...Het meest karakteristieke aan het festivalbeleid van Alain Crombecque is het steeds nadrukkelijker profileren van Avignon als premièremoment binnen het Franse theaterlandschap...Daarin schetst ze de schrijnende problematiek van een (joodse) gemeenschap die hulpeloos op zoek is naar enig houvast, noem het een nieuwe identiteit

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Die Deutsche Welle lijkt het Franse theaterlandschap eindelijk te overspoelen en die artistieke irrigatie leverde de voorbije herfst alvast een rijke theateroogst op...Via een on-Franse speelstijl binnen een on-Frans dramaturgisch doordacht concept liet Grüber de Fransen Labiche als het ware (her)ontdekken...Philippe van Kessel werd aangeduid als directeur van het grootste theater van de Franse Gemeenschap, Le Théâtre National

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
was present met Kreutzer Sonate terwijl de KNS het festival mocht openen met Woyzeck, maar dan wel als Belgisch-Franse voorstelling...Voor het festival zelf hebben we kunnen rekenen op de steun van de Europese Gemeenschap...gebeurt er wanneer Brits flegma tegen de Franse tweelingbroers van Cowboy Henk oploopt ? En de bruiteur het nodige ontregelde lawaai verschaft ? Dan ontstaat er mogelijk een pro-duktie als Tout sur le

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Individu en gemeenschap...Het tijdstip is interessant : het stuk La Mission (Der Auf trag) van H. Muller uit 1979 behandelt de naweeën van de Franse revolutie : de beslissing in 1794 van de Parijse Conventie tot wereldwijde...De dubbelproduktie van Langhoff was opgezet ter ere van de Franse Bicentennaire, de viering van tweehonderd jaar Liberté, Egalité et Fraternité

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Vitez ontwikkelde een cultureel-maatschappelijke visie op de functie en het bestaansrecht van het theater : als overtuigd communist, lid van de Franse KP tot in het begin van de jaren '80, lanceerde...Nieuwe organisatorische ontwikkelingen in Antwerpen : oprichting van de vzw Kultuurstad '93 met als voorzitter Maurice Velge (Antwerpse Gemeenschap voor de Haven), benoeming van Eric Antonis als...georganiseerd door het Vlaams Theater Instituut, De Russische Teaterunie en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap was naar verluidt erg succesvol

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
MI-BEMOL Eric Rohmer regie : Jan Ritsema WITTGENSTEIN INCORPORATED Peter Verburgt Franse versie regie : Jan Ritsema door: Johan Leysen vertaling : Frans De Haes STELLA...02/514.17.70 Kaaitheater wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Nationale Loterij

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
opgezet met stukken van deze Franse toneelauteur uit de eerste helft van de 18de eeuw...02/513.82.90 De Beursschouwburg geniet de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Kaaitheater Brussel Trio in mi-bémol In 1987 schreef de Franse cineast Eric Rohmer zijn eerste toneelstuk Le trio en mi-bémol...De Vlaamse Gemeenschap was toen nog een gemeenschap van ongeletterde en totaal verpauperde boeren, levend in een feodale verhouding tot een franstalige adel die op hun armoede teerden, daarin...Alsof de discipline van een opleiding - die teruggaat op finaal het Franse hoftheater - op bijna dwangmatige wijze opduikt daar waar geen ernstig werk gemaakt is van het denken over acteren

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
de traditie van Frie-drich Schiller die, na de grote desillusie van de Franse Revolutie, ook waarschuwde voor een al te enthousiaste vertaling van 'natuurlijke' vrijheidsidealen in praktisch politiek...heeft de Franse Revolutie precies getoond...bescherming tegen interne en externe vijanden) te vervullen - is die (rechts)staat verplicht in haar eigen schoot de argumenten te zoeken om haar doelstellingen, voor de taken die haar door de gemeenschap

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Ten derde speelt de positie van de taal in de desbetreffende gemeenschap vaak een niet onbelangrijke rol...Misschien is het dan ook niet toevallig dat twee tenoren uit de hedendaagse Franse dans, Joseph Nadj en Angelin Preljocaj, afkomstig zijn uit respectievelijk het Hongaarse gedeelte van Joegoslavië en

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
Met dit universele conflict tussen individu en gemeenschap varieert Muller steeds weer zijn stukken, door andere invalshoeken te kiezen, of andere accenten te leggen...De Opdracht vormen de naweeën van de Franse Revolutie de achtergrond voor de vraag naar het aandeel van de enkeling in de strijd voor meer vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid...Het stuk, geschreven in 1979, heeft een vrij eenvoudige fabel: in opdracht van de Franse Revolutie, vertegenwoordigd in de persoon van Antoine, exporteren drie gezanten de revolutionaire ideeën naar

Nr. 38, Mei 1992 • Lieve Demin • Het complete antwoord van De Beweeging
1991 realiseerde zij haar eerste choreografie Just want to say I love you in een prodnktie van Théâtre de la Balsamine en met steun van de Franse Gemeenschap


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK